Ви є тут

Головна

Прізвище: Вініченко

Ім'я: Валерій

По батькові: Степанович

Посада: доцент кафедри фізичного матеріалознавства

Участь у роботі рад і державних структур: -

Науковий ступінь: кандидат технічних наук

Вчене звання: доцент

Обліковий запис науковця (ORCID): 0000-0003-2767-8340

Обліковий запис науковця (Publons / Web of Science ResearcherID): F-9921-2018

Обліковий запис науковця (Google Scholar):  https://scholar.google.com.ua/citations?user=mnATfmoAAAAJ&hl=ru

Освіта: вища
  • Запорізький машинобудівний інститут ім. В.Я. Чубаря, 1973, «Металознавство, термічна обробка та обладнання термічних цехів», інженер-металург

Дисертації:

  • Кандидатська дисертація зі спеціальності – 05.02.01 «Матеріалознавство», доцент кафедри фізичного матеріалознавства, «Исследование и разработка высокотемпературных композиционных материалов для тонкостенных оболочек»

Наукові інтереси:

  • Матеріалознавство порошкових та композиційних матеріалів

Дисципліни, які викладає:

Основні наукові роботи (публікації):

Вініченко В. С. Дослідження можливості підвищення пластичності вольфрамового дроту при звичайних температурах шляхом оптимізації технології волочіння / В. С. Вініченко, А. В. Єршов, В. Ю. Ольшанецький, В. П. Волков, Е. Ю. Іванченко // Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні.- 2023 - №4 – С.32-39.

Грешта В. Л. Фізико-механічні характеристики та термічне напруження плазмового покриття / В. Л. Грешта, А. В. Єршов, В. Я. Грабовський , В. C. Вініченко, С. В. Сейдаметов // Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні. - 2023 - №3 – С.27-33.

Іванченко, Е.Ю. Аналіз можливості зниження вмісту ренію в сплаві ВР27 Електронний ресурс / Е.Ю.Іванченко, В.В.Авраменко, В.С.Вініченко // Тиждень науки: щоріч. наук.-практ. конф., 19–23 квітня 2021 р.: тези доп. / редкол.: В.В.Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані.- Запоріжжя : Запорізька політехніка, 2021. – с.7 - 8 – електрон.опт. диск (DVD-ROM). 2,0

- Іванченко, Е.Ю. . Дослідження можливості застосування ніобію як матриці волокнистого композиційного матеріалу Електронний ресурс / Е.Ю.Іванченко, В.О.Шепотько, В.С.Вініченко // Тиждень науки: щоріч. наук.-практ. конф., 19–23 квітня 2021 р.: тези доп. / редкол.: В.В.Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані.- Запоріжжя : Запорізька політехніка, 2021. – с.9 - 10 – електрон.опт. диск (DVD-ROM). 1,8

- Вініченко, В.С.  Дослідження можливості одержання вольфрамоторієвих волокон наноразмірного діапазону [Електронний ресурс] / В.С. Вініченко, О.А. Джуган, С.С. Капелюха [Електронний ресурс] / О.В. Пишняк, доц. О.В. Климов // Тиждень науки: щоріч. наук.-практ. конф., 13–17 квітня 2020 р.: тези доп. / Редкол.: В.В.Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані.- Запоріжжя : Запорізька політехніка, 2020. – с. 9 -11 – електрон.опт. диск (DVD-ROM).  2с

Волков, Г.П.  Зниження  динамічних навантажень  на  металоконструкцію  вантажопідіймальних кранів [Текст] / Г.П. Волков , В.С.Вініченко // Нові сталі та сплави і методи їх оброблення для підвищення надійності та довговічності виробів : матеріали XIV міжнарод. наук.-техн. конф., 8-10 жовтня 2019р. : тези докл.- Запоріжжя, 2019. – С. 130 – 131.

