Ви є тут

Головна

Прізвище: Саміло

Ім'я: Ганна

По батькові: Олегівна

Посада: доцент кафедри конституційного, адміністративного та трудового права

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук

Вчене звання: доцент

Обліковий запис науковця (ORCID): ORCID у вигляді 0000-0001-9493-8013

 

Освіта: вища

 • Запорізький державний університет, правознавство, 1997, дипломом з відзнакою, спеціальність за дипломом – «правознавство», кваліфікація за дипломом – «юрист»

Дисертації:

 • Кандидатська дисертація зі спеціальності – 12.00.01 «теорія держави і права; історія держави і права, історія політичних та правових вчень»: «Правові засади становлення та розвитку політичних партій в Україні з кінця XIX ст. до 2001 р. (на матеріалах Запорізького регіону)», рік захисту – 2005, в спеціалізованій вченій раді в Національному університеті внутрішніх справ МВС України (м. Харків)

Наукові інтереси:

 • Актуальні проблеми теорії держави і права, проблеми порівняльного правознавства

Дисципліни, які викладає:

Основні наукові роботи (публікації):

Саміло Г. О. Особливості правової системи сучасного Китаю / Г. О. Саміло // Сolloquium-journal. – 2018. – №3 (14). – С. 52-54.

Саміло Г.О. Конспект лекцій з дисципліни «Проблеми тлумачення правових норм» для студентів спеціальності 081 – «Право» / уклад. Г. О. Саміло. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2017. – 136 с.

Саміло Г.О. Методичні вказівки до семінарських занять з дисципліни «Проблеми тлумачення правових норм» для студентів спеціальності 081 – «Право» усіх форм навчання // уклад. Г. О. Саміло – Запоріжжя : ЗНТУ, 2017. – 37 с.

Саміло Г. О. Особливості правової системи сучасної Індії / Г. О. Саміло // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Юридичні науки», 2017.– № 5. – С. 46–49.

Саміло Г.О. Проблеми тлумачення правових норм : навч.- метод. посіб. / Г. О. Саміло – Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2017. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM);12 см. – Назва з тит. екрана.

Саміло Г. О. Особливості правових систем сучасних африканських держав / Г. О. Саміло // Порівняльно-аналітичне право, 2017. - № 1. - С. 21-23.

Саміло Г.О. Особливості тлумачення права в різних правових системах/ Г.О. Саміло // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія Право. – 2016.- № 39. –Т. 1. – С. 15-18.

Саміло Г. О. Трансформація правової системи Монголії / Г. О. Саміло // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного Університету. Сер.: Юриспруденція. – 2015. - № 17. - том 1. - С. 22-24.

Саміло Г. О. Змішані правові системи: проблеми класифікації / Г. О. Саміло // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія Право. - 2015. – Вип. 33, т. 1. - С. 46-49.

Саміло Г.О. Актуальні проблеми теорії права: Навчальний посібник./ Г.О. Саміло. – Запоріжжя: Просвіта, 2014. – 216 с.

Саміло Г. О. «Mусульманське право» та «право мусульманських країн»: питання співвідношення понять / Г. О. Саміло // Порівняльно-аналітичне право. - 2014. - № 5. - С. 40-42.

Саміло Г.О.Теорія держави і права: Навчальний посібник / Г.О. Саміло. –Запоріжжя: Просвіта, 2010. – 348 с.

 

Всього наукових праць: 83, з них навчальних посібників – 2.

  Участь у конференціях:

  • Саміло Г. О. Порівняльно-правовий спосіб тлумачення права / Г. О. Саміло // Актуальні проблеми державно-правового розвитку України в контексті інтеграційних процесів : матеріали ІІІ-ої Міжнародної науково-практичної конференції, 28 березня 2018 р. / редкол.: С. К. Бостан, Р. М. Максакова, Т. Є. Леоненко. – Запоріжжя : «ЛІРА ЛТД», 2018. – С. 13–15.
  • Саміло, Г.О. Теорія тлумачення права: досвід деяких європейських країн [Текст] / Г.О. Саміло // Актуальні проблеми державно-правового розвитку України в контексті інтеграційних процесів», присвячена 10-річчю Інституту управління та права Запорізького національного технічного університету (Запоріжжя, 20 травня 2017 року). Редкол.: С.К. Бостан (відпов. ред.), Р.М. Максакова, Т.Є. Леоненко. – Запоріжжя : «Просвіта», 2017. – С. 338–341.
  • Саміло, Г.О. Деякі аспекти тлумачення права в англо-американській правовій системі [Електронний ресурс] / Г.О. Саміло // Тиждень науки: щоріч. наук.- практ. конф., 18-21 квітня 2017 р.: тези доп. / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані.- Запоріжжя : ЗНТУ, 2017. – С. 1901–1902. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM). - назва з тит. Екрана.
  • Саміло Г.О. Визначення правової системи україни в контексті класифікації змішаних правових систем / Г.О. Саміло // Актуальні проблеми державно-правового розвитку України в контексті євроінтеграційних процесів : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 20-річчю Конституції України, м. Запоріжжя, 23-24 червня 2016 р. / Редкол.: С.К. Бостан (відпов. ред.), Р.М. Максакова, Ю.В. Філей. – Запоріжжя : «Просвіта», 2016. – C.15.
  • Саміло Г.О. Щодо визначення правової системи деяких східних держав [Текст] / Г.О. Саміло // Актуальні проблеми державотворення, право творення та правозастосування: матер. наук. семінару, присвяч. 50-річчю ДДУВС та 25-річчю ВГО «Асоціація українських правників» (Дніпропетровськ, 10 грудня 2015  р.). – Дніпропетровськ: Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ; Ліра ЛТД, 2016. – С.103-106.

  Відзнаки та нагороди:

  • У 2007 та 2008 роках є лауреатом стипендії Запорізького міського голови за визначені досягнення в навчанні та вихованні підростаючого покоління в номінації «Вчителі - предметники, що мають переможців Всеукраїнських учнівських олімпіад ІV етапу»
  • У 2008 році Саміло Г.О. є лауреатом обласної педагогічної премії.
  • Нагороджено Почесною грамотою за багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий особистий внесок у справу підготовки висококваліфікованих спеціалістів та з нагоди 10-ї річниці з Дня заснування інституту управління та права Запорізького національного технічного університету (Розпорядження голови ради від 19.04.2017р.), 2017

  Додаткові відомості:

  • З 2001 року викладає правознавство в запорізькому багатопрофільному ліцеї «Перспектива».

  Рік початку діяльності в університеті: 2007.

  Мови спілкування: українська (вільне володіння), російська (вільне володіння), англійська (читання та переклад за допомогою словника)

  Контакти:

  адреса: 69002, м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 64
  аудиторія (кабінет):4 корпус, 390A
  тел.: +380(61)769-86-09
  e-mail: kafkatp@gmail.com