Ви є тут

Головна
Публікації викладачів кафедри обліку і оподаткування за 2019-2020 рр.

Навчальні посібники: Зоря О. П. Податкова система: навчальний посібник. Запоріжжя : ФОП Мокшанов, 2019. 172 с.

 

Статті Scopus: Maksymenko Iryna, Zorya Olexandra, Fatukha Nataliia.  Fiscal audit development in the system of budget process management. Academy of accounting and financial studies journal. Vol.22, issue 6  2018, Режим доступу: https://www.abacademies.org/articles/fiscal-audit-development-in-the-sys...

 

Статті Web of Science: Maksymenko Iryna. Accounting and analytical procurement of state financial control and directions of its implementation in Ukraine. Baltic Journal of Economic Studies. Vol. (3) 2017 № 5.– P. 268-274.

 

Статті у фахових виданнях:

 • Візіренко С.В., Хіхлач Ю.О. Теоретичні основи внутрішнього контролю доходів, витрат та фінансових результатів. Сталий розвиток економіки. 2019. № 3. С. 134-140.
 • Візіренко С.В., Поспєлов В.П. Аналіз доходів та видатків бюджетних установ. Економічний вісник НУ «ЗП». 2019. 
 • Візіренко С.В., Незнамова А.М.  Транспорентність фінансової звітності як запорука інформаційного забезпечення стейкхолдерів. Сталий розвиток економіки. 2019. № 4 [45]. С.136-141.
 • Візіренко С.В., Федоренко І.О.  Удосконалення організації і методики внутрішнього аудиту на будівельних підприємствах. Агросвіт. 2020. № 3. С. 100-107.
 • Зоря О.П., Макаренко А.А. Удосконалення обліку касових операцій з клієнтами банківської установи. Електронний журнал «Ефективна економіка». Київ. 2019. № 10.
 • Зоря О.П., Салогуб І. С. Удосконалення бухгалтерського обліку оренди основних засобів банківської установи  в орендодавця. Міжнародний науково-практичний журнал "Економіка та держава". Київ. 2019. № 11.
 • Лищенко О.Г., Домашенко І.А. Удосконалення внутрішнього контролю формування та виконання показників кошторису в закладах передвищої освіти. Вісник Запорізького національного університету Збірник наукових праць. Економічні науки. / О.Г. Лищенко , І.А. Домашенко. Запоріжжя. Запорізький національний університет. 2020. № 1 (45). С. 69-73
 • Лищенко О.Г., Куріпка Т.Є. Облік основних засобів: міжнародний досвід та національна практика. Вісник Запорізького національного університету Збірник наукових праць. Економічні науки. 2020. № 2 (46).
 • Максименко І.Я., Іванченко А.Г. Особливості обліку виробничих запасів в управлінні діяльністю підприємства. Електронне наукове фахове видання «Ефективна економіка». 2019. №9.
 • Максименко І.Я., Тронькіна А.А. Особливості визнання в бухгалтерському та податковому обліку обєктів основних засобів в управлінні діяльністю підприємства. Науково-практичний журнал "Агросвіт". 2019. № 18. С. 26-29.
 • Максименко І.Я.,  Волкова Т.Р. Особливості обліку бонусів: бухгалтерський та податковий аспекти. Науково-практичний журнал Інвестиції: практика та досвід. 2019. № 22.
 • Максименко І.Я., Ганоцька К.С. Особливості обліку орендних операцій: бухгалтеський та податковий аспекти. Економіка та держава. 2019. № 11.
 • Максименко І.Я., Єфімова М.О. Особливості формування стратегічних альянсів на міжнародному та українському ринках. Електронне наукове фахове видання «Ефективна економіка». 2019. №9.
 • Максименко І.Я., Питиляк Г.П. Особливості облікового відображення придбання  та продажу валюти при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності. Науково-практичний журнал "Агросвіт". 2019. № 23. С. 26-29
 • Очеретько Л.М.,  Ю.Ю. Романова Проблеми та удосконалення обліку виробничих запасів. Електронний журнал «Ефективна економіка». 2019. № 11.
 • Панченко О.М., Косенко В.В. Фінансовий аналіз в забезпеченні сталого розвитку суб’єкта малого підприємництва Вісник Запорізького національного університету Збірник наукових праць. Економічні науки. / О.М. Панченко, В.В. Косенко. Запоріжжя. Запорізький національний університет. 2020. № 1 (45)

 

Статті у інших виданнях: Lyshchenko O.G., Cherep O., Voronkova V., Nikitenko V. Improving the classification of strategy of innovative activity of the enterprise // MACHINES. TECHNOLOGIES. MATERIALS Issue 7 2019 Pp. 318-320.

Архів