Ви є тут

Головна

Продовжується робота з розвитку міжнародних відносин зі східними партнерами. У лютому ЗНТУ відвідала делегація з Казахстану. До складу делегації увійшли Умбетов Умирбек Умбетович – віце-президент з навчальної роботи Міжнародного казахсько-турецького університету ім. Ходжа Ахмета Ясаві та Худайбергенов Бауиржан Амангельдиєвич – технічний директор АТ «Кентауський трансформаторний завод».

Члени делегації зустрілися з ректором Бєліковим С.Б., проректором з наукової роботи та міжнародної діяльності Наумиком В.В., деканом електротехнічного факультету Антоновим М.Л., завідуючими кафедр електричних машин, електричних та електронних апаратів, електропостачання промислових підприємств, електроприводу та автоматизації промислових установок, інформаційних технологій електронних засобів, керівником Центру інтернаціоналізації та міжнародного співробітництва Плинокосом Д.Д., представниками ВМД та РІС.

Віце-президент Міжнародного казахсько-турецького університету У.Умбетов виступив з презентацією університету. Міжнародний казахсько-турецький університет імені Ходжі Ахмеда Ясаві був створений в 1991 році за особистою ініціативою Глави держави Н.А.Назарбаєва і на основі Міжурядової угоди між Казахстаном і Туреччиною з метою підготовки сучасних висококваліфікованих фахівців з молоді тюркомовних країн. Університет розташований в духовному центрі тюркського світу – м. Туркестані і є першим вузом в Казахстані, який отримав статус міжнародного вищого навчального закладу.

Сьогодні на 10-ти факультетах університету навчаються за 54-ма спеціальностями бакалаврату, 30-ма – магістратури, 11-ма – докторантури PhD, 6-ма – інтернатури близько 8 тисяч студентів, магістрантів, інтернів і докторантів з 15-ти країн світу. Навчальний процес здійснюють понад 70 докторів наук, професорів, понад 260 кандидатів наук, доцентів, у тому числі з Туреччини професорів і співробітників – 35. У навчальному процесі використовуються найсучасніші освітні методи, засновані на комп'ютерних, інформаційних і телекомунікаційних технологіях. За допомогою супутникової системи відеоконференції в режимі онлайн проводяться лекції провідних зарубіжних вчених. Університет має в своєму розпорядженні сучасні спеціалізовані лабораторії, навчальні кабінети, де розміщені лабораторне обладнання, макети, що сприяють інтенсифікації навчального процесу та проведення наукових досліджень.

Під час зустрічі були обговорені напрями співробітництва в освіті, науці та виробництві, розглянуті питання залучення професорсько-викладацького складу ЗНТУ для підготовки кадрів за спеціальностями «Електроенергетика» та «Автоматизація та управління» в МКТУ, питання обміну студентами та викладачами, можливості реалізації програми подвійних дипломів.

Був підписаний меморандум про співробітництво, метою якого є розвиток співпраці в галузі освіти і наукових досліджень, а саме:

– проектування і впровадження інноваційних програм підготовки і перепідготовки кадрів за спеціальностями «Електроенергетика» і «Автоматизація та управління»;

– розробка спільних освітніх програм, що відповідають досягненням науки і потребам сучасного ринку праці;

– забезпечення високої якості підготовки фахівців за рахунок спільного використання кадрових, матеріально-технічних, навчально-методичних та інформаційних ресурсів;

– розвиток академічної мобільності студентів і викладачів;

– залучення викладачів для читання лекцій і проведення семінарів для студентів, магістрантів Інженерного факультету МКТУ;

– здійснення спільних науково-дослідних проектів;

– створення системи підготовки, орієнтованої на конкретні види професійної діяльності та професійні стандарти;

– організація консультаційних семінарів, що відповідають потребам обох сторін.

У квітні планується провести зустріч представників ЗНТУ та КМТУ в Казахстані.

Гості відвідали музей ЗНТУ, де ознайомились з історією заснування і розвитку університету, та поділилися своїми враженнями та побажаннями у книзі відгуків.