Ви є тут

Головна

Тези доповідей на конференціях за попередні роки: 2015, 2014, 2013, 2012.
 

Всього тез доповідей за 2016 р.

13

- з них за авторством молодих учених

3

 • Явтушенко, А.В. Условия синтеза исполнительных механизмов кривошипных прессов [Текст]/ А.В. Явтушенко// Ресурсосбережение и энергоэффективность процессов и оборудования обработки давлением в машиностроении и металлургии : VIII міжн. практ. конф., 23-25 ноября 2016 г.: тези доповіді рос. мовою.  – Харьков, НТУ «ХПИ». – С.15-17.
 • Явтушенко, А.В.  Частотное регулирование  скорости кривошипных прессов [Текст]/ А.В. Явтушенко, А.В. Явтушенко, О.А. Калантаева  // Современные тенденции развития машиностроения и транспорта: всеукр. наук-техн. конф., 9-11 ноября 2016 г.: тези доповіді рос. мовою. –Кременчуг, КрНУ им. М. Остроградского. – С.20-21.
 • Сидоренко, М.В. Приборное и методическое обеспечение измерения остаточных напряжений в областях высокоградиентных полей [Текст]/ М.В. Сидоренко, Д.В. Павленко (каф. ТАД),   В.А. Лятуринский // Приборостроение — 2016 : IX міжн. наук-техн. конф., 23-25 ноября 2016 г.: тези доповіді рос. мовою.  – Мінськ. – С.90-91.
 • Носенко, М.І. Аналіз закономірностей формування структури порош- кового титану в процесі гарячого штампування пористих заготовок [Текст]/ М.І.Носенко// Титан 2016: виробництво та використання в авіабудуванні: ІV міжн. наук-практ. конф. ЗНТУ, 03-04 листопада 2016р.: тези доповіді укр. мовою.- АТ „Мотор Січ”.- Запоріжжя, 2016 р. –С.146-147.
 • Носенко, М.І. Дослідження нагріву порошкових титанових матеріалів в технології гарячого штампування [Текст]/ М.І. Носенко//Тиждень науки: внутривузівська наук.-практ. конф. ЗНТУ, 18–22 квітня 2016 р., в 5 томах, т.1: тези доповіді.?Запоріжжя, 2016.?С.144-145.
 • Лятуринский, В. А. Проектирование и изготовление коробчатых балок мостовых кранов с учетом сварочных остаточных напряжений  [Текст]/ В.О. Лятуринський, М.В. Сидоренко//Тиждень науки: внутривузівська наук.-практ. конф. ЗНТУ, 18–22 квітня 2016 р., в 5 томах, т.1: тези доповіді.?Запоріжжя, 2016.?С.145-148.
 • Явтушенко, О. В. Особливості функціонування планетарного привода механічних пресів [Текст] /О.В. Явтушенко //Тиждень науки: внутривузівська наук.-практ. конф. ЗНТУ, 18–22 квітня 2016 р., в 5 томах, т.1: тези доповіді.?Запоріжжя, 2016.?С.148-149.
 • Мартовицький, Л.М. Подовження ресурсу роботи прогінних балок важкозавантажених кранів [Текст]/ Л.М. Мартовицький, О.М. Руднєв, А.І, Сочава, В.І. Глушко//Тиждень науки: внутривузівська наук.-практ. конф. ЗНТУ, 18–22 квітня 2016 р., в 5 томах, т.1: тези доповіді.?Запоріжжя, 2016.?С.149-150.
 • Мартовицький, Л.М. Діагностування втомних пошкоджень в прогінних балках мостових кранів та попередження їх руйнування [Текст]/ Л.М. Мартовицький, А.І, Сочава, В.І. Глушко//Тиждень науки: внутривузівська наук.-практ. конф. ЗНТУ, 18–22 квітня 2016 р., в 5 томах, т.1: тези доповіді.?Запоріжжя, 2016.?С.150-151.
 • Задоя, Н.О.  Радіаційна обробка композитів на основі поліконденсаційного сполучного [Текст]/ Н.О. Задоя //Тиждень науки: внутривузівська наук.-практ. конф. ЗНТУ, 18–22 квітня 2016 р., в 5 томах, т.1: тези доповіді.?Запоріжжя, 2016.?С.151-152.
 • Мартовицький, Л.М. Дослідження зносу опорно-ходових коліс мостових кранів комбінату «Запоріжсталь» [Текст]/ Л.М. Мартовицький, В.І. Глушко, М.А. Уманський (ст. гр. М-321м)//Тиждень науки: внутривузівська наук.-практ. конф. ЗНТУ, 18–22 квітня 2016 р., в 5 томах, т.1: тези доповіді.?Запоріжжя, 2016.?С.152.
 • Фролов, Р.О. Розширення функціональних можливостей лабораторного стенду маніпулятора      МП-9С [Текст]/ Р.О. Фролов, Л.М. Мартовицький, О.М. Руднєв, А.В. Меленчук (ст. гр. М-321м)//Тиждень науки: внутривузівська наук.-практ. конф. ЗНТУ, 18–22 квітня 2016 р., в 5 томах, т.1: тези доповіді.?Запоріжжя, 2016.?С.152-153.
 • Явтушенко, О.В.  Параметричний оптимізаційний синтез багатоважільних плоских механізмів  [Текст]/ О.В. Явтушенко, А.В. Кодісов (ст. гр. М-312)//Тиждень науки: внутривузівська наук.-практ. конф. ЗНТУ, 18–22 квітня 2016 р., в 5 томах, т.1: тези доповіді.?Запоріжжя, 2016.?С.153-157.