Ви є тут

Головна

Прізвище: Кокарева

Ім'я: Світлана

По батькові: Миколаївна

 

Посада: доцент кафедри

Науковий ступінь: кандидат наук з фізичного виховання і спорту

Вчене звання: доцент

Почесне звання: Майстер спорту України зі спортивної аеробіки

Обліковий запис науковця (ORCID): 0000-0002-3435-4929

Обліковий запис науковця (Publons / Web of Science ResearcherID): AFX-2516-2022

Обліковий запис науковця (Scopus): 57415013700

Обліковий запис науковця (Google Scholar): https://scholar.google.com.ua/citations?user=rHF9S7IAAAAJ

 

Освіта: вища

 • Запорізький державний університет, рік закінчення – 2002, дипломом з відзнакою, спеціальність за дипломом – «Олімпійський та професійний спорт», кваліфікація за дипломом – «Магістр фізичного виховання, тренер з аеробіки, викладач у вищих навчальних закладах»
 

Дисертації:

 • Кандидатська дисертація зі спеціальності – 24.00.01 «Олімпійський і професійний спорт»:
  «Підвищення фізичної підготовленості висококваліфікованих футболістів на основі використання інноваційних засобів фітнес-тренінгу», рік захисту – 2021, Харківська державна академія фізичної культури

Наукові інтереси:

 • Інноваційні фітнес-технології
 • Методики фізичної та технічної підготовки висококваліфікованих спортсменів
 • Проблеми функціональної підготовки спортсменів високої кваліфікації
 • Професійна підготовка фахівців з фізичної культури і спорту
 • Оздоровчі і спортивні види гімнастики та проблеми їх застосування у освітньому та навчально-тренувальному процесі ЗВО
 • Медико-біологічне та психологічне супроводження спортивного тренування
 • Проблеми обʼєктивізації суддівства у видах спорту з субʼєктивною оцінкою результату
 • Програмне забезпечення для математичного аналізу результатів спортивного тренування та змагань

Дисципліни, які викладає:

 • Фізичне виховання
 • Здоровʼязбережуючі технології та спів дія функціональному розвитку
 • Спортивна метрологія та основи математичної статистики
 • Спортивні споруди та спеціальні обладнання
 • Оздоровчі види гімнастики

Основні наукові роботи (публікації):

 • Kokarev, B., Kokareva, S., Putrov, S., Artemieva, H., Verbytsyi, S. (2023). Influence of innovative methods of fitness training on improvement of technical fitness of qualified gymnasts in aerobic gymnastics. Journal of Physical Education and Sport ® (JPES), Vol. 23 (issue 8), Art 227, pp. 1971-1981. August 2023. Посилання >> (Scopus)
 • Doroshenko, E., Kokareva, S., Kokarev, B., Nikanorov, O., Sushko, R., & Sushchenko, L. (2023). Myofascial Release as a Means of Injury Prevention and Movement Amplitude Recovery in Qualified Football Players. Physical Education Theory and Methodology, 23(2), 299–309. Посилання >> (Scopus)
 • Kokarev B., Kokareva S., Atamaniuk S., Terehina O., Putrov S. (2023). Effectiveness of innovative methods in improving the special physical fitness of qualified athletes in aerobic gymnastics. Journal of Physical Education and Sport ® (JPES), Vol. 23 (issue 3), Art 77, pp. 622 - 630, March 2023. Посилання >> (Scopus)
 • Lisenchuk G., Leleka V., Bogatyrev K., Kokareva S., Adamenko O., Shchekotylina N., Romanenko S., Krupenya S. (2023). Fitness training in functional preparedness of highly qualified football players. Journal of Physical Education and Sport ® (JPES), Vol. 23 (issue 2), Art 62, pp. 502 - 509, February 2023. Посилання >> (Scopus)
 • Кокарев Б.В., Кокарева С.М., Дуднік Ю.І., Соляник Д.Г., Данильченко С.І. (2023). Сучасні методики фітнес-тренінгу для удосконалення фізичної підготовленості кваліфікованих спортсменок у спортивній аеробіці. Фізична культура, спорт та здоров'я нації. Збірник наукових праць. Вінниця : ТОВ «ТВОРИ», 2023. Випуск 15 (34) . С. 226 - 237. Посилання >>
 • Кокарев Б.В., Кокарева С.М., Щербій С.А., Гурєєва А.М., Черненко О.Є. (2023). Використання інноваційних фітнес-технологій для удосконалення фізичної підготовки у жіночому пляжному волейболі. Спортивні ігри. Електронний науковий журнал. Харків: ХДАФК, 2023. № 1 (27). С. 4 – 17. Посилання >>
 • Кокарева С.М., Кокарев Б.В., Дорошенко Е.Ю. (2022). Інноваційні методики фітнес-тренінгу для підвищення фізичної підготовленості висококваліфікованих футболістів. Монографія. Запоріжжя: Національний університет «Запорізька політехніка», 2022. 223 с.

