Ви є тут

Головна

Питання про реорганізацію Запорізької державної інженерної академії шляхом включення до складу Запорізького національного технічного університету виник у зв'язку з глибокою системною кризою ЗДІА як ВНЗ III-IV рівня акредитації, що відображено в довідці комісії Державної інспекції вишів МОНУ. Висновки комісії після обговорення на кадровій комісії МОНУ послужили підставою для розриву контракту з ректором ЗДІА В.І.Пожуєвим. Аналіз цих висновків і обговорення діяльності академії спільно з призначеним на посаду в.о. ректора Е.Я.Швецом дозволяє оцінити стан ЗДІА як критичний.

За чотири роки контингент знизився на 46 відсотків

За 2009-2013 рр. контингент студентів ЗДІА в абсолютних показниках знизився з 8278 до 4474 чол., тобто на 46 відсотків. Якщо взяти до уваги співвідношення контингенту студентів денного та заочного навчання, то в ЗДІА 35 відсотків становлять студенти стаціонару та 65 відсотків – заочники. Для порівняння, в ЗНТУ навчається 61 відсоток денників і 39 відсотків заочників...

Відмова керівництва академії від бюджетного замовлення на заочній формі і зменшення бюджетного прийому на денному відділенні зумовили критичне зниження контингенту студентів ЗДІА.

У 2013 р. в ЗДІА прийом склав 346 чоловік на денну та 190 чол. – на заочну форми навчання. У 2014 р. очікується випуск 452 студентів стаціонару та 587 заочників. Це призведе до подальшого падіння абсолютних показників контингенту на 503 особи або на 11 відсотків.

Для порівняння, в ЗНТУ в 2013 р. прийом склав 1752 чол. на денну форму і 814 чол. – на заочну форму навчання. При випуску в 2014 р., відповідно, 1522 чол. і 694 чол., очікується зростання абсолютних показників контингенту на 350 осіб.

У ЗДІА кількість студентів на одного викладача знизилося до 7,45 [з подальшим зменшенням до 7,1] при загальній тенденції поступального підвищення цього показника до 18 [Програма дій Президента України]. У ЗНТУ цей показник досягає 12,71 при подальшому його зростанні до 13,1.

На I курс за спеціальностями «Водопостачання та водовідведення», «Металургія кольорових металів», «Обробка металів тиском» не прийнято жодного студента на денну форму навчання, а за спеціальностями «Фінанси та кредит», «Охорона праці» – тільки по два (!) студента денної форми...

Через катастрофічне падіння контингенту на спеціальності «Металургія кольорових металів» 13 студентів I-IV курсів навчає десять викладачів профілюючої кафедри.

Закінчується термін дії ліцензій на більшість напрямків підготовки

Критична ситуація по контингенту студентів на більшості напрямів та спеціальностей ЗДІА посилюється тим, що 01.07.2014 р. закінчується термін дії ліцензії по 16 з 18-ти напрямів підготовки бакалаврів і 27 з 37 спеціальностей підготовки спеціалістів, магістрів.

Продовжують виконувати обов'язки завідувачів кафедр з науковими спеціальностями фахівці, які не відповідають профілю цих кафедр...

Збережені забезпечувальні кафедри ЗДІА [іноземних мов, філософії та політології, фізичного виховання і спорту, українознавства] не відповідають вимогам Закону України «Про вищу освіту»...

Протягом багатьох років в академії була відсутня практика роботи з випускниками коледжів, що входять до її складу. Не реалізувалася програма отримання випускниками коледжів повної вищої освіти на базі диплома молодшого спеціаліста на бюджетній основі. У 2013 р. в ЗДІА на бюджетне навчання було прийнято тільки десять випускників коледжів, а в ЗНТУ – 315 випускників коледжів.

За даними наукометричної бази даних Scopus на 15.10.2013 р. ЗДІА опустилася на 113-е місце серед вузів України, тоді як ЗНТУ піднявся на 40-е місце, просунувшись на дев'ять позицій.

Порушення, встановлені держкомісією

В результаті перевірки ЗДІА комісією Державної інспекції навчальних закладів України встановлені грубі порушення Закону України «Про вищу освіту», Положення про організацію навчального процесу, галузевих стандартів вищої освіти, в тому числі:

  • повне виключення іспитів, як форми семестрового контролю;
  • самовільне скорочення обсягів нормативних дисциплін;
  • кількість кредитів [навчальних годин] навчальних планів за всіма напрямами і спеціальностями в два рази менше нормативного;
  • ліквідовано дев'ять навчальних лабораторій і шість спеціалізованих кабінетів.

