Ви є тут

Головна

Прізвище: Полєжаєв

Імя: Юрій

По батькові: Григорович

Посада: доцент кафедри «Іноземна філологія та переклад»

Науковий ступінь: кандидат наук з соціальних комунікацій

Вчене звання: доцент кафедри іноземних мов професійного спілкування 

Обліковий запис науковця (ORCID): 0000-0001-9160-6945

Обліковий запис науковця (Publons / Web of Science ResearcherID): Polyezhayev, Yuriy

Обліковий запис науковця (Scopus): 58033265000

Обліковий запис науковця (Google Scholar): Полєжаєв Юрій / Yuriy Polyezhayev

Освіта: вища

Участь у громадських організаціях:

член Всеукраїнської Асоціації з мовного тестування та оцінювання;

член TESOLUkraine.

член редакційної колегії фахових видань:

«Держава та регіони. Серія: Соціальні комунікації» (Включено до переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук зі спеціальності 061 (Наказ МОН України від 02.07.2020), та спеціальності 054 (Наказ МОН України від 24.09.2020) – Категорія Б);

«Наукові праці Міжрегіональної Академії управління персоналом. Філологія» (Включено до переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук зі спеціальностей 035 та 061 (Наказ МОН України від 07.04.2022) – Категорія Б);

Класичний приватний університет, Інститут іноземної філології, 2008 [диплом з відзнакою], спеціальність за дипломом – 8.02030302 «Мова та література (англійська, німецька)», кваліфікація за дипломом – «Магістр філології, викладач двох іноземних мов (англійська, німецька) і зарубіжної літератури»

Запорізький національний університет, Факультет соціальної педагогіки та психології, 2010 [диплом з відзнакою], спеціальність за дипломом – 8.18010021 «Педагогіка вищої школи», кваліфікація за дипломом – «Магістр педагогіки, викладач університетів та інших вищих навчальних закладів»

Класичний приватний університет, Інститут журналістики і масової комунікації, 2017 [диплом з відзнакою], спеціальність за дипломом – 061 «Журналістика», кваліфікація за дипломом – «Магістр з журналістики»

Бердянський державний педагогічний університет, Факультет філології та соціальних комунікацій, 2019 [диплом з відзнакою], спеціальність за дипломом – 035 «Філологія», (035.03 «Слов’янські мови та літератури (переклад включно), перша – російська)», кваліфікація за дипломом – «Магістр філології, викладач російської мови і літератури, вчитель англійської мови»

 

Міжнародна сертифікація:

First TEFL Certificate in English Language Teaching by the ELT Institute at Hunter College, City University of New York – 2020

Cambridge qualifications:

Certificate of EMI Skills (English as Medium of Instruction) – 2021

CELT-S (Certificate in English Language Teaching – Secondary) – 2020

Certificate of Completion Language for Teaching B2 – 2020

Teaching Knowledge Test:

TKT Module 1. Language and background to language learning and teaching, Band 4 – 2020.

TKT Content and language integrated learning, Band 3 – 2018.

 

Підвищення кваліфікації за темою «Сучасні методи викладання та американські студії» в обсязі 108 годин (4 ECTS) на базі Запорізького національного університету у межах українсько-американського проєкту «Лабораторія американського варіанту англійської мови», що проходив за підтримки Посольства США в Україні з «22» червня 2018 року по «30» вересня 2018 року, м. Запоріжжя, Україна.

Міжнародне стажування за темою «Organization of Didactic Process, Educational Programs, Innovative Technologies and Scientific Work in Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University» в обсязі 108 годин (4 ECTS)  на базі Wyższa Szkoła Biznesu – National-Louis University з «12» грудня по «30» грудня 2018 року, м. Новий Сонч, Республіка Польща.

Підвищення кваліфікації за напрямом «Середня Освіта (Англійська мова і література)» в обсязі 180 годин (6 ECTS) на базі Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка, свідоцтво № 123 від  27.03.2023 року, м. Полтава, Україна.

Стажування в обсязі 180 годин (6 ECTS) на базі кафедри «Теорія та практика перекладу»  Інституту іноземної філології  Класичного приватного університету з «2» жовтня по «20» листопада 2023 року, м. Запоріжжя, Україна.

 

Дисертації:

Кандидатська дисертація зі спеціальності – 27.00.04 – «Теорія та історія журналістики»: «Тревел-журнали в Україні: структурно-функціональні та жанрово-тематичні особливості», рік захисту – 2017 р., Класичний приватний університет, м. Запоріжжя.

Наукові інтереси: тревел-журналістика, фразеологія, культурна грамотність, методика викладання іноземних мов, класичні мови.

Дисципліни, які викладає: іноземна мова (англійська), наукове спілкування іноземною мовою (англійська), іноземна мова за професійним спрямуванням (англійська), ділова іноземна мова (англійська),.

Всього наукових праць: понад 100 науково-методичних публікацій, монографій – 6 (колективні монографії), навчальних посібників – 4 (у співавторстві).