 • Кокарев Б.В., Кокарева С.М. (2022). Гімнастика з основами методики викладання: навчально-методичний посібник для студентів факультетів фізичного виховання денної та заочної форм навчання. Запоріжжя: ЗНУ, 2022. 164с.
 • Кокарева С., Лісенчук Г., Лелека В., Родіоненко М., Бойченко С. (2022). Інноваційні фітнес-методики як засіб підвищення функціональних можливостей футболістів високої кваліфікації. Теорія і методика фізичного виховання і спорту. 2022. №2. C. 21–28. DOI: 10.32652/tmfvs.2022.2.21–28
 • Kokareva, S., Sobol, E., Svatyev, A., Doroshenko, I., Korzh, N., & Doroshenko, E. (2021). Formation of National Teams Taking into Account the Factors of Football Players’ Club Migration. Teorìâ Ta Metodika Fìzičnogo Vihovannâ, 21(4), 389-396. Посилання >> (Scopus)
 • Кокарева, С.М., Лісенчук, Г.А., Хмельницька, І.В., Богатирьов, К., Тупєєв, Ю.В., Лелека, В.М., Борецька, Н.О. 2021. Фітнес-тренінг як засіб підвищення фізичної підготовленості висококваліфікованих футболістів. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт). 7(138) (Лип 2021), 77-82. Посилання >>
 • Кокарева С.М., Кокарев Б.В., Дорошенко Е.Ю., Данильченко С.І. Моніторинг спеціальної працездатності, фізичної та функціональної підготовленості футболістів 19-21 років. Sciences of Europe. Praha, Czech Republic. 2021. Vol. 3. № 65. Р. 19 - 23.
 • Кокарев Б.В., Кокарева С.М., Щербій С.А., Данильченко С.І. Специфіка розвитку координаційних здібностей у дзюдоїстів на етапі спеціалізованої базової підготовки. Вісник Запорізького національного університету. Фізичне виховання та спорт. 2020. № 1. C. 102 - 110.
 • Кокарев Б.В., Кокарева С.М., Дудник Ю.І. Дослідження впливу додаткових занять з акробатики на розвиток фізичних якостей спортсменів 7-9 років в чіарлідингу. Вісник Запорізького національного університету: фізична культура і спорт. 2019. № 2. C. 86 – 91.
 • Кокарев Б.В., Кокарева С.М., Черненко О.Є. Особливості відбору до груп початкової та попередньої базової підготовки у складно-координаційних видах спорту (з окремих гімнастичних дисциплін). Науковий часопис Національного педагогічного університету ім. М.П.Драгоманова. Серія № 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт): зб. Наукових праць / за ред. О.В. Тимошенка. К.: Видавництво НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2019. Випуск 9(117)19. С. 50 – 55.
 • Кокарева С.М., Дорошенко Е.Ю., Кокарев Б.В. Analysis of the state of highly skilled football players’ musculoskeletal system at the beginning of the 2nd preparatory period of the annual macrocycle. Physical Education, Sports and the Culture of Public Health in Modern Society. Lutsk, 2018. №4 (44). Р. 64 - 68. DOI: 10.29038/2220-7481-2018-04-05-64-68
 • Кокарева С.М. Дослідження стану опорно-рухового апарату гравців футбольного клубу «Зоря» (Луганськ) по завершенні першого кола Чемпіонату України. Вісник Запорізького національного університету. Фізичне виховання та спорт. Запоріжжя: ЗНУ, 2018. Вип. 2. С. 119 – 123. Посилання >>
 • Кокарева С.М. О некоторых аспектах организации скоростно-силовой подготовки высококвалифицированых футболистов. Вісник Запорізького національного університету. Фізичне виховання та спорт. Запоріжжя: ЗНУ, 2017. Вип. 2. С. 76–85. Посилання >>

 • Кокарева С.М. Обґрунтування ефективності використання вправ із застосуванням тренажерного пристрою TRX (suspension professional trainer) та методики Табата для покращення фізичної підготовки футболістів. Вісник Запорізького національного університету. Фізичне виховання та спорт. Запоріжжя: ЗНУ, 2017. Вип. 1. С. 265–271. Посилання >>
 • Кокарева С.М., Кокарев Б.В., Черненко О.Є. Особливості змін рівня фізичної роботоздатності та фізичної підготовленості футболістів високої кваліфікації у другому підготовчому та другому змагальному періодах річного циклу підготовки. Фізична культура, спорт та здоров'я нації. Житомир: ФОП Євенок ОО, 2017. Вип. 4. С. 65 – 70.
 • Кокарева С.М. Система Табата як напрямок удосконалення процесу фізичної підготовки футболістів. Фізична культура, спорт та здоров'я нації. Вінниця: ТОВ «Планер», 2017. Вип. 3. С. 314 – 319.
 • Кокарева С.М., Дорошенко Е.Ю., Кокарев Б.В. Деякі питання організації занять із загальної та спеціальної фізичної підготовки студентської команди з міні-футболу. Спортивний вісник Придніпров'я. Дніпропетровський державний інститут фізичної культури і спорту, 2017. № 1. С. 37 – 41.
 • Кокарева С.М., Кокарев Б.В. Обґрунтування використання вправ TRX та методики Ізумі Табата для організації занять із загальної фізичної та спеціальної рухової підготовки спортсменів у ігрових видах спорту. Фізична культура, спорт та здоров'я нації. Житомир: Вид-во ФОП Євенок ОО, 2016. С. 69 – 73.
 • Кокарева С.М. Вдосконалення координаційних здібностей футболістів засобами прикладної аеробіки з елементами єдиноборств. Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Серія: Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт. Чернігів: ЧНПУ, 2016. Вип. 139 (2). С. 232 – 236.