Ця об'єктивна оцінка зниження рівня якості підготовки, контингенту студентів та чисельності викладацького складу дозволяє зробити висновок про можливу перспективу позбавлення ЗДІА ліцензії по більшості напрямів та спеціальностей, термін дії якої закінчується до 1.07.2014 р.

Академії пропонується збереження максимальної автономії

Тому була запропонована реорганізація ЗДІА і ЗНТУ із збереженням максимальної автономії ЗДІА, в тому числі: збереження назви, символіки, прапора та іншої атрибутики академії, автономних органів самоврядування, введення посади першого проректора – директора академії та ін. Передбачається також створення системи інститутів, що об'єднують споріднені факультети, обрання директорів інститутів, як посадових осіб та закріплення за ними завдань стратегічного розвитку, а за деканами факультетів – завдань безпосереднього управління викладацькими та студентськими колективами.

Реорганізація вишів повинна забезпечити істотне зростання якості підготовки фахівців, розвиток наукових шкіл, істотне посилення викладацького складу, створення за новими спеціальностями спеціалізованих вчених рад по захисту докторських і кандидатських дисертацій, підвищення рейтингу вищої технічної освіти Запорізького регіону, отримання рішень МОНУ про продовження терміну дії ліцензій та сертифікатів для об'єднаного вишу на два-три роки для збереження всіх спеціальностей ЗДІА.

Основні умови, що забезпечують збереження викладацького колективу та рівня зарплат при реорганізації ЗДІА узагальнені в проекті угоди колективів викладачів та студентів ЗНТУ та ЗДІА.

За участю в.о. ректора ЗДІА Швеця Е.Я. відбулися збори колективів Запорізького металургійного та Запорізького гідроенергетичного коледжів ЗДІА, які практично одноголосно прийняли рішення про звернення до МОНУ для реорганізації цих коледжів в структурні підрозділи ЗНТУ.

Реорганізація спокійно сприймається розсудливими людьми

Однак перспектива реорганізації вищих технічних навчальних закладів м.Запоріжжя, яка спокійно сприймаються розсудливими викладачами та студентським колективом, стала отримувати тенденційну оцінку в ЗМІ та соціальних мережах від групи безвідповідальних фразерів... Ця група, використовуючи засоби масової інформації, звернення до народних депутатів України, фальсифікує достовірну інформацію про стан справ у ЗДІА та ЗНТУ, пропонуючи з кар'єрних міркувань або законсервувати нинішній кризовий стан ЗДІА, або реорганізувати академію в структурний підрозділ одного з університетів м. Дніпропетровська.

Глибоко поважаючи історію ЗДІА, заслуги її колективу та ректорів проф. Ю.М.Потебні і М.П.Ревуна я, як голова Ради ректорів ВНЗ III-IV рівня акредитації Запорізького регіону, стурбований її нинішнім кризовим станом і можливістю ліквідації академії через невідповідність ліцензійним вимогам з більшості спеціальностей цього вишу.

Прошу вас, при розгляді питання про реорганізацію ЗДІА і ЗНТУ, звернути увагу на нагальну потребу суттєвого підвищення якості вищої освіти і підготовки висококваліфікованих фахівців для м. Запоріжжя та Запорізької області, яку зможе забезпечити лише потужний об'єднаний технічний вуз національного статусу з вищим державним та академічними рейтингами.

С.Б.Бєліков,
голова Ради ректорів, ректор ЗНТУ

Пропонуємо для завантаження добірку документів:

Лист ректора Запорізького національного технічного університету Бєлікова Сергія Борисовича до народних депутатів України (PDF, 1.5 МБ)
Додаток 1 (PDF, 10.0 МБ)
Додаток 2 (PDF, 99.2 КБ)
Додаток 3 (PDF, 236.6 КБ)
Додаток 3а (PDF, 199.6 КБ)
Додаток 4 (PDF, 97.1 КБ)
Додаток 5 (PDF, 97.6 КБ)
Додаток 6 (PDF, 2.5 МБ)
Ліцензія ЗНТУ (PDF, 2.59 МБ)
Додаток 7 (PDF, 92.7 КБ)
Додаток 8 (PDF, 111.8 КБ)
Додаток 8а (PDF, 572.9 КБ)
Додаток 9 (PDF, 412.3 КБ)
Додаток 10 (PDF, 394.4 КБ)
Додаток 11 (PDF, 601.2 КБ)
Додаток 12 (PDF, 117.1 КБ)
Додаток 13 (PDF, 139.1 КБ)
Додаток 14 (PDF, 255.5 КБ)
Додаток 15 (PDF, 488.5 КБ)


Новина також доступна іншими мовами: Русский­русский.