Ви є тут

Головна

Прізвище: Сиволап

Ім'я: Тетяна

По батькові: Георгіївна

Посада: Старший викладач

Освіта: вища

 • Запорізький національний університет, філологічний факультет, рік закінчення – 1999 р., спеціальність за дипломом – «філолог», кваліфікація за дипломом – «викладач російської мови та літератури,  викладач української мови та літератури»;
 • Запорізький національний технічний університет, факультет економіки та управління, рік закінчення – 2007, спеціальність за дипломом «Фінанси», кваліфікація за дипломом – «Фінансист»;
 • Запорізький національний технічний університет, аспірантура за спеціальністю 08.00.05 – розвиток продуктивних сил та регіональна економіка, рік закінчення - 2013, назва дисертації: «Фінансова реструктуризація промислового комплексу регіону. Захист дисертації планується здійснити в Полтавському національному технічному університеті (2017-2018 рр.).

Наукові інтереси: інновації промисловості та фінансового управління, фондові ринки, крос-курси.

Дисципліни, які викладає: економічна теорія,регіональна економіка.

Основні наукові роботи (публікації):

 • Домбровська С.І. Регіон як елемент фінансової реструктуризації: інвестиційно-інноваційний аспект / С.І. Домбровська, Т.Г Сиволап // Економіка і регіон. – №25 – С2 (спеціальний випуск 2). – 2010. – ПолтНТУ. – С. 120-123.
 • Прушківський В.Г. Інвестиційно-інноваційна діяльність у промисловості: регіональний аспект / В.Г. Прушківський, Т.Г. Сиволап // Наука й економіка. – Випуск 2(18). – 2010. – С. 236 - 240.
 • Прушківський В.Г. Фінансова реструктуризація як найважливіший елемент формування національної інноваційної системи / В.Г. Прушківський, Т.Г. Сиволап // Продуктивні сили і регіональна економіка: зб. наук. пр.. : у 2 ч. / РВПС України НАН України. – К. : РВПС України НАН України, 2010. – Ч. 1. – С 83-89.
 • Прушківський В.Г. Особливості інвестиційної політики: регіональний аспект / В.Г. Прушківський, Т.Г. Сиволап // Держава та регіони. – № 5. – 2011. – С. 184-190.
 • Прушківський В.Г. Проблеми інвестиційної політики та інновацій національної економіки (економіко-екологічний аспект) / В.Г. Прушківський., Т.Г. Сиволап // Економічний простір: Збірник наукових праць. − №47. − Дніпропетровськ: ПДБА, 2011. − С. 115 – 123.
 • Сиволап Т.Г. Сутність фінансової реструктуризації промислового комплексу в регіоні та її місце в сучасній економіці / Т. Г. Сиволап // Інвестиції: практика та досвід. - № 7. − 2012. - С. 50- 58.
 • Сиволап Т.Г. Аналіз ефективності формування та використання фінансової реструктуризації промислового комплексу регіону / Т. Г. Сиволап // Економіка та держава. − № 12 . – 2013. – С. 10-16.

Наукові праці Сиволап Тетяни Георгіївни

Участь у конференціях:

 • Сиволап Т.Г. Фінансова реструктуризація промисловості регіону в формуванні кластерної економіки: інноваційний аспект / Т.Г. Сиволап // Наука в інформаційному просторі: матеріали VII Міжнар. Наук.-практ. конф., 29-30 верес. 2011р.: В 7 т. – Д.: Біла К.О.– Т. 7: Економіка в деталях. – 2011. – 115 с.
 • Сиволап Т. Г. Розвиток економіки в умовах фінансової кризи / Т.Г. Сиволап // Проблеми економіки і управління у промислових регіонах: матеріали IV Міжрег. наук.-практ. конф., 27-28 травня, 2011р., ЗНТУ . – 2011. – С 30-32.
 • Сиволап Т.Г. Умови формування та розвитку фінансової реструктуризації промислового комплексу в регіоні / Т.Г.Сиволап // Финансовий механизм решения глобальных проблем: предупреждение экономических кризисов: материалы I Международ. научн.-практ. конф., 20-21 сентября 2012 . – С. 54-56.
 • Сиволап Т.Г. Аспекти інноваційного розвитку фінансової реструктуризації промислового комплексу в регіоні / Т.Г.Сиволап // Прикладная наука и инновационный путь развития национального производства: материалы Междунар. научно-практ. конференции 4-5 октября, 2012. – С 45-47.

Тези доповідей Сиволап Тетяни Георгіївни на конференціях

Рік початку діяльності в університеті: 2008 р.

Мови спілкування: українська, російська, польська,

Контакти:

адреса: 69063,вул.Жуковського,64
аудиторія (кабінет): 539
тел.: 061-7698265
e-mail: e-mail
URL: URL