 

Основні наукові роботи (публікації):

1. Kozlova T., Polyezhayev Y. A Cognitive-Pragmatic Study of Australian English Phraseology. AD ALTA: Journal of Interdisciplinary Research, 2022. Volume 12, Issue 1. P 85–93. DOI: https://doi.org/10.33543/12018593

2. Kulichenko A., Shramko R., Rakhno M., Polyezhayev Y. Resistencia educativa bidimensional en el establecimiento educativo terciario moderno de Ucrania. Apuntes Universitarios, 2022. 13(1), P. 474–493. DOI:  https://doi.org/10.17162/au.v13i1.1351

3. Boichenko M., Kozlova T., Kulichenko A., Shramko R., Polyezhayev Y. Creative activity at higher education institutions: Ukrainian pedagogical overview. Amazonia Investiga, 2022. Volume 11,   No 59. P. 161–171. DOI:  https://doi.org/10.34069/AI/2022.59.11.15

4. Polyezhayev Y., Frumkina A., Diachenko M., Savina N., Hadi F. Readiness of future teachers for integrated teaching of educational subjects in foreign language. Práxis Educacional. 2020. Vol. 16, No 38. P. 502–514. DOI: https://doi.org/10.22481/praxisedu.v16i38.6023

5. Kulichenko A., Polyezhayev Y. Innovative information and communication technologies for ergotherapists applied during English learning in Ukraine. AD ALTA: Journal of Interdisciplinary Research, 2020 V. 10, № 02. P. 228–233. DOI: www.doi.org/10.33543/1002    

6. Polyezhayev Y., Koval V., Bezkhlibna A. Communicative Competences in Enhancing of Regional Competitiveness in the Labour Market. Baltic Journal of Economic Studies. 2018. Vol. 4, No. 5.  P. 105–113. DOI:  https://doi.org/10.30525/2256-0742/2018-4-5-105-113

2023

1. Kozlova T. O, Polyezhayev Y. G. Plurinational English from the Perspectives of Comparative Linguistics and Variationist Sociolinguistics. Issues of Modern and Contrastive Linguistics, Comparative Literature and Translation: Proceedings of international scientific–practical conference 19–20 May 2023. Urgench: Urgench State University, 2023. P. 3–8. (тези)

2. Полєжаєв Ю.Г. Фразеологія та етнокультурна детермінація австралійського англійськомовного дискурсу. “Іноземна філологія у ХХІ столітті”: тези доповідей міжнародної наукової конференції (24 листопада 2023 року, м. Запоріжжя). Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2023. С. 91–94. (тези)

3. Полєжаєв Ю.Г. Підготовка вчителів до формування культурної грамотності учнів у процесі вивчення іноземної мови. Актуальні проблеми педагогічної освіти: новації, досвід та перспективи :  збірник тез  доповідей  ІІІ Всеукраїнської  науково-практичної конференції з міжнародною участю (20 квітня 2023 року,  м. Запоріжжя). Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2023. С. 128 –130 (тези)

3. Полєжаєв Ю.Г. Формування медіаграмотності на заняттях з іноземної мови. Тиждень науки-2023.  Факультет  міжнародного  туризму та  економіки : тези  доповідей  науково-технічної конференції,  Запоріжжя, 24-28 квітня 2023  р. Запоріжжя : НУ «Запорізька  політехніка», 2023. C 294–296 (тези)

4. Ковальська А.С., Полєжаєв Ю.Г. Online та offline злочинність крізь призму лінгвістичних інновацій (на матеріалі сучасної англійської мови). Тиждень науки-2023.  Факультет  міжнародного  туризму та  економіки:  тези  доповідей  науково-технічної конференції,  Запоріжжя, 24-28 квітня 2023  р. Запоріжжя : НУ «Запорізька  політехніка», 2023. C 306–307 (публікація зі студентом)

2022

1. Kozlova T., Polyezhayev Y. A Cognitive-Pragmatic Study of Australian English Phraseology. AD ALTA: Journal of Interdisciplinary Research, 2022. Volume 12, Issue 1. P 85–93. DOI: https://doi.org/10.33543/12018593   (стаття у зарубіжному науковому журналі (Web of Science))

2. Kulichenko A., Shramko R., Rakhno M., Polyezhayev Y. Resistencia educativa bidimensional en el establecimiento educativo terciario moderno de Ucrania. Apuntes Universitarios, 2022. 13(1), P. 474–493. DOI:  https://doi.org/10.17162/au.v13i1.1351  (стаття у зарубіжному науковому журналі (Web of Science))

3. Boichenko M., Kozlova T., Kulichenko A., Shramko R., Polyezhayev Y. Creative activity at higher education institutions: Ukrainian pedagogical overview. Amazonia Investiga, 2022. Volume 11,   No 59. P. 161–171. DOI:  https://doi.org/10.34069/AI/2022.59.11.15  (стаття у зарубіжному науковому журналі (Web of Science))

4. Полєжаєв Ю.Г. Культурна грамотність в освітньому процесі майбутніх фахівців туристичної галузі. «Перспективи та інновації науки» (Серія «Педагогіка», Серія «Психологія», Серія «Медицина»). Київ:  Видавнича група «Наукові перспективи», 2022  № 7 C. 346-357. (стаття у фаховому виданні категорії Б)

5. Полєжаєв Ю.Г. Розвиток мовленнєвих навичок засобами тревел-медіатексту. Мова і міжкультурна комунікація: теорія та практика : зб. матеріалів III Всеукраїнської науково-паратактичної  конференції (м. Полтава, 25 травня 2022 р.). Полтава : ПДАУ, 2022. С.254-266.  (тези)

6. Полєжаєв Ю.Г. Використання методології CLIL у сучасних підручниках з англійської мови. ІV Всеукраїнська науково-практична конференція «Суспільство і особистість у сучасному комунікаційному дискурсі»: матеріали ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції 2 листопада 2022 р., м. Запоріжжя. С. 265-267. (тези)

7. Polyezhayev Yu. Australian idioms in mass media communication. . “Іноземна філологія у ХХІ столітті” : тези доповідей ХІV Міжнародної наукової конференції 25 листопада 2022 року Запорізький національний університет. Запоріжжя, 2022. C.99–101. (тези)

