Ви є тут

Головна

Прізвище: Ткач

Ім'я: Дар'я

По батькові: Володимирівна

 

Посада: доцент кафедри фізичного матеріалознавства

Участь у роботі рад і державних структур: кандидат технічних наук

Науковий ступінь: канд. техн. наук

Вчене звання: доцент

Обліковий запис науковця (ORCID): 0000-0003-0851-1481

Обліковий запис науковця (Scopus): 24588185700

Обліковий запис науковця (Publons / Web of Science ResearcherID): F-9371-2018

Обліковий запис науковця (Google Scholar): https://scholar.google.com.ua/citations?user=f5lMk_gAAAAJ&hl

Освіта: вища

 • Запорізький державний університет, фізичний факультет, 2003, дипломом з відзнакою, спеціальність за дипломом – 8.070102  «Фізика твердого тіла», кваліфікація за дипломом – «магістр»

Дисертації:

 • Кандидатська дисертація зі спеціальності – 05.16.01 «Металознавство і термічна обробка металів»: «Підвищення експлуатаційних властивостей виробів з титану ВТ1-0 формуванням субмікрокристалічної структури гвинтовою екструзією», рік захисту – 2013, Запорізький національний технічний університет

Наукові інтереси:

 • Разработка состава теплозащитного покрытия на детали газотурбинных двигателей.
 • Дослідження структуроутворення в технічно чистому титані в процесі ІПД.

Дисципліни, які викладає:

Основні наукові роботи (публікації):

 • Богуслаев В.А. Устранение разнозернистости в лопатках компрессора ГТД интенсивной пластической деформацией [Текст] / В.А. Богуслаев, В.Ю. Коцюба, Д.В. Павленко,  Д.В. Ткач // Строительство, материаловедение, машиностроение. Сб. научных трудов. Вып. 80. - Дн-вск.: ПГАСА, 2015. –С. 373-379.
 • Сотников Е.Г. Разработка состава теплозащитного покрытия на детали газотурбинных двигателей, работающих в условиях высоких температур / Е.Г. Сотников, З.В. Леховицер(“Мотор Сич”), В.Л. Грешта, А.В. Климов, Д.В. Ткач // Авиационно — космическая техника и технология. - Харьков “ХАИ” 2015. - №10(127) — с.6-10
 • Богуслаев В.А. Устранение разнозернистости в лопатках компрессора ГТД интенсивной пластической деформацией [Текст] / В.А. Богуслаев, В.Ю. Коцюба, Д.В. Павленко,  Д.В. Ткач // Строительство, материаловедение, машиностроение. Сб. научных трудов. Вып. 80. - Дн-вск.: ПГАСА, 2015. –С. 373-379.
 • Сотников Е.Г. Разработка состава теплозащитного покрытия на детали газотурбинных двигателей, работающих в условиях высоких температур / Е.Г. Сотников, З.В. Леховицер(“Мотор Сич”), В.Л. Грешта, А.В. Климов, Д.В. Ткач // Авиационно — космическая техника и технология. - Харьков “ХАИ” 2015. - №10(127) — с.6-10
 • Грешта В.Л. Проблемы повышения эксплуатационных характеристик лопаток ГТД формированием многослойных покрытий / В.Л. Грешта, Е.Г. Сотников, Д.В. Ткач // Нові конструкційні сталі та стопи і методи їх оброблення для підвищення надійності та довговічності виробів: Збірка матеріалів.- Запоріжжя: ЗНТУ, 2014. – с.193-194
 • Сотников Е.Г. Проблемы повышения эксплуатационных характеристик лопаток ГТД формированием многослойных покрытий / Е.Г. Сотников, В.Л. Грешта, Д.В. Ткач // Збірка матеріалів ХIІI Міжнародної науково-технічної конференції «Нові конструкційні сталі та стопи і методи їх оброблення для підвищення надійності та  довговічності  виробів:» – Запоріжжя: ЗНТУ, 7-9 жовтня 2014, с.193-194
 • Танцура О.А. Дослідження структуроутворення в титані ВТ1-0 в процесі ІПД /О.А. Танцура, Д.В. Ткач, Л.П. Степанова // Збірник тез доповідей щорічної науково-практичної конференції серед викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів і студентів ЗНТУ, 14–18 квітня 2014 року, с.161-162 
 • Павленко Д.В. Повышение эксплуатационных характеристик лопаток компрессора высокого давления из сплава ЭП718-ИД / Д.В. Павленко, Г.И. Пейчев, В.Ю. Коцюба, Я.Е. Бейгельзимер, Э.В. Кондратюк, Д.В. Ткач, С.Д. Зиличихис, М.А. Гребенников, С.А. Уланов // ХIX- міжнародний конгрес двигунобудівників: Тези доповідей. – Харків: Нац. аерокосмічний ун-т «Харк. авіац. ін-т», 2014. – 104 с.
 • Павленко Д.В. Повышениe эксплуатационных характеристик лопаток компрессора высокого давления из сплава ЭП718-ИД / Д.В. Павленко, Г.И. Пейчев, В.Ю. Коцюба, Я.Е. Бейгельзимер, Э.В. Кондратюк, Д.В. Ткач, С.Д. Зиличихис, М.А. Гребенников, С.А. Уланов // Авиационно-космическая техника и технология. – Харьков, 2014. – Вып. 10/117. – С. 53-61
 • Ткач Д. В. Вплив структурних факторів на механічні властивості титану ВТ1-0 після гвинтової екструзії / Д.В. Ткач // Збірка матеріалів ХIІI Міжнародної науково-технічної конференції «Нові конструкційні сталі та стопи і методи їх оброблення для підвищення надійності та  довговічності  виробів:» – Запоріжжя: ЗНТУ, 7-9 жовтня 2014, с.191-193
 • Ольшанецкий В.Е. Рентгеноструктурне дослідження процесів рекристалізації в титані ВТ1-0 із субмікрокристалічною структурою / В.Е. Ольшанецкий, Л.П. Степанова, В.Л. Грешта, Д.В. Ткач // Нові матеріали і техноло-гії в металургії та машинобудуванні, 2013. - № 1. – С.13-15
 • Бєліков С.Б. Система розробки навчально-методичних комплексів, як основа якості підготовки висококваліфікованих фахівців / С.Б. Бєліков, В.Г. Прушківський, В.Л. Грешта, С.І. Шило, Д.В. Ткач // Управління в освіті: Збір-ник матеріалів VI Міжна-родної науково-практичної конференції 18-19 квітня 2013р. – Львів: «Тріада Плюс», 2013. – С. 28-29
 • Степанова Л.П. Дослідження процесів рекристалізації в титані із субмікрокристалічною структурою / Л.П. Степанова, Д.В. Ткач, О.С. Гордік // «Тиждень науки» Тези доповідей науково – практичної конференції Запоріжжя. 15-19 квітня 2013 р. С.19-20
 • Ольшанецкий В.Е. Деформационное поведение титана ВТ1-0 с субмикрокристалической структурой, полученной методом винтовой экструзии / В.Е. Ольшанецкий, Л.П. Степанова, В.Л. Грешта, Д.В. Ткач // Журнал «Металловедение и термическая обработка металлов». – 2013 - №11 
 • Павленко Д.В. Применение сплава ВТ1-0 в субмикрокристаллическом состоянии для изготовления нагруженных элементов эндопротеза тазобедренного сустава / Д.В. Павленко, Д.В. Ткач, А.Я. Качан // Вестник двигателест-роения – 2013. – №1. – С. 148 – 154
 • Павленко Д.В. Перспектива применения технического титана для замены сложнолегированных титановых сплавов при изготовлении элементов эндопротезов тазобедренного сустава человека // Д.В. Павленко, Д.В. Ткач, В.Ю. Кацюба, С.Н. Пахолка // Прогрессивные технологии жизненного цикла ави-ационных двигателей и энергетических устано-вок: Тезисы докладов.. X Международная научно-техническая конферен-ция. – АО «Мотор-Сич». – Запорожье, 2013 г. – 118 - 122
 • Бєліков С.Б. Регіональний ринок праці – фактор, що визначає підготовку молодих спеціалістів / С.Б. Бєліков, О.В. Климов, Д.В. Павленко, Д.В.Ткач // Теоретичний та науко-во-методичний часопис «Вища освіта України» 2013, № 3

Перелік наукових публікацій за роками

 

Стажування: 5.11.-30.11.2015 Польща, м. Варшава,  факультет «Вільних мистецтв і наук» («Artes Liberales») Варшавського університету, фонд «Інститут «Artes Liberales»
Capacity Building in Physical Sciences and Engineering and English Language Proficiency for Teachers» («Розвиток потенціалу вчителів у галузі фізичних наук та техніки та володіння англійською мовою») в Cardiff University (Кардіффський університет), м. Кардіфф, Велика Британія. з 10.07.2023 р. по 31.08.2023 р.,

 

Відомості про нагороди:
 • грамота від райадміністації, 2014;
 • ЗНТУ, почесна грамота за високий рівень підготовки студентів до участі у Всеукр. конкурсі наукових робіт та з нагоди дня науки, 2018
 • Подяка Міністерства Освіти і Науки України 2023

Рік початку діяльності в університеті: 2004

Мови спілкування: українська, російська, англійська, німецька

Контакти:
адреса:  вул. Жуковського, 64, м. Запоріжжя, Україна, 69063
аудиторія (кабінет): каб. 177, 173
тел.: +380(61)769-82-82
e-mail: kafedra_fm@zntu.edu.ua