Ви є тут

Головна
  1. Дмитренко, В.П. Властивості метаматеріалів з обмеженими поперечними розмірами радіотрасах [Електронний ресурс] / В.П. Дмитренко, П.Д.Молочко // Тиждень науки: щоріч. наук.- практ. конф., 18-21 квітня 2018 р.: тези доп. / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані.- Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. - С. 000-000. - 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM). - назва з тит. екрана.
  2. Дмитренко, В.П. Дослідження метаматеріалі зі спіральноми розсіювачами [Текст] / В.П. Дмитренко, С.М.Романенко, П.Д.Молочко // Тиждень науки: збірник тез доповідей щорічної науково-практичної конференції серед студентів, викладачів, науковців, молодих учених і аспірантів, Запоріжжя, ЗНТУ, 18-23 квітня 2017 року.- Запоріжжя: ЗНТУ, 2017.
  3. Романенко С.Н. Моделирование направленных ответвлителей на комбинациях МПЛ и ЩЛ / С.Н. Романенко, В.П. Дмитренко, В.А. Воскобойник // 5-й Международный радиоэлектронный фо-рум «Прикладная радиоэлектроника. Сосояние и перспектива развития». Конференция «Интегрированные информационные радиоэлектронные системы и технологии» 14-17 октября 2014г.: Харьков, 2014. – С.67-69.
  4. Романенко С.Н. Эффекты резонансного рассеяния волн слоем метаматериала / С.Н. Романенко, В.П. Дмитренко, Р.Д. Пулов // 23-я международная крымская науч.-техн. конф CRIMICO’1013 «СВЧ-техника и телекоммуникационные технологии» 8-13 сентября 2013 г.: — Севастополь, 2013. – С. 752-753.
  5. Романенко С.Н. Моделирование взаимодействия плоской электромагнитной волны со слоем метаматериала / С.Н. Романенко, В.П. Дмитренко // VI Міжнародна НПК «Сучасні проблеми і досягнення в галузі радіотехніки, телекомунікацій та інформаційних технологій» 19 - 21 вересня 2012р., Запоріжжя: ЗНТУ, 2012 С. 38-40
  6. Романенко С.Н. Численное моделирование частотно избирательных структур / С.Н. Романенко, В.П. Дмитренко, Р.Д. Пулов // СВЧ-техника и телекоммуникационные технологии: Сборник трудов 22-й международной крымской конференции КРЫМИКО ’2012. – Севастополь, 10-14 сентября 2012. – С. 539-540.