Ви є тут

Головна

Реєстрація в системі дистанційного навчання moodle.zp.edu.ua !

Відповідно до наказу ректора №98 про додаткові заходи з організації освітнього процесу в умовах продовження загальнонаціонального карантину кафедра радіотехніки та телекомунікацій для продовження навчання в дистанційному режимі в «Системі дистанційного навчання НУ «Запорізька політехніка» http://moodle.zp.edu.ua/ » просить студентів отримати ЛОГІНИ та ПАРОЛІ до системи. Для цього слід надіслати лист на адресу kafedra.rtt.zp@gmail.com в якому зазначити:

 • прізвище , ім’я та по батькові .
 • академічну  групу
 • контактний номер телефону
 • додати фото першої сторінки залікової книжки, або студентського квитка, для засвідчення особи.

До уваги студентів кафедри радіотехніки та телекомунікацій!

Дистанційне навчання на період карантину з дисциплін наведених нижче буде проводитись у веб сервісі Google Classroom https://classroom.google.com/

Основи радіолокації (проф. Піза Д.М.) - Код курса zhtrg7d

Широкосмугові технології телекомунікацій (доц. Кабак В.С.) - Код курса lfcteno

Технічна електродинаміка (ст. викл. Логачова Л.М.) - Код курса 7xfqjch

Пристрої НВЧ та антени (ст. викл. Логачова Л.М.) - Код курса 23auix3

Системи мобільного зв'язку (ст. викл. Сметанін І.М.) - Код курса idud37x

Захист інформації в телекомунікаційних системах (ст. викл. Сметанін І.М.) - Код курса  qo2bfup

Кінцеві пристрої абонентського доступу (ст. викл. Сметанін І.М.) - Код курса t75znb4

Телекомунікаційні системи передачі (асист. Мороз Г.В.) - Код курса oksxqyd

Системи комутації та розподіл інформації (асист. Мороз Г.В.) - Код курса rxws5qq

Вбудовані біомедичні системи та бездротові сенсорні мережі (доц. Гладкова О.Н.) - Код курса wny3j3a

Системи автоматизованого проектування (доц. Гладкова О.Н.) - Код курса oyxlboj

Методологія наукових досліджень (ст. викл. Петрова О.А.) - Код курса eu45t2o

Комп.системи управління проектами, регуляція та стандартизація в медичній галузі  (ст. Петрова О.А.) - Код курса jodl7a7

 

Запрошення на зустріч!!

12.12.2019 Відбудеться відкрита зустріч з експертною групою, що проводить акредитацію ОПП "Радіотехніка" та ОПП "Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектроннної радіоелектронної техніки". Зустріч відбудеться в 3-му корпусі ауд.48 з 17-00 до 17-30. Запрошуються усі бажаючі. Ваші коментарії, пропозиції та зауваження щодо освітніх програм дуже бажані та будуть враховані.

 

Журнал «Радіоелектроніка, інформатика, управління»

Відповідно до наказу МОНУ №32 від 15.01.2018р. «Про затвердження Порядку формування Переліку наукових фахових видань України» сформована міжнародна редакційна колегія, підготовлено інші документи та два останні примірники журналу щодо включення його в категорію «А».

 

Акредитація освітніх програм

ZNTU

Національним агентством з якості вищої освіти прийнято рішення про акредитацію в поточному навчальному році освітньо-професійних програм другого (магістерського) рівня факультету радіоелектроніки інституту ІРЕ за спеціальністю 172 Телекомунікації та радіотехніка, галузі знань 17 Електроніка та телекомунікації:

 1.  «Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки»;
 2.  «Радіотехніка»;.

Бажаємо успіхів кафедрам ІТЕЗ та РТТ.

 

ЮБІЛЕЙНА X МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ І ДОСЯГНЕННЯ В ГАЛУЗІ РАДІОТЕХНІКИ, ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

ZNTU

07-09жовтня 2020 року

Мета конференції: Аналіз і узагальнення нових теоретичних та практичних результатів у відповідних галузях знань, сприяння активному обміну досвідом фахівців.

Тематика конференції (секції):

 1. Радіотехнічні та телекомунікаційні системи та пристрої
 2. Комп’ютерні системи та мережі
 3. Комп’ютерні науки та програмна інженерія
 4. Інформаційні технології в проектуванні та виробництві
 5. Безпека інформаційно-комунікаційних систем
 6. Фізика і технологія мікро- та наноелектроніки, метрологія
 7. Системний аналіз та управління
 8. Спеціальна секція з тематики ERASMUS+ проектів (модерується окремо)

Мови конференції: Робочі мови – українська, англійська.

Вимоги та дати подання тез доповідей будуть повідомлені пізніше.

Адреса проведення конференції: Україна, 69063, м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 64, ЗНТУ, Інститут інформатики та радіоелектроніки.

Технічний секретар оргкомітету – Колеснікова Євгенія Ісааківна; роб.тел.:(061) 764–32–81,769–84–31; моб. тел.: 066-634-92-30; факс: (061)764–46–62; e-mail: kolevis@zntu.edu.ua .