8. Полєжаєв Ю. Г. Концептуальні підходи до формування культурної грамотності майбутніх фахівців засобами іноземної мови у процесі навчання в ЗВО. Актуальні проблеми освітньо-виховного процесу та шляхи їх вирішення в умовах сучасних викликів:   збірник наукових праць Наукової інтернет - конференції з проблем вищої освіти і науки 18 листопада 2022 р. С 45-49 URL: https://fmab.khadi.kharkov.ua/index.php?id=1281&no_cache=1 (тези)

9. Башлій А.Г., Полєжаєв Ю.Г. Лінгвокультурна парадигма анімалістичної фразеології в англійській мові. Філологічні студії: зб. наук. пр. студентів і магістрантів ф-ту філології та журналістики. Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2022. Вип. XVІІІ. С. 16 – 19.  (публікація зі студентом)

2021

1. Полєжаєв Ю.Г. Фразеологія як об’єкт поліаспектного вивчення. Нова філологія. Збірник наукових праць. Запоріжжя : Видавничий дім «Гельветика», 2021. № 81. Том ІІ. C. 82 – 88. (стаття у фаховому виданні категорії Б)

2. Полєжаєв Ю.Г. Австралійські фразеологізми з автохтонним компонентом: соціолінгвістичний та лінгвокогнітивний аспекти. Закарпатські філологічні студії. Ужгород. Видавничий дім «Гельветика», 2021. №18 С  129-136. (стаття у фаховому виданні категорії Б)

3. Полєжаєв Ю.Г. Культурна грамотність як лінгводидактична категорія. Педагогічні науки теорія, історія, інноваційні технології. Суми: Вид-во Сум ДПУ імені А. С. Макаренка, 2021, № 10. С.147-157. (стаття у фаховому виданні категорії Б)

4. Полєжаєв Ю. Г. Компонентна структура культурної грамотності як складника професіоналізму майбутнього фахівця. Вісник Запорізького національного університету: Збірник наукових праць. Педагогічні науки. Запоріжжя: Запорізький національний університет, 2021. № 3 (36). Ч. ІІ. C. 103–109. (стаття у фаховому виданні категорії Б)

5. Полєжаєв Ю.Г. Фразеологія з автохтонним компонентом в австралійському варіанті англійської мови. Граматичні читання – ХІ : Матеріали Міжнародної науково-теоретичної конференції 13–14  травня 2021 року / Донецький нац.  ун-т імені Василя Стуса; наук. ред. А. П. Загнітко. –Вінниця: ТОВ «Твори», 2021. C. 196 – 198. (тези)

6. Полєжаєв Ю. Г. Роль культурної грамотності у формуванні медіакомпетності серед випускників ЗВО України. Освіта для ХХІ століття: виклики, проблеми, перспективи: матеріали IIІ Міжнародної науково-практичної конференції (16-17 листопада 2021 року, м. Суми). Суми: Вид-во Сум ДПУ імені А. С. Макаренка, 2021. С.221 – 223. (тези)

7. Polyezhayev Yu.G. Australian phraseology: historical dynamics and sources of enrichment. “Іноземна філологія у ХХІ столітті” : тези доповідей ХІІ Міжнародної наукової конференції 5 листопада 2021 року Запорізький національний університет. Запоріжжя,2021. C.79-81.  (тези)

8. Wayan Edi Arsawan; Koval, Viktor; Ni Putu Santi Suryantini; Polyezhayev, Yuriy. Shifting consumers’ sustainable behavior in the hospitality industry [Electronic resource] Second International Conference on Sustainable Futures: Environmental, Technological, Social and Economic Matters (ICSF 2021). Kryvyi Rih, Ukraine, May 19-21, 2021 E3S Web of Conferences. – 2021. – Volume 280. – Article 00001. DOI: https://doi.org/10.1051/e3sconf/202128002001 (матеріали конференції, що проіндексовані у наукометричній базі Scopus)

9 Полєжаєв Ю.Г. Формування культурної грамотності майбутніх фахівців сфери туризму засобами іноземної мови на матеріалі тревел-медіатекстів. International scientific conference «The issues of modern philology and creative methods of teaching a foreign language in the European education system» : conference proceedings  December 28–29, 2021. Ca' Foscari University of Venice, Venice, Italy, 2021. P. 170 – 173. (тези)

10. Полєжаєв Ю.Г. Гра як засіб формування культурної грамотності на заняттях з іноземної мови. ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Суспільство і особистість у сучасному комунікаційному дискурсі»: матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції 28 квітня 2021 р., м. Запоріжжя. С. 196– 197. (тези)

11. Kozlova T. O., Polyezhayev Yu. G., Shymianova M. V. Space-Time Conceptual Synergy in Australian and New Zealand English Phraseology. «Синергетика у філологічних дослідженнях»: тези доповідей VІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції 21 травня 2021 року Запорізький національний університет. Запоріжжя :ЗНУ, 2021. C. 48-50. (тези)

12. Полєжаєв Ю.Г. Проблема розвитку культурної грамотності майбутніх фахівців з туризму в процесі професійної підготовки. Тенденції, проблеми та шляхи їх вирішення у організаційно-методологічному забезпеченні підготовки фахівців : збірник наукових праць за матеріалами наукової інтернет-конференції з проблем вищої освіти і науки (18 листопада 2021 р.). Харків, ХНАДУ, 2021. 36 – 39 с. (тези)

13. Марченко Т.І., Полєжаєв Ю.Г. Лексичні інновації у сфері засобів масової комунікації (на матеріалі англійської мови) Тиждень науки-2021. Факультет міжнародного туризму та економіки : тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 19-23 квітня 2021 р. [Електронний ресурс] / Редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2021. C. 252 – 254. (тези зі студентом)

2020

1. Polyezhayev Y., Frumkina A., Diachenko M., Savina N., Hadi F. Readiness of future teachers for integrated teaching of educational subjects in foreign language. Práxis Educacional. 2020. Vol. 16, No 38. P. 502–514. (стаття у зарубіжному науковому журналі  Web of Science)

2. Kulichenko A., Polyezhayev Y. Innovative information and communication technologies for ergotherapists applied during English learning in Ukraine. AD ALTA: Journal of Interdisciplinary Research V. 10, № 02. P. 228–233. (стаття у зарубіжному науковому журналі (Web of Science)).