Всього наукових праць: більше 100 наукових праць (з них 38 у фахових виданнях, 5 у виданнях, що індексуються в наукометричній базі Scopus), 1 монографія та 1 навчальний посібник.

Наукові видання, в яких публікуються основні результати:

 • Теорія і методика фізичного виховання і спорту. (м.Київ)
 • Вісник Запорізького національного університету. Фізичне виховання та спорт (м.Запоріжжя)
 • Теорія і методика фізичного виховання (м. Харьків)
 • Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) (м.Київ)
 • Фізична культура, спорт та здоров’я нації (м. Вінниця)
 • Спортивний вісник Придніпров'я (м. Дніпро)
 • Sciences of Europe (Praha, Czech Republic)
 • Physical Education, Sports and the Culture of Public Health in Modern Society (Lutsk)
 • Journal of Physical Education and Sport ® (JPES) (Romania)
 

Відзнаки та нагороди:

 • Відзнаки Запорізької міської ради в Жовтневому районі;
 • Грамота Управління молоді, фізичної культури та спорту Запорізької міської ради;
 • Грамота Управління молоді, фізичної культури та спорту ЗОДА;
 • Грамота Запорізького обласного відділення НОК України;
 • Почесна Грамота Запорізького обласного комітету Профспілки працівників освіти і науки України, постанова президії №П-33-4, від 11.09.2018р.
 • Подяка Запорізького обласного відділення НОК України, від 12.09.2020р.
 • Грамота Запорізького обласного відділення Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України.
 • Подяка МОН України

Рік початку діяльності в університеті: 2007

Мови спілкування: українська, англійська

Розроблено:

 • Робоча програма навчальної дисципліни «Фізичне виховання» спеціалізація «Аеробіка».
 • Робоча програма навчальної дисципліни «Гімнастика з методиками викладання».
 • Робоча програма навчальної дисципліни «Оздоровчі види гімнастики».
 • Робоча програма навчальної дисципліни «Здоровʼязбережуючі технології та спів дія функціональному розвитку»
 • Робоча програма навчальної дисципліни «Спортивні споруди та спеціальні обладнання».
 • Робоча програма навчальної дисципліни «Спортивна метрологія та основи математичної статистики»
 • Освітня програма підготовки бакалаврів «Фітнес та рекреація» спеціальності 017 Фізична культура і спорт.

Гарант освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів «Фітнес та рекреація» спеціальності 017 Фізична культура і спорт НУ «Запорізька політехніка».

Членство у громадських об’єднаннях:

 • Секретар Запорізького обласного осередку Української Федерації Гімнастики
 • Секретар Запорізького обласного осередку Федерації України зі спортивної аеробіки та фітнесу

Підвищення кваліфікації (стажування):

 • Софійський університет фінансів, бізнесу та підприємництва ( University of Finance, Business and Entrepreneurship, VUZF), м. Софія, Болгарія. «Сучасні методи навчання та інноваційні технології в вищій освіті: європейський досвід та глобальні тенденції», термін з 27.01.2022 р. – 28.03.2022 р., кількість годин підвищення кваліфікації - 180 годин (6 кредитів ЄКТС), (сертифікат BG/VUZF/5438-038-2022).
 • Міжнародний центр спортивної науки і практики «Олімпія» за програмою он-лайн циклу «Медицина на службі фітнесу», термін з 27.09.2022 р. – 05.10.2022 р., кількість годин підвищення кваліфікації - 12 годин (0,4 кредитів ЄКТС).
 • Міжнародне підвищення кваліфікації (Вебінар), м. Люблін, Польща. «Неформальна освіта здобувачів вищої освіти: досвід країн Європейського Союзу та України», термін з 03.10.2022 р. – 10.10.2022 р., кількість годин підвищення кваліфікації - 45 годин (1,5 кредитів ЄКТС) (сертифікат ESN №10119/2022).
 • Міжнародне підвищення кваліфікації (Вебінар), м. Люблін, Польща. «Академічна доброчесність при підготовці фахівців спеціальностей фізична культура і спорт, фізична терапія та ерготерапія в країнах Європейського Союзу та Україні», термін з 31.10.2022 р. – 07.11.2022 р., кількість годин підвищення кваліфікації - 45 годин (1,5 кредитів ЄКТС) (сертифікат ESN №10520/2022).

Контакти:

адреса: вул. Гоголя, 70-Б, м. Запоріжжя, 69063
06-2 (спортивний корпус НУ «Запорізька політехніка»)
тел.: +380(61)7698565, +38(067)914-06-39
e-mail: kokareva@zp.edu.uakokarevas@gmail.com
facebook: https://www.facebook.com/svetlana.kokareva.9/
instagram: https://instagram.com/kokarevasvetlana