Ви є тут

Головна

Прізвище: Левада

Ім'я: Володимир

По батькові: Степанович

Посада: доцент кафедри прикладної математики

Науковий ступінь: кандидат технічних наук

Вчене звання: доцент

Обліковий запис науковця (ORCID): 0000-0003-0392-2353

Освіта: вища

Дніпропетровський державний університет; спеціальність за дипломом – Математика; шифр спеціальності  2104; рік закінчення  – 1972.

Дисертація:

Кандидатська дисертація зі спеціальності – Механіка деформівного твердого тіла, шифр спеціальності  01.02.04.  Тема кандидатської дисертації: «Фундаментальные решения двумерных задач теории упругости для неоднородних и анизотропных сред», рік захисту дисертації 1997, захищено дисертацію у Запорізькому національному технічному університеті.

Наукові інтереси:

 • Применение теории обобщенных функций к задачам механики сплошных сред.

Дисципліни, які викладає:

Основні наукові роботи (публікації):

 • Левада, В.С. Интегральное представление разрывного решения задачи, описывающей обобщенное плоское электроупругое состояние пьезоэлектрической пластины [Текст] / В.С. Левада, Т.И. Левицкая, И.С. Пожуева, В.К. Хижняк // Вісник ЗНУ. Фізико-математичні науки. – 2018. – № 1. – С. 78-84.
 • Мастиновский, Ю.В. Основи лінійної алгебри та аналітичної геометрії [Текст] : навчальний посібник / Ю.В. Мастиновский, В.С. Левада, Д.І. Анпілогов. – Запоріжжя: СТАТУС, 2017. – 268 с.
 • Левада, В.С. Построение матрицы фундаментальных решений системы уравнений, описывающих обобщенное плоское электроупругое состояние пьезоэлектрической пластины [Текст] / В.С. Левада, Т.И. Левицкая, И.С. Пожуева, В.К. Хижняк // Вісник ЗНУ. Фізико-математичні науки. – 2017. – № 1. – С. 252-261.
 • Левада, В.С. Інтегральне представлення розривного розв'язка плоскої задачи теорії пружності для анізотропного середовища / В.С. Левада, Т.І. Левицька, В.К. Хижняк // Вісник ЗНУ. Фізико-математичні науки. –  2016. – №1 – С. 146-152.
 • Levada, V. S. Integral representation discontinuous solution of the problem of bending of anisotropic plates/ V. S. Levada, V. K. Khizhnyak, T.I. Levitskaya // Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні. - 2015. - №1. -С.107-114.
 • В.К. Хижняк, В.С. Левада, Т.И. Левицкая.  Изгиб полубесконечной анизотропной пластины с шарнирно-опертым краем, находящейся под действием сосредоточенной нагрузки// Методи розв’язування прикладних задач механіки де формівного твердого тіла.– 2012, вип. 13. – С. 254-259 EIR ZNTU
 • В.С. Левада, В.К. Хижняк, Т.І. Левицька. Изгиб полубесконечной анизотропной пластины с жестко закрепленным краем, находящейся под действием сосредоточенной нагрузки // Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні. – 2011. – № 2. – С. 117-119.
 • Хижняк В.К, Левада В.С., Левицкая Т. И. Изгиб пластины, нагруженной подвижными тепловыми источниками // Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні. – 2011. – № 1. – С. 111-114.

Перелік усіх наукових публікацій за роками

Участь у конференціях:

 • Левада, В.С. Розривні розв’язки задачі згину ортотропної пластини/ В.С. Левада, І.В. Левада // Тиждень науки: внутрівузівська наук.-практ. конф. ЗНТУ, 13-17 квітня 2015 р., в 4 томах, т.1: Запоріжжя, 2015. – С. 388-389.
 • Левада, В.С. Про розривні розв'язки в задачах механіки деформівного твердого тіла [Електронний ресурс] / В.С. Левада // Тиждень науки: щоріч. наук.-практ. конф., 18-21 квітня 2017 р.: тези доп. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2017. – C. 647.

Перелік усіх конференцій, у яких взято участь, за роками

Рік початку діяльності в університеті: 1975

Мови спілкування: українська, російська

Контакти:

адреса: вул.Жуковського, 64, м.Запоріжжя, Україна, 69063  
аудиторія:  354
тел.:  +380(61) 769-84-39
e-mail:   kafedra_pm@zntu.edu.ua