3. Полєжаєв Ю. Г. Культурна грамотність як педагогічна категорія: наукова дискусія. Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія :Педагогічні науки : зб. наук. пр. Вип.3. Бердянськ : БДПУ, 2020. C. 98–107. (стаття у фаховому виданні категорії Б)

4. Полєжаєв Ю. Г. Теоретико-методичні засади формування культурної грамотності студентів в умовах сучасного освітнього простору. Витоки педагогічної майстерності: журнал / Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. Полтава, 2020. Випуск 25. (Серія «Педагогічні науки»). C. 189–193 (стаття у фаховому виданні категорії Б)

5. Козлова Т. О., Полєжаєв Ю. Г., Салій О. Г. Зовнішні та внутрішні стимули розвитку фразеології англійської мови в Австралії. Вісник Запорізького національного університету : Збірник наукових праць. Філологічні науки. 2020. Запоріжжя : Видавничий дім «Гельветика», 2020. № 1. Ч.1 С . 109–116. (стаття у фаховому виданні категорії Б)

6. Полєжаєв Ю. Г. Місце фразеології з міфологічним компонентом у формуванні культурної грамотності засобами англійської мови. Онтологічні виміри сучасної філології : матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 24–25 вересня 2020 р. Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського. Київ. С. 96–100. (тези)

7. Полєжаєв Ю. Г. Освітні технології в процесі формування культурної грамотності студентів засобами англійської мови. International scientific and practical conference. Current Trends and Factors of the Development of Pedagogical and Psychological Sciences in Ukraine and EU Countries: conference proceedings, September 25–26, 2020 Maria Curie-Sklodowska University. Lublin, Poland. Part 2. P. 82–85. (тези)

8. Полєжаєв Ю. Г. Номінативна ефективність фразеології австралійського варіанту англійської мови. “Іноземна філологія у ХХІ столітті” : тези доповідей ХІІ Міжнародної наукової конференції 6 листопада 2020 року Запорізький національний університет. Запоріжжя, 2020. C. 59–62. (тези)

9. Полєжаєв Ю. Г. Проблема формування культурної грамотності студентів у контексті інноваційного розвитку вищої освіти: національний та глобальний аспекти. Освіта для ХХІ століття: виклики, проблеми, перспективи: матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (12–13 листопада 2020 року, м. Суми). Суми: Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2020. C. 262–265. (тези)

10. Kozlova T. O., Polyezhayev Y. G. Patterns of Semantic Variations in Phraseology. International scientific and practical conference “Challenges of Philological Sciences, Intercultural Communication and Translation in Ukraine and EU Countries”: conference proceedings, October 30–31, 2020 Ca' Foscari University of Venice, Venice, Italy, 2020. P. 191–193. (тези)

11. Полєжаєв Ю. Г., Дяченко І. М. Методичні особливості формування культури спілкування українською мовою іноземних студентів – майбутніх журналістів: теоретичний аспект. Інноваційні ініціативи організації навчання іноземних здобувачів вищої освіти: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. Харків: Видавництво ХНУМГ імені О. М. Бекетова, 2020. C. 101–104. (тези)

12. Полєжаєв Ю. Г., Брутман А. Б. Використання інтернет-словників у викладанні іноземних мов (на матеріалі англомовних мережевих ресурсів) Суспільство і особистість у сучасному комунікаційному дискурсі: Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, м.  Запоріжжя, 9–10 квітня2020 р. Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2020. C. 354–358. (тези)

13. Брутман А. Б., Полєжаєв Ю. Г. Використання мережевих ресурсів та технологій для викладання іноземних мов в умовах карантину. Тиждень науки-2020. Факультет міжнародного туризму та економіки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13–17 квітня 2020 р. [Електронний ресурс] / Редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.). Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2020. C. 196–198. (тези)

14. Новотарський М. Є., Полєжаєв Ю. Г. Невербальна поведінка українських та американських кандидатів у президенти. Суспільство і особистість у сучасному комунікаційному  дискурсі: Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції  м.  Запоріжжя, 9–10 квітня 2020 р. Запоріжжя: НУ  «Запорізька політехніка», 2020. C. 351–354. (тези зі студентом)

15. Байрамов Р. С., Полєжаєв Ю. Г. Звернення її величності королеви Єлизавети ІІ до нації від 5 квітня 2020 року: в рамках лінгвокультурного аналізу Тиждень науки-2020. Факультет міжнародного туризму та економіки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13–17 квітня 2020 р. / Редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.). Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2020. C. 221–222. (тези зі студентом)

16. Методичні рекомендації для самостійної та індивідуальної роботи з дисципліни «Латинська мова» для студентів 1 курсу денної та заочної форми навчання спеціальності 081 «Право» / Укл: Полєжаєв Ю. Г., Брутман А. Б. Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2020. 36 с. (методичні рекомендації).

17. Методичні вказівки з фразеології латинської мови для студентів 1 курсу денної та заочної форми навчання спеціальності 081 «Право»/ Укл: Полєжаєв Ю. Г. Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2020. 30 с. (методичні вказівки).

18. Методичні вказівки до виконання контрольної робіти№ 1 з дисципліни “Ділова іноземна мова” (англійська) для студентів 2 курсу заочної форми навчання спеціальності 061 «Журналістика»/ Укл: Полєжаєв Ю. Г., Брутман А. Б. – НУ «Запорізька політехніка», 2020. 40 с. (методичні вказівки)

19. Методичні вказівки до виконання контрольної робіти № 1 з дисципліни “Ділова іноземна мова” (англійська) для студентів 4 курсу заочної форми навчання спеціальності 053 «Психологія» / Укл:  Брутман А.Б., Полєжаєв Ю.Г. – НУ «Запорізька політехніка», 2020. 40 с. (методичні вказівки)

2019

1. Полєжаєв Ю. Г. Вербалізація концепту «МОРЕ» в тревел-медіатексті. «Усі ріки течуть у море»: мариністика в літературі та культурі»: збірка наукових матеріалів міжнародна наукової конференції, . Бердянськ  26–27 вересня 2019 року. Бердянськ: БДПУ, 2019. С.105–107. (тези)

2. Kulichenko A., Polyezhayev Y. Peculiarities of Teaching Latin Phonetics in the Framework of E-Learning: Strategies and Practical Tips. International Scientific Conference Relevant Issues of the Development of Science in Central and Eastern European Countries: Conference Proceedings, September 27th, 2019. Riga, Latvia: Baltija Publishing, 2019. P.152–155. (тези)

3. Брутман А. Б., Полєжаєв Ю. Г. Формування фінансової грамотності студентів в рамках курсу ділової англійської мови. Філологія початку ХХІ сторіччя: традиції та новаторство: Матеріали  міжнародної науково-практичної конференції , Київ, 14–15 червня 2019 р. Київ : Таврійський національний університет імені В.І. Вернадського, 2019. С. 76 –79. (тези)

4. Брутман А. Б., Полєжаєв Ю. Г. Онлайн-ресурси для викладачів англійської мови як засіб самоосвіти. Тиждень науки-2019. Факультет міжнародного туризму та управління персоналом: Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2019 р. Запоріжжя, 2019. C. 269–270. (тези)

5. Риженко А. О., Полєжаєв Ю. Г. Концептуальна основа латиномовних кредо університетів України. Тиждень науки-2019. Факультет міжнародного туризму та управління персоналом: Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2019 р. Запоріжжя, 2019. C. 289–300. (тези зі студентом)

2018

1. Polyezhayev Y., Koval V., Bezkhlibna A. Communicative Competences in Enhancing of Regional Competitiveness in the Labour Market. Baltic Journal of Economic Studies. 2018. Vol. 4, No. 5. P. 105–113. (стаття у зарубіжному науковому журналі  (Web of Science))

2. Полєжаєв Ю.Г Жанрова та типологічна парадигма журнальних тревел-медіатекстів (на матеріалі українських тревел-журналів). Журналістика й освіта: методика, історія, теорія, практика: колективна монографія. За ред. О. Ю. Поди. Д. : ЛІРА, 2018. С.62–90. (розділ колективної монографії)

3. Polyezhayev Y. G. The importance of foreign languages in cultural literacy development in the framework of Ukrainian university environment. Proceedings of the III International Scientific and Practical Conference 27th-30th of November 2018 Wyższa Szkoła Biznesu – National-Louis University Nowy Sacz, Poland – Nowy Sacz: Wyższa Szkoła Biznesu – National-Louis University, 2018. Volume 3  P. 157–158. (тези)

4. Брутман А. Б., Горлачова В. В., Полєжаєв Ю. Г. Use of English: навчальний посібник / Брутман А. Б., Горлачова В. В., Полєжаєв Ю. Г.; під заг. ред. В.  В. Горлачової. Запоріжжя : Дике Поле, 2018. 108 с. (навчальний посібник)

5. Практичний курс першої іноземної мови (німецька): навчальний посібник для формування граматичної компетенції студентів освітнього ступеня «бакалавр» професійних спрямувань «Мова і література (німецька)», «Переклад (німецька мова) / Уклад. Велика І. О., Брутман А. Б, Полєжаєв Ю. Г., Тарасенко К. В. Запоріжжя: ЗНТУ, 2018. 96 с. (навчальний посібник)

6. Diachenko M. D., Polyezhayev Y. G., Diachenko I. M. Communicative Competency in the Framework of Future Specialist Language Personality Formation. Professional Competency of Modern Specialist: Means of Formation, Development and Improvement. Warsaw: BMT Erida sp, 2018. P. 303–324. (розділ колективної монографії).

7. Polyezhayev Y. Functional paradigm of travel media-texts in English travel-journals. Вчені записки таврійського національного університету імені В. І. Вернадського Серія: Філологія. Соціальні комунікації. 2018. Том 29 (68). № 2. С. 157–161. (стаття у фаховому виданні категорії Б)

8. Полєжаєв Ю. Г. Комунікативні стратегії на сайтах національних парків та музеїв Великобританії. Вісник Херсонського державного університету. Серія «Перекладознавство та міжкультурна комунікація». 2018. № 4.  С 55–60. (стаття у фаховому виданні категорії Б)

9. Полєжаєв Ю. Г. Комунікативні стратегії оптимізації в рекламних тревел-медіатекстах. Південний архів (філологічні науки). 2018. Том № 75. С. 130–134. (стаття, фахове видання).

10. Полєжаєв Ю. Г. Комунікативна стратегія деталізації в сучасних англомовних тревел-журналах. Науковий вісник міжнародного гуманітарного університету. Серія: Філологія. 2018. № 33. Т 2. С. 173–176. (стаття у фаховому виданні категорії Б)

11. Полєжаєв Ю. Г. Використання методики CLIL у викладанні іноземних мов у вищій школі. Суспільство і особистість у сучасному комунікаційному дискурсі: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 9–10 квітня 2018 р. / редкол: В. Л. Погребна, Н. В. Островська,                 І. Ю. Тонкіх та ін. Д. : ЛІРА, 2018. C. 454–456. (тези)

12. Полєжаєв Ю. Г. Імплементація контенту тревел-блогів у викладанні іноземної мови професійного спілкування. Сучасні підходи та інноваційні тенденції у викладанні іноземних мов : матеріали XIІI Міжнародної науково-практичної конференції,  12 квітня 2018 р. К, 2018.  С. 131-134. (тези)

13. Полєжаєв Ю. Г., Скрипнік У. О. Звуконаслідування в англійській мові. Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 16–20 квітня 2018 р. / Редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.). Запоріжжя : ЗНТУ, 2018.С. 2210 –2212. (тези зі студентом)

14. Тексти лекцій з дисципліни «Культурна проблематика ЗМІ» (частина І) для студентів ІV курсу денної та заочної форм навчання спеціальності: 061 – Журналістика / Укл.: Ю. Г. Полєжаєв, К. В. Єськова. Запоріжжя: ЗНТУ, 2018. 78 c.

15. Тексти лекцій з дисципліни «Культурна проблематика ЗМІ» (частина ІI) для студентів ІV курсу денної та заочної форм навчання спеціальності: 061 – Журналістика / Укл.: Ю. Г. Полєжаєв, К. В. Єськова. Запоріжжя: ЗНТУ, 2018. 90 с.

16. Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни “Іноземна мова” (англійська) для студентів 1 курсу заочної форми навчання спеціальності 081 «Правознавство». ЧАСТИНА I / Укл: Полєжаєв Ю. Г., Брутман А. Б., Новіков В. П., Тимощук Т. І.  Запоріжжя: ЗНТУ, 2018. 28 с.

17. Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни “Іноземна мова” (англійська) для студентів 1 курсу заочної форми навчання освітньої програми «Фізичне виховання» спеціальності 017 «Фізична культура і спорт» ЧАСТИНА I / Укл: Брутман А. Б., Полєжаєв Ю. Г. Запоріжжя: ЗНТУ, 2018. 18 с.

 

Участь у конференціях:

2023

1. Полєжаєв Ю.Г. Підготовка вчителів до формування культурної грамотності учнів у процесі вивчення іноземної мови, ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні проблеми педагогічної освіти: новації, досвід та перспективи», 20 квітня 2023 року м. Запоріжжя, Запорізький національний університет, 2 сторінки.

2. Полєжаєв Ю.Г. Формування медіаграмотності на заняттях з іноземної мови. Науково-технічна конференція «Тиждень науки-2023», 24-28 квітня 2023  року м. Запоріжжя, Національний університет «Запорізька політехніка», 3 сторінки.

3. Полєжаєв Ю.Г. Використання автентичних науково-популярних медіатекстів для розвитку рецептивних навичок студентів під час викладання дисципліни «Наукове спілкування іноземною мовою», IX Міжнародна науково-практична конференція «Інноваційні технології у контексті іншомовної підготовки фахівця»  4 травня  2023 року м. Полтава, Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка», 5 сторінок.

4. Kozlova T. O, Polyezhayev Y. G. Plurinational English from the Perspectives of Comparative Linguistics and Variationist Sociolinguistics. International scientific–practical conference «Issues of Modern and Contrastive Linguistics, Comparative Literature and Translation» 19–20 May 2023 Urgench, Urgench State University, 5 pages.

5. Полєжаєв Ю.Г. Жанрово-стилістичні особливості книги публіцистики воєнного часу «Не бійсь. Не зраджуй. Не мовчи» Олега Романчука,  Всеукраїнська науково-практична онлайн – конференція «Запорізькі філологічні читання», 16-17листопада 2023 року м. Запоріжжя, Запорізький національний університет, 4 сторінки.

6. Полєжаєв Ю.Г. Фразеологія та етнокультурна детермінація австралійського англійськомовного дискурсу, ХV Міжнародна наукова конференція «Іноземна філологія у ХХІ столітті», 24 листопада 2023 року м. Запоріжжя, Запорізький національний університет, 4 сторінки.

7. Полєжаєв Ю.Г. Роль фразеологізмів з релігійним компонентом у формуванні культурної грамотності на заняттях із іноземної мови. Всеукраїнському науково-методичному семінарі «Сучасні проблеми викладання іноземних мов у закладах освіти», 1 грудня 2023 року м. Харків, Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 5 сторінок

2022

1. Полєжаєв Ю. Г. Мовні засоби вербалізації концепту «дестинація» в сучасному українському медіапросторі,  ІІ Міжнародна славістична конференція, присвяченої пам’яті святих Кирила і Мефодія 18 травня 2022 року м. Харків, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, 3 сторінки.

2. Polyezhayev Yu. Cognitive skills development in the process of teaching English among Law students: CLIL dimension, VII Міжнародний науково-практичний семінар «Гуманітарні науки: сучасна наукова парадигма» 19-20 травня 2022 року м. Полтава, Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка, 4 сторінки.

3. Polyezhayev Yu.The importance of home reading in cultural literacy formation among university students,   ІX Міжнародна наукова конференція «Лінгвалізація світу» 19–20 травня 2022 року  м. Черкаси, Черкаський національний університеті імені Богдана Хмельницького, 3 сторінки.

