Ви є тут

Головна
  1. Підвищення технологічних та механічних властивостей вторинних силумінів в результаті вдосконалення рафінувально-модифікувальних процесів Автор – доц. Лютова О.В.
  2. Порівняльний аналіз розрахунку тяги ТРДД Д-436ТП за формулами сучасної теорії ПРД та «Єдиної теорії рушиїв» Автор – Мамедов Б.Ш.
  3. Методика виконання деталювання складального креслення в системі AutoCAD Автор – викл. Корнієнко О.Б.
  4. Методика навчання графічних дисциплін у вищих технічних навчальних закладах  Автор – старш. викл. Бажміна Е.А.