Волков, Г.П. Оцінка залишкового ресурсу роботи металоконструкції вантажопідіймального крана В. С.. [Текст] / Г.П. Волков, В.С. Вініченко. // Нові сталі та сплави і методи їх оброблення для підвищення надійності та довговічності виробів : матеріали XIV міжнарод. наук.-техн. конф., 8-10 жовтня 2019р. : тези докл.- Запоріжжя, 2019. – С. 127 – 128.

Вініченко, В.С  Дослідження причин підвищення пластичності вольфрамового сплаву при деформаційному переробленні [Текст] / В. С. Вініченко, О.Г. Волкова, Г.Б Натапова // Нові сталі та сплави і методи їх оброблення для підвищення надійності та довговічності виробів : матеріали XIV міжнарод. наук.-техн. конф., 8-10 жовтня 2019р. : тези докл.- Запоріжжя, 2019. – С. 64 – 65.

Вініченко, В.С.  Розробка  і дослідження  технології  виготовлення  оболонок  із композиційного матеріалу ніобій - титан [Текст] / В.С. Вініченко, О. Г.Волкова, Б.Е. Натапов // Нові сталі та сплави і методи їх оброблення для підвищення надійності та довговічності виробів : матеріали XIV міжнарод. наук.-техн. конф., 8-10 жовтня 2019р. : тези докл.- Запоріжжя, 2019. – С. 62 – 63.

Вініченко, В.С. Дослідження впливу термічної обробки на характер діаграм зміцнення сталі 08х18т1 [Електронний ресурс]/ В.С.Вініченко, К.В. Дудка // Тиждень науки: щоріч. наук.-практ. конф., 15–19 квітня 2019 р.: тези доп. / Редкол.: В.В.Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані.- Запоріжжя : Запорізька політехніка, 2019. – с. 10-12 – електрон.опт. диск (DVD-ROM).

.Вініченко, В.С. Дослідження залежності між структурою та величиною пластичності при температурі 20 °С вольфрамових сплавів ВТ7 і ВТ20 [Електронний ресурс]/ В.С.Вініченко, А.В.Джус // Тиждень науки: щоріч. наук.-практ. конф., 15–19 квітня 2019 р.: тези доп. / Редкол.: В.В.Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані.- Запоріжжя : Запорізька політехніка, 2019. – с. 19 -20 – електрон.опт. диск (DVD-ROM)

Вініченко,  В.С.  Застосування математичного моделювання при дослідженні змін структури та властивостей композиційного матеріалу системи вольфрам-жароміцний сплав в умовах термоциклювання  [Електронний ресурс] / В.С. Вініченко, студ.гр. ІФ-213м  Д.А.Степанюк // Тиждень науки: щоріч. наук.- практ. конф., 16-20 квітня 2018р.: тези доп. / Редкол.: В.В.Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані.- Запоріжжя : ЗНТУ,2018. – с.55-55 – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM)

Волкова О.Г. Дослідження залежностей між властивостями листової сталі та результатами штампування / О.Г. Волкова, Д.О. Фоміних, В.С. Вініченко // Збірка матеріалів ХIІI Міжнародної науково-технічної конференції « Нові конструкційні сталі та стопи і методи їх оброблення для підвищення надійності та  довговічності  виробів:» – Запоріжжя: ЗНТУ, 7-9 жовтня 2014. – 116-118 с.

Волкова Г.Г. Вивчення впливу швидкості нагрівання при високотемпературному спіканні штабиків з вольфрамових сплавів на їх структуру і густину / Г.Г. Волкова, А.І. Радова, В.С. Вініченко // Збірка матеріалів ХIІI Міжнародної науково-технічної конференції «Нові конструкційні сталі та стопи і методи їх оброблення для підвищення надійності та  довговічності  виробів:» – Запоріжжя: ЗНТУ, 7-9 жовтня 2014. –118-120 с.