4. Полєжаєв Ю. Г. Розвиток мовленнєвих навичок засобами тревел-медіатексту, IIІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Мова і міжкультурна комунікація: теорія та практика»,  25 травня 2022 року м. Полтава,  Полтавський державний аграрний університет,3сторінки.

5. Полєжаєв Ю. Г. Використання контенту англомовних музейних сайтів як засобу формування культурної грамотності під час занять з іноземної мови,  Всеукраїнська науково-практична онлайн – конференція «Регіональна журналістика в Україні: історія, реалії, виклики, перспективи», 6 жовтня 2022 року м. Полтава, Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка, 4 сторінки.

6. Полєжаєв Ю. Г. Використання Newspeak російською пропагандою в англомовному новинному дискурсі, Міжнародна науково-практична конференція  «Медійні комунікації в сучасному світі»,  20 жовтня 2022 року м. Київ, Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського, 5 сторінок.

7.  Полєжаєв Ю. Г. Роль автентичного англомовного медіатексту у формуванні культурної грамотності у студентів спеціальності  «Журналістика», VIІI Міжнародній науково-практична конференція «Інноваційні технології у контексті іншомовної підготовки фахівця», 27 жовтня 2022 року м. Полтава, Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка», 4 сторінки.

8 . Полєжаєв Ю.Г. Використання методології CLIL у сучасних підручниках з англійської мови,  ІV Всеукраїнська науково-практична конференція «Суспільство і особистість у сучасному комунікаційному дискурсі»: матеріали ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції 2 листопада 2022 року м. Запоріжжя, Національний університет «Запорізька політехніка», 3 сторінки.

9.Полєжаєв Ю. Г. Концептуальні підходи до формування культурної грамотності майбутніх фахівців засобами іноземної мови у процесі навчання в ЗВО. Наукова інтернет – конференція з проблем вищої освіти і науки «Актуальні проблеми освітньо-виховного процесу та шляхи їх вирішення в умовах сучасних викликів» 18 листопада 2022 року м. Харків, Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 4 сторінки.

10. Polyezhayev Yu. Australian idioms in mass media communication.  ХІV Міжнародна наукова конференція «Іноземна філологія у ХХІ столітті», 25 листопада 2022 року, м. Запоріжжя, Запорізький національний університет, 3 сторінки.

2021

1. Полєжаєв Ю. Г. Фразеологія з автохтонним компонентом в австралійському варіанті англійської мови,  ХІ Міжнародна науково-теоретична конференція «Граматичні читання» 13–14 травня 2021 року м. Вінниця, Донецький національний університет імені Василя Стуса, 3 сторінки.

2. Kozlova T. O., Polyezhayev Yu. G., Shymianova M. V. Space-Time Conceptual Synergy in Australian and New Zealand English Phraseology, VІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Синергетика у філологічних дослідженнях» 21 травня 2021 року Запоріжжя, Запорізький національний університет, 2 сторінки.

3. Полєжаєв Ю. Г. Гра як засіб формування культурної грамотності на заняттях з іноземної мови, ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Суспільство і особистість у сучасному комунікаційному дискурсі» 28 квітня 2021 року м. Запоріжжя, Національний університет «Запорізька політехніка», 4 сторінки.

4. Polyezhayev Yu. G. Australian Phraseology: Historical Dynamics and Sources of Enrichment, ХІІІ Міжнародна наукова конференція «Іноземна філологія у ХХІ столітті» 5 листопада 2021 року Запоріжжя, Запорізький національний університет., 2 сторінки.

5. Полєжаєв Ю. Г. Розвиток критичного мислення під час формування культурної грамотності, Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Трансформації вищої педагогічної освіти: світовий і український контекст» 16–17 листопада 2021 року, м. Полтава, Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка, 4 сторінки.

6. Полєжаєв Ю. Г. Роль культурної грамотності у формуванні медіакомпетності серед випускників ЗВО України, IIІ Міжнародна науково-практична конференція «Освіта для ХХІ століття: виклики, проблеми, перспективи» 16-17 листопада 2021 року м. Суми Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, 4 сторінки.

7. Полєжаєв Ю. Г. Проблема розвитку культурної грамотності майбутніх фахівців з туризму в процесі професійної підготовки, Науковій інтернет-конференції з проблем вищої освіти і науки «Тенденції, проблеми та шляхи їх вирішення у організаційно-методологічному забезпеченні підготовки фахівців» 18 листопада 2021 року м. Харків, Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 3 сторінки.

8. Полєжаєв Ю. Г. Формування культурної грамотності майбутніх фахівців сфери туризму засобами іноземної мови на матеріалі тревел-медіатекстів, Міжнародна наукова конференція «The issues of modern philology and creative methods of teaching a foreign language in the European education system» 28–29 грудень 2021 року м. Венеція, Ca' Foscari University of Venice, 4 сторінки.

2020

1. Полєжаєв Ю. Г., Брутман А. Б. Використання інтернет-словників у викладанні іноземних мов (на матеріалі англомовних мережевих ресурсів), Всеукраїнська науково-практична конференція «Суспільство і особистість у сучасному комунікаційному дискурсі» 9–10 квітня 2020 року м. Запоріжжя, Національний університет «Запорізька політехніка», 4 сторінки.

2. Полєжаєв Ю. Г. Місце фразеології з міфологічним компонентом у формуванні культурної грамотності засобами англійської мови, Міжнародна науково-теоретична конференція «Онтологічні виміри сучасної філології» 24–25  вересня 2020 р. м. Київ, Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського, 4 сторінки.

