Ви є тут

Головна

Спеціальність 172 Телекомунікації та радіотехніка

Освітня програма «Інформаційні мережі зв'язку» (перший рівень - бакалаврський)

Документи освітньої програми Навчальні плани Силабуси навчальних дисциплін