Ви є тут

Головна

У зв’язку з реорганізацією міністерства відповідно до п. 2а Указу Президента від 28.02.2013 р. № 96/2013 «Про деякі заходи з оптимізації системи центральних органів виконавчої влади» та на підставі рішення конференції трудового колективу Запорізького національного технічного університету № 3 від 29 квітня 2013 року забороняється використання бланків, печаток, штампів ЗНТУ та відокремлених структурних підрозділів із приналежністю до Міністерства освіти, молоді та спорту України з 01 червня 2013 року та вводяться в дію бланки ЗНТУ та відокремлених структурних підрозділів із заміненою назвою Міністерства (Міністерство освіти, молоді та спорту України змінюється на Міністерство освіти і науки України) з 03 червня 2013 року.

Вводяться в дію печатки, штампи ЗНТУ та структурних підрозділів із приналежністю до Міністерства освіти і науки України відповідно до зміни назви Монмолодьспорту на МОНУ з 03 червня 2013 року.

Головний бухгалтер Силенко О.М. та керівники відокремлених структурних підрозділів зобов’язуються подати на затвердження картки із зразками підписів та відтиском печаток із внесенням відповідних змін до найменування організації вищого рівня.