3. Полєжаєв Ю. Г. Освітні технології в процесі формування культурної грамотності студентів засобами англійської мови,. International scientific and practical conference «Current Trends and Factors of the Development of Pedagogical and Psychological Sciences in Ukraine and EU Countries» 25–26 вересня 2020 року м. Люблін, Maria Curie-Sklodowska University, 3 сторінки.

4. Kozlova T. O., Polyezhayev Y. G. Patterns of Semantic Variations in Phraseology, International scientific and practical conference «Challenges of Philological Sciences, Intercultural Communication and Translation in Ukraine and EU Countries» 30-31 жовтня 2020 м. Венеція, Ca' Foscari University of Venice, 3 сторінки.

5. Полєжаєв Ю. Г. Номінативна ефективність фразеології австралійського варіанту англійської мови, , Міжнародна наукова конференція «Іноземна філологія у ХХІ столітті» 6 листопада 2020 року м. Запоріжжя, Запорізький національний університет, 3 сторінки.

6. Полєжаєв Ю. Г. Проблема формування культурної грамотності студентів у контексті інноваційного розвитку вищої освіти: національний та глобальний аспекти, ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Освіта для ХХІ століття: виклики, проблеми, перспективи» 12–13 листопада 2020 року, м. Суми, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, 3 сторінки.

2019

1. Брутман А. Б., Полєжаєв Ю. Г. Онлайн-ресурси для викладачів англійської мови як засіб самоосвіти, Науково-практична конференція «Тиждень науки-2019» 15–19 квітня 2019 року м. Запоріжжя, Запорізький національний технічний університет, 2 сторінки.

2. Брутман А. Б., Полєжаєв Ю. Г. Формування фінансової грамотності студентів в рамках курсу ділової англійської мов, Міжнародна науково-теоретична конференція «Філологія початку ХХІ сторіччя: традиції та новаторство» 14–15 червня 2019 року м. Київ, Таврійський національний університет імені В.І. Вернадського, 3 сторінки.

3. Полєжаєв Ю. Г. Вербалізація концепту «МОРЕ» в тревел-медіатексті, Міжнародна наукова конференція ««Усі ріки течуть у море»: мариністика в літературі та культурі» 26–27 вересня 2019 року м. Бердянськ, Бердянський державний педагогічний університет, 2 сторінки.

4. Kulichenko A., Polyezhayev Y. Peculiarities of Teaching Latin Phonetics in the Framework of E-Learning: Strategies and Practical Tips, International Scientific Conference «Relevant Issues of the Development of Science in Central and Eastern European Countries»: 27 вересня 2019 м. Рига, 3 сторінки.

2018

1. Полєжаєв Ю. Г. Використання методики CLIL у викладанні іноземних мов у вищій школі, Всеукраїнська науково-практична конференція «Суспільство і особистість у сучасному комунікаційному дискурсі» 9–10 квітня 2018 року м. Запоріжжя, Запорізький національний технічний університет, 2 сторінки.

2. Полєжаєв Ю. Г. Імплементація контенту тревел-блогів у викладанні іноземної мови професійного спілкування, XIІI Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні підходи та інноваційні тенденції у викладанні іноземних мов» 12 квітня 2018 року Київ, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», 3 сторінки.

3. Polyezhayev Y. G. The importance of foreign languages in cultural literacy development in the framework of Ukrainian university environment, III International Scientific and Practical Conference 27-30 листопада 2018 року Новий Сонч, Wyższa Szkoła Biznesu – National-Louis University, 2 сторінки.

 

ВІДЗНАКИ ТА НАГОРОДИ:

1. Почесна грамота Інституту управління та права, ЗНТУ, 2011;

2. Подяка за участь у підготовці творчого вечора Міжнародного фестивалю Хлебнікова у Запоріжжі, 2011;

3. Подяка Інституту управління та права, ЗНТУ, 2013;

4. Почесна грамота ректора Запорізького національного технічного університету, 2017;

5. Подяка Запорізької обласної державної адміністрації, 2019;

6. Подяка Запорізького національного університету за підготовку переможця Всеукраїнського шекспірівського конкурсу студентських дослідницьких і креативних проєктів імені Віталія Кейса, 2019;

7. Грамота Запорізької обласної ради, 2021;

8. Грамота Полтавського національного педагогічного університет за активну підготовку доповідача та високий рівень підготовки наукового  дослідження під час ХV Всеукраїнської дистанційної науково-практичної конференції студентів і магістрантів «Основні тенденції розвитку лінгвістики, літературознавства й соціальних комунікацій», 2022;

9. Грамота Департаменту освіти і науки Запорізької обласної адміністрації, 2023;

10. Сертифікат автора за перемогу в конкурсі з тематичної номінації «Упровадження інформаційно-комунікативних технологій в освітній процес: сучасні рішення та перспективи розвитку» в рамках Чотирнадцятої міжнародної виставки «Сучасні заклади освіти  – 2023» – Національна академія педагогічних наук, Державна наукова установа  «Інститут модернізації змісту освіти» , 2023;

11. Почесна грамота Департаменту освіти і науки Запорізької обласної адміністрації, 2023;

12. Подяка Міністерства освіти і науки України, 2023;

13. Подяка Запорізького національного «Запорізька політехніка», 2023

 

Рік початку діяльності в університеті: 2008.

Мови спілкування:  українська мова (рідна), англійська мова (досвідчений користувач, С2), російська мова (досвідчений користувач, С2), німецька мова (незалежний користувач, B2)

Контакти:

адреса: м. Запоріжжя, вул. Жуковського 64

аудиторія: 398Б

тел.: +380(61)7698566