Ви є тут

Головна

2020 рік

 • Фетісов Р.Ю., Бережний С.П. Використання інокуляторів у вигляді стружки при виготовленні литого інструменту. Щорічна науково-практична конференція викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів та студентів «Тиждень науки-2020». Інженерно-фізичний факультет. 13-17 квітня 2020 р. м. Запоріжжя, НУ «Запорізька політехніка». – с. 45-47.
 • Урєкін Д. В., Бережний С.П. Технологія паяння берилієвої бронзи. Щорічна науково-практична конференція викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів та студентів «Тиждень науки-2020». Інженерно-фізичний факультет. 13-17 квітня 2020 р. м. Запоріжжя, НУ «Запорізька політехніка». – С. 44-45.

2019 pік

 • Куликовський Р.А., Куртов О.А., Строгонов Д.В., Бережний С.П. Визначення меж параметрів процесу адитивного електродугового вирощування виробів з низьковуглецевих матеріалів / PolyWeld – 2019: збірник тез доповідей міжнародної конференції «Інноваційні технології та інжиніринг у зварюванні», - К.: «КПІ імені Ігоря Сікорського», 2019р. – С. 62-63.
 • Бережний С.П. Дослідження структури та властивостей інструменту, виготовленого зі сталі Р18 литтям у кокіль / Кононенко А.В., Фетісов Р.Ю. // ХIV Міжнародна науково-технічна конференція. Нові сталі та сплави і методи їх обробки для підвищення надійності та довговічності виробів — Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 08-10 жовтня 2019 р. - С. 157.
 • Бережний С.П. Паяння берилієвої бронзи / Урєкін Д. В., Савіних Д.М. // ХIV Міжнародна науково-технічна конференція. Нові сталі та сплави і методи їх обробки для підвищення надійності та довговічності виробів — Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 08-10 жовтня 2019 р. - С. 197.
 • Фетісов Р.Ю., Бережний С.П. Виготовлення інструменту із стружки інструментальної сталі Р18.Щорічна науково-практична конференція викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів та студентів «Тиждень науки-2019».15-19 квітня 2019 р. м. Запоріжжя, ЗНТУ. - С..38-40.

2018 рік

 • Вовк А.О., Бриков М.М., Бережний С.П., Капустян О.Є. Дослідження зносостійкості наплавленого металу в натурних умовах гідроабразивного зношування // Тиждень науки. – Запоріжжя, 2018.

2017 рік

 • Куртов, О.А. Зварюваність сплавів на основі алюмініду титану [Текст] / О.А. Куртов, Р.А. Куликовський, С.П. Бережний // Комплексне забезпечення якості технологічних процесів тасистем (КЗЯТПС – 2017): матеріали тез доповідей VІІ міжнародної науково-практичної конференції (м. Чернігів , 24–27 квіт. 2017 р.): у 2-х т. Т. 2. – Чернігів : ЧНТУ, 2017. – С. 55-57.

