Ви є тут

Головна

Прізвище: Бережний

Ім'я: Станіслав

По батькові: Петрович

 

Посада: доцент кафедри ОТЗВ

Участь у роботі рад і державних структур:

Науковий ступінь: кандидат технічних наук

Вчене звання: доцент

Обліковий запис науковця (ORCID):

 

Освіта: вища

 • Запорізький машинобудівний інститут ім. В.Я. Чубаря, механіко-металургійний факультет, 1989 рік, спеціальність за дипломом – 05.04 «Обладнання та технології зварювального виробництва», кваліфікація за дипломом – «інженер-механік»
 

Дисертації:

 • Кандидатська дисертація зі спеціальності – 05.03.06 «Технологія та обладнання для зварювання і споріднені процеси»:
  «Повышение механических свойств металла, наплавленного электродами основного типа», рік захисту – 2004 р., Приазовський державний технічний університет.
 • Докторська дисертація зі спеціальності: —

Наукові інтереси:

 • підвищення механічних властивостей метала наплавленого електродами основного типу.

Дисципліни, які викладає:

Основні наукові роботи (публікації):

 • Вовк А.О. Зносостійкість високовуглецевих сплавів в умовах гідроабразивного зношування / А.О. Вовк, С.П. Бережний, О.Є. Капустян, М.Ю. Осіпов, М.І. Андрущенко, М.М. Бриков // Вісник ДДМА. – 2018.
 • Чабак Ю.Г. Модифицирование стальной поверхности при нагреве плазменным импульсом / Ю.Г. Чабак, В.И. Федун, Т.В. Пастухова, В.И. Зурнаджи, С.П. Бережный, В.Г. Ефременко // Вопросы атомной науки и техники. Серия «Физика радиационных повреждений и радиационное материаловедение». – 2018. – № 4 (110). – С. 97-102.
 • Modification of steel surface by pulsed plasma heating / Chabak Y., Fedun V.I., Pastukhova T.V., Berezhnyy S.P., Efremenko V.G. // Problems of Atomic Science and Technology. - 2017. - № 110(4). - с. 97-102.
 • Андрущенко М.И. О методических особенностях испытаний материалов на абразивное изнашивание / М.И. Андрущенко, М.Ю. Осипов, С.П. Бережный, М.Н. Брыков, Хессе Олаф, Кунерт Майк, В.Г. Ефременко // Актуальные научные исследования в современном мире: сборник научных трудов. – Вып. 11 (31), ч. 10. – Переяслав-Хмельницкий, 2017. – С. 63-66.
 • Бережний С.П. Дослідження сформування поверхні злитка при ЕШП з низьким коефіцієнтом заповнення кристалізатора / Бережний С. П., Куликовський Р. А., Капустян О.Є., Куртов О. А.// Вісник Донбаської державної машинобудівної академії. 2016. - № 2 (38), - С. 26-30.
 • Куликовский Р.А. Прочностные характеристики сварных соединений сплавов ВТ 3-1, ВТ 8 и ВТ 9 выполненных сваркой трением / Р.А. Куликовский, А.Г. Селиверстов, С.П. Бережний, ст.гр. ІФ-312м А.А. Куртов // Технологические системы. 2016. - № 2 (75). - С. 56-59.
 • Improvement of structure and properties of cast tool steels in electroslag melting with inoculators / Popov V.S., Bilonik I.M., Berezhny S.P., Kapustyan A.E. // Problemy Spetsial'noj Electrometallugii. - 2004. - № 2. - с. 7-8.
 • Increase in fatigue limit of weld metal in application of refined complex alloy in coating of electrodes UONI-13/55 / Popov V.S., Bilonik I.M., Berezhnij S.P., Seleznyov A.A., Popov V.V. // Avtomaticheskaya Svarka. - 2004. - № 5. - с. 22-24.

Всього наукових праць: 50, з них навчальних посібників – 3.

Перелік усіх наукових публікацій за роками

Участь у конференціях:

 • Андрущенко М.И. Исследование технологии восстановления и упрочнения штампов наплавкой с последующим науглероживанием / М.И. Андрущенко, М.Ю. Осипов, С.П. Бережный, ст.гр. ІФ-312м А.А. Куртов // 9 всеукраїнська наук.-техніч. конфер. студентів, аспірантів та наукових співробітників "Зварювання та споріднені процеси і технології". – Київ. – 2016
 • Бережний С.П. Дослідження формування злитка при ЕШП з низьким коефіцієнтом заповнення кристалізатора / С.П. Бережний, Р.А. Куликовський, ст.гр. ІФ-312м О.А. Куртов // Сварка и родственные технологии: перспективы развития : материалы IV международной научно-технической конференции, 4-7 октября 2016 г. /под общ. ред. д-р техн. наук Н.А. Макаренко. – Краматорск: ДГМА, 2016.- 140 с. C. 64-67.
 • Куликовский Р.А. Прочностные характеристики сварных соединений сплавов ВТ 3-1, ВТ 8 и ВТ 9 выполненных сваркой грением / Р.А. Куликовский, А.Г. Селиверстов, С.П. Бережний, ст.гр. ІФ-312м А.А. Куртов // Ро1уWeld-2016: збірник доповідей міжнародної конференції «Інноваційні технології та інжинірінг у зварюванні», (Київ, 26-27 травня 216 р.) - К.: НТУУ «КПІ», 2016 - С. 117-121.
 • Бережний С. П. Конструкція витратного електрода для ЕШП з низьким коефіцієнтом заповнення кристалізатора / С.П. Бережний, О.Є. Капустян, студ. гр. ІФ-312м О.А. Куртов // Міжнародної науково-технічної конференції «Університетська наука – 2016» 19-20 травня. - Маріуполь, 2016 р – 132-133 с.
 • Бережний С.П. ЕШП з низьким коефіцієнтом заповнення кристалізатора / С.П. Бережний, ст.гр. ІФ-312м О.А. Куртов// Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції. - Запоріжжя, 18–22 квітня, 2016 – с. 199-201.

Перелік усіх конференцій, у яких взято участь, за роками

 

Відзнаки та нагороди:

 • Почесна грамота Запорізької міської ради.

Рік початку діяльності в університеті: 1988.

Мови спілкування: російська – досконало, українська – добре, англійська – зі словником

Контакти:

адреса: вул. Жуковського 64, м. Запоріжжя, Україна, 69063
аудиторія (кабінет): Р24
e-mail: