Ви є тут

Головна

Cтарший викладач Скоробогата Марiанна  Василівна

Дисципліна Нарисна геометрія, іннженерна та комп’ютерна графіка

Групи ІФ-119; М 119-819

E-mail: marianna.skorobogataya@gmail.com

Дата

Кіл.

год.

Вид заняття

Тема

Посилання

 

 

практ

Проекції точок на поверхнях геометричних тіл.

Стор. 5-24

  http://eir.zntu.edu.ua/bitstream/123456789/941/1/M05425.pdf

 

 

практ

Перетин поверхонь геометричних тіл проекціюючими  площинами.

Стор. 24-33

  http://eir.zntu.edu.ua/bitstream/123456789/941/1/M05425.pdf

 

 

практ

Аксонометричні проекції геометричних тіл.

Стор. 185-206

Гавров Є.В. Елементи нарисної геометрії Курс лекцій Навч. посібник для студентів вищ. навч. закладів