Вініченко В.С. Дослідження залежності між структурою і властивостями сплаву ВР2Т2 / В.С. Вініченко, А.В. Шевченко // «Тиждень науки» Тези доповідей науково – практичної конференції – Запоріжжя, 15-19 квітня 2013 р., - С.16-17

Глотка О.А. Статичне руйнування W-Ni-Fe сплаву / О.А. Глотка, В.С. Вініченко // Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні, 2013. – вип. 1 - С.21-23

 - Вініченко В.С. Процессы разупрочнения в композиционном материале системы ниобий- титан- ренированный вольфрам./ В.С. Вініченко, А.С. Лавренко, В.Ю. Ольшанецкий, В.Т. Рубан / Новые материалы и технологии в машиностроении, 1992, №2 - с.26-30.

- Вініченко В.С. Влияние тепловых воздействий на изменение структуры и свойств композиционных систем с различной реакционной способностью./В.С. Виниченко, А.С. Лавренко/ Новые материалы и технологии в металлургии и машиностроении, 2000, №2 - с.62-65.

- Глотка О.А. Статичне руйнування W-Ni-Fe сплаву / О.А. Глотка, В.С. Вініченко // Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні, 2013. – вип. 1 - С.21-23.

- Вініченко В.С. Про особливості формування комірчастої структури у W-Th дроті при його деформації / В.С. Вініченко, В.Ю. Ольшанецький, М.М.  Перепьолкіна // Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні. -Запоріжжя, ЗНТУ -2012.-№1-С.149-152

- Винниченко В.С. Использованеи математичес-кого моделирования при оптимизации технологи воло-чения заготовок из вольфрамоториевых сплавов / В.С. Винниченко, М.Н. Перепелкина, В.Е. Ольшанецкий, П.К. Штанько / Вісник СевНТУ «Механіка, енергетика, екологія. Зб. наук. праць. Севасто-поль: Вид-во СевНТУ, 2012. Вип.133 –С.240-242.

- Вініченко В.С. Про особливості формування комірчастої структури у W-Th дроті при його деформації / В.С. Вініченко, В.Ю. Ольшанецький, М.М.  Перепьолкіна // Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні. -Запоріжжя, ЗНТУ -2012.-№1-С.149-152

- Винниченко В.С. Использованеи математичес-кого моделирования при оптимизации технологи воло-чения заготовок из вольфрамоториевых сплавов / В.С. Винниченко, М.Н. Перепелкина, В.Е. Ольшанецкий, П.К. Штанько / Вісник СевНТУ «Механіка, енергетика, екологія. Зб. наук. праць. Севасто-поль: Вид-во СевНТУ, 2012. Вип.133 –С.240-242.

- Огієнко В.М. Дослідження залежностей між стандартними та експлуатаційними властивостями гарячештампових сталей за допомогою методів математичного моделювання / В.М. Огієнко(ст.гр.ІФ-210), В.С. Вініченко //  Науково-практична конференція «Тиждень науки», 17-19 квітня 2015 р.: тези доповіді укр. мовою -   Запоріжжя, ЗНТУ 

- Волкова Г.Г. Вивчення впливу швидкості нагрівання при високотемпературному спіканні штабиків з вольфрамових сплавів на їх структуру і густину / Г.Г. Волкова, А.І. Радова, В.С. Вініченко // Збірка матеріалів ХIІI Міжнародної науково-технічної конференції «Нові конструкційні сталі та стопи і методи їх оброблення для підвищення надійності та  довговічності  виробів:» – Запоріжжя: ЗНТУ, 7-9 жовтня 2014. –118-120 с.

- Волкова О.Г. Дослідження залежностей між властивостями листової сталі та результатами штампування / О.Г. Волкова, Д.О. Фоміних, В.С. Вініченко // Збірка матеріалів ХIІI Міжнародної науково-технічної конференції «Нові конструкційні сталі та стопи і методи їх оброблення для підвищення надійності та  довговічності  виробів:» – Запоріжжя: ЗНТУ, 7-9 жовтня 2014. – 116-118 с.

