Ви є тут

Головна

Прізвище: Дмитренко

Ім'я: Віктор

По батькові: Панкратович

 

Науковий ступінь: кандидат технічних наук

Вчене звання: доцент

 

Освіта: вища

 • Запорізький машинобудівний інститут ім. В.Я.Чубаря, електронної техніки, 1970, дипломом з відзнакою, спеціальність за дипломом – 0701 «Радіотехніка», кваліфікація за дипломом – «Радіоінженер»
 

Дисертації:

 • Кандидатська дисертація зі спеціальності – 05.12.07 «Антено-фізерні пристрої і техніка НВЧ»:
  «Иследование и разработка квазистатических моделей элементов МПЛ и их применение для решения задач анализа и синтеза СВЧ ИС», рік захисту – 1981, Московський інститут електронного машинобудування

Наукові інтереси:

 • моделювання НВЧ ІС
 • моделювання процесів впливу в кабелях електрозв'язку
 • моделювання метасередовищ

Дисципліни, які викладає:

 • Захист інформації в телекомунікаційних системах

Основні наукові роботи (публікації):

 1. Куценко,Г.П. Метод представления связей и алгоритм расчета СВЧ цепей на ЭВМ [Текст] / Г.П.Куценко, А.А.Лященко, Л.М.Карпуков, В.П.Дмитренко // Вопросы радиоэлектроники серия АСУ.-1976.-№2. -с.35-43.
 2. Карпуков, Л.М. Алгоритм и программа анализа на ЭВМ линейных СВЧ устройств [Текст] / Л.М.Карпуков, В.П.Дмитренко, Г.П.Куценко // Машинные методы проектирования СВЧ устройств. - М.:Изд-во Московского университета.-1976.-с.15-18.
 3. Гвоздев,В.И. Объемные интегральные схемы для дискретного управления параметрами СВЧ сигнала [Текст]/ В.И.Гвоздев, В.П.Дмитренко, М.Д.Литвиненко // Микроэлектроника АН СССР.-Т.20,-вып.5.-1991.-с.487-491.
 4. Дмитренко,В.П. Исследование ряда из трех Н-плоскостных щелевых мостов, перекрывающего рабочий диапазон волн Н10 [Текст] / В.П.Дмитренко, В.А.Тимошенко // Электронная техника, Электроника СВЧ.-вып.6(440).-1991.-с.7-9.
 5. Дмитренко,В.П. Эфект слабой связи волноводов в Н-плоскостном некоординатном разветвлении [Текст] / В.П.Дмитренко, Л.М.Онуфриенко, В.П.Чумаченко // Радиотехника и электроника. АН СССР.-т.36.-№1.-1991.-с.188-190.
 6. Гулин,С.П. Концепция управляемого динамического насыщения при моделировании многочастотных установившихся режимов микроэлектронных компонентов, структур и устройств [Текст] / С.П.Гулин, А.С.Гулин, В.П.Дмитренко, Д.М.Пиза // Радіоелектроніка.Інформатика.Управління.–Запоріжжя:ЗНТУ,2010.-№2.-с.77-82.
 7. Дмитренко,В.П. Пристрої НВЧ. Основи теорії [Текст] [Монографія][Наукове видання]/В.П.Дмитренко,Т.І. Бугрова, Л.М Логачова.- Запоріжжя: ЗНТУ, 2009. – 280 С.
 8. Романенко, С.М. Поля і хвилі в задачах технічного захисту інформації: навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів [Текст] / С.М.Романенко, В.П.Дмитренко, Л.М.Карпуков. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2016. – 282 с. – ISBN 978-617-529-150-4.

Всього наукових праць: 60, з них патентів – 5, монографій – 1, навчальних посібників – 3.

Перелік усіх наукових публікацій за роками

Участь у конференціях:

 1. Дмитренко, В.П. Властивості метаматеріалів з обмеженими поперечними розмірами радіотрасах [Електронний ресурс] / В.П. Дмитренко, П.Д.Молочко // Тиждень науки: щоріч. наук.- практ. конф., 18-21 квітня 2018 р.: тези доп. / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані.- Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. - С. 000-000. - 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM). - назва з тит. екрана.
 2. Дмитренко, В.П. Дослідження метаматеріалі зі спіральноми розсіювачами [Текст] / В.П. Дмитренко, С.М.Романенко, П.Д.Молочко // Тиждень науки: збірник тез доповідей щорічної науково-практичної конференції серед студентів, викладачів, науковців, молодих учених і аспірантів, Запоріжжя, ЗНТУ, 18-23 квітня 2017 року.- Запоріжжя: ЗНТУ, 2017.
 3. Романенко С.Н. Моделирование направленных ответвлителей на комбинациях МПЛ и ЩЛ / С.Н. Романенко, В.П. Дмитренко, В.А. Воскобойник // 5-й Международный радиоэлектронный фо-рум «Прикладная радиоэлектроника. Сосояние и перспектива развития». Конференция «Интегрированные информационные радиоэлектронные системы и технологии» 14-17 октября 2014г.: Харьков, 2014. – С.67-69.
 4. Романенко С.Н. Эффекты резонансного рассеяния волн слоем метаматериала / С.Н. Романенко, В.П. Дмитренко, Р.Д. Пулов // 23-я международная крымская науч.-техн. конф CRIMICO’1013 «СВЧ-техника и телекоммуникационные технологии» 8-13 сентября 2013 г.: — Севастополь, 2013. – С. 752-753.
 5. Романенко С.Н. Моделирование взаимодействия плоской электромагнитной волны со слоем метаматериала / С.Н. Романенко, В.П. Дмитренко // VI Міжнародна НПК «Сучасні проблеми і досягнення в галузі радіотехніки, телекомунікацій та інформаційних технологій» 19 - 21 вересня 2012р., Запоріжжя: ЗНТУ, 2012 С. 38-40
 6. Романенко С.Н. Численное моделирование частотно избирательных структур / С.Н. Романенко, В.П. Дмитренко, Р.Д. Пулов // СВЧ-техника и телекоммуникационные технологии: Сборник трудов 22-й международной крымской конференции КРЫМИКО ’2012. – Севастополь, 10-14 сентября 2012. – С. 539-540.

Перелік усіх конференцій, у яких взято участь, за роками

 

Відзнаки та нагороди:

 • Знаком «За бездоганну працю»
 

Рік початку діяльності в університеті: 1970.

Мови спілкування: українська, російська, англійська (середній рівень)

Контакти:

адреса: вул. Жуковського, 64, м. Запоріжжя, Україна, 69063;
аудиторія (кабінет): 32а;
тел.: +380(61)7643281.