Ви є тут

Головна

 

Прізвище, ім'я, по батькові Науковий ступінь, вчене звання Посада
Лищенко Олена Германівна к.е.н доцент, завідувач кафедри
Болдуєв Михайло Валентинович д.держ.упр. професор
Жадан Михайло Іванович к.е.н доцент
Зоря Олександра Павлівна к.с.н доцент
Очеретько Лариса Михайлівна к.е.н доцент
Панченко Ольга Михайлівна к.е.н доцент
Максименко Ірина Яківна к.е.н доцент
Помулєва Валентина Миколаївна   ст.викладач
Рагозіна Тетяна Вікторівна   провідний фахівець