Ви є тут

Головна

Запрошення на зустріч!!

12.12.2019 Відбудеться відкрита зустріч з експертною групою, що проводить акредитацію ОПП "Радіотехніка" та ОПП "Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектроннної радіоелектронної техніки". Зустріч відбудеться в 3-му корпусі ауд.48 з 17-00 до 17-30. Запрошуються усі бажаючі. Ваші коментарії, пропозиції та зауваження щодо освітніх програм дуже бажані та будуть враховані.

 

Журнал «Радіоелектроніка, інформатика, управління»

Відповідно до наказу МОНУ №32 від 15.01.2018р. «Про затвердження Порядку формування Переліку наукових фахових видань України» сформована міжнародна редакційна колегія, підготовлено інші документи та два останні примірники журналу щодо включення його в категорію «А».

 

Акредитація освітніх програм

ZNTU

Національним агентством з якості вищої освіти прийнято рішення про акредитацію в поточному навчальному році освітньо-професійних програм другого (магістерського) рівня факультету радіоелектроніки інституту ІРЕ за спеціальністю 172 Телекомунікації та радіотехніка, галузі знань 17 Електроніка та телекомунікації:

  1.  «Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки»;
  2.  «Радіотехніка»;.

Бажаємо успіхів кафедрам ІТЕЗ та РТТ.

 

ЮБІЛЕЙНА X МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ І ДОСЯГНЕННЯ В ГАЛУЗІ РАДІОТЕХНІКИ, ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

ZNTU

07-09жовтня 2020 року

Мета конференції: Аналіз і узагальнення нових теоретичних та практичних результатів у відповідних галузях знань, сприяння активному обміну досвідом фахівців.

Тематика конференції (секції):

  1. Радіотехнічні та телекомунікаційні системи та пристрої
  2. Комп’ютерні системи та мережі
  3. Комп’ютерні науки та програмна інженерія
  4. Інформаційні технології в проектуванні та виробництві
  5. Безпека інформаційно-комунікаційних систем
  6. Фізика і технологія мікро- та наноелектроніки, метрологія
  7. Системний аналіз та управління
  8. Спеціальна секція з тематики ERASMUS+ проектів (модерується окремо)

Мови конференції: Робочі мови – українська, англійська.

Вимоги та дати подання тез доповідей будуть повідомлені пізніше.

Адреса проведення конференції: Україна, 69063, м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 64, ЗНТУ, Інститут інформатики та радіоелектроніки.

Технічний секретар оргкомітету – Колеснікова Євгенія Ісааківна; роб.тел.:(061) 764–32–81,769–84–31; моб. тел.: 066-634-92-30; факс: (061)764–46–62; e-mail: kolevis@zntu.edu.ua .