2016 рік

 • Бережный С.П. Повышение срока службы резцов кромкострогальных резцов, изготовленных с использованием отходов инструментальной стали / С.П. Бережный, ст.гр. ІФ-312м А.А. Куртов// Збірник тез доповідей Х Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих науковців «Підвищення надійності машин і обладнання». – Кіровоград: КНТУ, 20-22 квітня 2016. – 188 с. С.95-97.
 • С.П. Бережний Формування злитка ЕШП з низьким коефіцієнтом заповнення кристалізатора. / С.П. Бережний, студ. гр.ІФ-312 О.А. Куртов // Тиждень науки: науково-практична конференція 18-21 квітня 2016 р.: тези доповідей.- Запоріжжя. 2016.
 • Андрущенко М.И. Исследование технологии восстановления и упрочнения штампов наплавкой с последующим науглероживанием / М.И. Андрущенко, М.Ю. Осипов, С.П. Бережный, ст.гр. ІФ-312м А.А. Куртов // 9 всеукраїнська наук.-техніч. конфер. студентів, аспірантів та наукових співробітників "Зварювання та споріднені процеси і технології". – Київ. – 2016.
 • Бережний С.П. ЕШП з низьким коефіцієнтом заповнення кристалізатора / С.П. Бережний, ст.гр. ІФ-312м О.А. Куртов// Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції / Запоріжжя, 18–22 квітня 2015 2016 – с. 199-201.
 • Бережний С.П. Дослідження формування злитка при ЕШП з низьким коефіцієнтом заповнення кристалізатора / С.П. Бережний, Р.А. Куликовський, ст.гр. ІФ-312м О.А. Куртов // Сварка и родственные технологии: перспективы развития : материалы IV международной научно-технической конференции, 4-7 октября 2016 г. /под общ. ред. д-р техн. наук Н.А. Макаренко. – Краматорск: ДГМА, 2016.- 140 с. C. 64-67.
 • Куликовский Р.А. Прочностные характеристики сварных соединений сплавов ВТ 3-1, ВТ 8 и ВТ 9 выполненных сваркой грением / Р.А. Куликовский, А.Г. Селиверстов, С.П. Бережний, ст.гр. ІФ-312м А.А. Куртов // Ро1уWeld-2016: збірник доповідей міжнародної конференції «Інноваційні технології та інжинірінг у зварюванні», (Київ, 26-27 травня 216 р.) - К.: НТУУ «КПІ», 2016 - С. 117-121.
 • Бережний С. П. Конструкція витратного електрода для ЕШП з низьким коефіцієнтом заповнення кристалізатора / С.П. Бережний, О.Є. Капустян, студ. гр. ІФ-312м О.А. Куртов // Міжнародної науково-технічної конференції «Університетська наука – 2016» 19-20 травня. - Маріуполь, 2016 р – 132-133 с.

2015 рік

 • Бережний С.П., Капустян О.Є., Петрашев О.С., Куртов О.А. студ. гр.ІФ-411, Кружнова А.В.студ. гр.ІФ-411 Технологія виготовлення пір'ївих сверл з використанням некомпактних відходів сталі Р-18 //Тез.допов. науково-техн. конф. IX Регіональна студентська науково-технічна конференція. - Маріуполь: ПДТУ. - 2015 р. Т.1 с.349.

2014 рік

 • Бриков М.М., Капустян О.Є., Бережний С.П., Петрашов О.С., Тимофієнко Д.М. Кинетика бейнитного превращения низколегированных высокоуглеродистых сталей при температурах до 300 °С Тиждень науки Щорічна наук.-практична конф.-Запоріжжя: ЗНТУ, 14-18 квітня 2014. Т.1, с.188-189.
 • Бережний С.П. Розробка технології паяння литої сталі / С.П. Бережний, О.Є. Капустян, О.С. Петрашов //Тиждень науки: науково-практична конференція. 14-18 квітня 2014 р. Запоріжжя, 2014.
 • Технологія Виготовлення пір'ївих сверл з використанням некомпактних відходів сталі Р18 / студ. гр.ІФ-312 О.А. Куртов, студ. гр.ІФ-411 А.В. Кружнова, С.П. Бережний, О.Є. Капустян, О.С. Петрашев // Тиждень науки: науково-практична конференція. 14-18 квітня 2014 р. Запоріжжя, 2014.

2012 рік

 • Бережный С.П. Разработка экономичной технологии изготовления резцов с использованием отходов бытрорежущей стали / С.П. Бережный, А.Е. Капустян, А.С. Петрашев // Сварочное производство в машиностроении: перспективы развития: материалы III Международной научно-технической конференции, 2-5 октября 2012 г. - Крматорск.
 • Бережний С. П., Дзюба А.В. Використання відходів титану для виготовлення зварювальних електродів. / Тези доповідей «Тиждень науки» ЗНТУ. М. Запоріжжя, 2012 р.