- Тетых К.В. Математическое моделирование влияния режимов термической обработки на параметры штампуемости листовой стали / К.В. Тетых, В.С. Винниченко // Збірник тез доповідей щорічної науково-практичної конференції серед викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів і студентів ЗНТУ- Запоріжжя, 14–18 квітня 2014 року – С.166-16

- Вініченко В.С. Дослідження залежності між структурою і властивостями сплаву ВР2Т2 / В.С. Вініченко, А.В. Шевченко // «Тиждень науки» Тези доповідей науково – практичної конференції – Запоріжжя, 15-19 квітня 2013 р., - С.16-17

- Виниченко В.С. Механизм повышения пластичности металлокерамических вольфрамовых сплавов при деформации / В.С. Виниченко, М.Н. Перепелкина / Збірник тез ХІІІ Міжнародної науково-технічної конференції «Неметалеві вкраплення і гази у ливарних сплавах». Запоріжжя: ЗНТУ, 2012.–С.98-99

- Ткаченко А.В. Дослідження можливості створення градієнту концентрації двоокису торію в заготовках із вольфрамових сплавів / А.В. Ткаченко, В.С. Вініченко, А.Б. Натапова, В.Ю. Ольшанецький / Нові конструкційні сталі та стопи і методи їх оброб-лення для підвищення на-дійності та довговічності виробів: збірка матеріалів ХІІ Міжнародної науково-технічної конференції, 6-8 жовтня 2010р., Запоріжжя: ЗНТУ, 2010.––С.33-34

- Ткаченко А.В. Оптимізація технології введення неметалевих частинок в сплав ВР10Т2 методом просочення / А.В. Ткаченко, В.С. Вініченко, В.Ю. Ольшанецький / Нові конструкційні сталі та стопи і методи їх оброб-лення для підвищення на-дійності та довговічності виробів: збірка матеріалів ХІІ Міжнародної науково-технічної конференції, 6-8 жовтня 2010р., Запоріжжя: ЗНТУ, 2010.––С.47-49

- Винниченко В.С. Влияние размера частиц двуокиси тория на склонность к расслоению вольфрамовых сплавов / К.Л. Дикий, В.С. Винниченко, В.Е. Ольшанецкий / Неметалеві вкраплення і гази у ливарних сплавах: збірка матеріалів ХІІ Міжнародної науково-технічної конференції, 22-25 вересня 2009 р., Запоріжжя: ЗНТУ, 2009.––С.167-169

- Ольшанецкий В.Е. Влияние технологических факторов на дисперсность частиц в композиционной системе / В.Е.Ольшанецкий,  В.С. Винниченко, К.Л. Штанько,  К.Л. Дикий / Динамика, надежность и долговечность механических и биомеханических систем и элементов их конструкций: сборник материалов Международной научно-технической конференции, Севастополь, 2009. – С.56-57

  • Всього наукових праць:  з них патентів – 5, всього - понад 50 статей .

Відзнаки та нагороди:

  • Нагрудний знак за бездоганну працю ІІІ ступеня, 2014 р. 
  • ЗНТУ, 2018, почесна грамота за високий рівень підготовки студентів до участі у Всеукр. олімпіадах та з нагоди дня науки.

Рік початку діяльності в університеті: 1979 рік.

Підвищення кваліфікації: 29.10 - 29.11. 2018 ДП "УкрНДІспецсталь" (лабораторії порошкової і спеціальної металургії). 

з 11.09.2023р. по 20.11.2023р. на кафедрі «Машини і технології ливарного виробництва» в Національному університеті «Запорізька політехніка».

Мови спілкування: українська, російська 

адреса:  вул. Жуковського, 64, м. Запоріжжя, Україна, 69063
аудиторія (кабінет): каб. 158
тел.: +380(61)769-85-84
e-mail: kafedra_fm@zntu.edu.ua 
URL: