Ви є тут

Головна

Статті у зарубіжних виданнях:

  • Безрукова О.А. Стан та характер відповідальності в суспільстві у емпіричному вимірі / О.А. Безрукова // RZESZOWSKIE STUDSA SOCJOLOGICZNE. NR.4/2015. WIDAWNICTWO UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO RZESZOW, 2015, P.101-109.
  • Kirichenko Y.V. Securing of National Minorities' Rights in Modern Constitutions of European States [Teхt] / Y.V. Kirichenko / Science and Education Studies, 2015, №2. (16) (July-December. Volume III. "Stanford University Press", 2015. - p.460-466
  • Bezrukova. RESPONSIBILITY DISCOURSE IN SOCIOLOGICAL STUDIES [TEXT] / O. Bezrukova // THE SCIENCE ADVANCED. – ISSUE 1-2015. – UNITED STATES. – С. 91-95.

Статті у фахових виданнях:

  • Безрукова О.А. Особливості розгортання волонтерськогоруху в Україні як необхідна умова формування громадського суспільства та прояв соціальної відповідальності громадян [Текст] / О.А. Безрукова // Молодіжна політика: проблема та перспективи: Збірник наукових праць / Ред. С.Шудло, П.Длугош. - Дрогобич-Жешув: "Трек ЛТД", 2016. вип.7. с.68-74.
  • Кириченко Ю.В. Конституційне регулювання права на підприємницьку діяльність в Україні та державах континентальної Європи [Tекст] / Ю.В. Кириченко // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія "Юридичні науки". Вип.5. - Т.1. - Херсон, 2015. с.75-79.
  • Kirichenko Y.V. Securing of National Minorities' Rights in Modern Constitutions of European States [Teхt] / Y.V. Kirichenko / Science and Education Studies, 2015, №2. (16) (July-December. Volume III. "Stanford University Press", 2015. - p.460-466
  • Кириченко Ю.В. Право на свободу мирних зібрань: теоретико-правові аспекти вдосконалення ст.39 Конституції України [Tекст] / Ю.В. Кириченко // Науково-практичний фаховий журнал "Юридичний вісник". - Одеса: Національний університет "Одеська юридична академія", 2015. -№4. - с.94-103.
  • Орлянський В.С. Мелітопольська міська управа в період окупації (1941-1943 рр.) [Tекст]/ В.С. Орлянський // Музейний вісник. - №15/2. Запоріжжя, 2015. - с.200-209.
  • Рєзанова Н.О. Онтологія політичної культури в період модернізаційних перетворень [Tекст]/ Н.О. Рєзанова // Політичні читання імені проф. Богдана Яроша: Збірник наукових праць/ за загл.ред. В.І. Бортнікова, Я.Б. Яроша. - Луцьк: Вежа-Друк, 2016. - с.206-215
  • Рєзанова Н.О. Популістичні детермінанти легітимації політичної влади в демократичних суспільствах [Tекст]/ Н.О. Рєзанова // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії: Збірник наукових праць, вип.№67 / Під ред. В.Г. Воронкової, Запорізька державна інженерна академія, Запоріжжя: ЗДІА, 2016. - с.170-183