Ви є тут

Головна

Міжнародні відносини

ШАНОВНІ ПЕРШОКУРСНИКИ!

Для ефективної організації навчального процесу та в межах науково-практичного дослідження, просимо вас відповісти на запитання в анкеті, яка знаходиться за посиланням.

Чекаємо на зустріч із вами - буде цікаво і корисно!

 

УВАГА!

В 2023 році на кафедрі МЕВ буде здійснено набір абітурієнтів за двома освітніми програмами на рівень бакалавр: ОПП "Міжнародний бізнес" за спеціальністю 292 "Міжнародні економічні відносини" та ОПП "Міжнародна економіка та економічна безпека» за спеціальністю 051 "Економіка".

За освітнім рівнем магістр буде здійснено набір абітурієнтів на ОПП "Міжнародний бізнес" за спеціальністю 292 "Міжнародні економічні відносини". 

Більш детально ви можете ознайомитися із перевагами навчання на освітніх програмах кафедри МЕВ у файлі із презентацією.

У нас на кафедрі домінує фаховість, компетентність, колективізм із поміркованим індивідуалізмом, взаєморозуміння та повага! ЧЕКАЄМО!

 

ЗАПРОШУЄМО НА НАВЧАННЯ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 292 "МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ" ОПП "МІЖНАРОДНИЙ БІЗНЕС"

Інтеграція України в світовий економічний простір висуває нові вимоги до підготовки фахівців у сфері економіки. Сучасні глобалізаційні процеси потребують спеціалістів, які добре знають тенденції та аналізують закономірності розвитку світового ринкового середовища, мають навички ведення ділових переговорів.

Дуже важливою є підготовка конкурентоспроможних фахівців в галузі економіки та фінансів, що володіють теоретичними знаннями і професійними навичками на рівні сучасних міжнародних вимог, здатних ефективно застосовувати здобуті знання у сфері міжнародних фінансів, сучасних валютних, кредитних, фінансових інструментів на світових ринках капіталів і фінансових послуг, а також управляти фінансовою методологією і інструментальним аналізом корпорації для розробки та реалізації її фінансової стратегії в умовах глобалізації ринків і переходу до інноваційної економіки.

Підготовлені нами фахівці з міжнародного бізнесу, здатні ефективно діяти в умовах міжнародної конкуренції, володіють методами просування на світові ринки конкурентоспроможної продукції, аналізом кон’юнктури ринку. Потребу у фахівцях в галузі міжнародного бізнесу мають компанії, що ведуть зовнішньоекономічну діяльність, банки та інші фінансові установи, державні структури, посольства і торговельні представництва України за кордоном, засоби масової інформації, що висвітлюють проблематику міжнародної економічної діяльності.

 

ЗАПРОШУЄМО НА НАВЧАННЯ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 051 "ЕКОНОМІКА" ОПП "МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА ТА ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА"

Метою освітньої програми є підготовка висококваліфікованих фахівців у галузі міжнародної економіки та економічної безпеки, що володіють сучасним економічним мисленням і знаннями з теорії і практики розвитку світового господарства, міжнародної торгівлі товарами і послугами, міжнародного руху капіталу, робочої сили та інтелектуальної власності, міжнародних фінансів; здатних адаптуватися до нових професій, видів та форм зайнятості в економіці в умовах швидких темпів розвитку світової спільноти та глобалізації світу.

Освітньо-професійна програма орієнтується на сучасні наукові дослідження, актуальні знання та практику в галузі міжнародної економіки, враховує специфіку взаємодії суб’єктів міжнародного бізнес-середовища, забезпечує поглиблене вивчення форм та стратегій міжнародного бізнесу, менеджменту, маркетингу, інвестування, соціальнотрудових відносин при успішному засвоєнні яких здобувачі освіти мають можливість отримати професійне кар’єрне зростання.

Фокус програми - на здобуття вищої освіти в галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» з поглибленою спеціалізованою підготовкою в сфері міжнародної економіки та економічної безпеки, беручи до уваги виклики часу та вимоги роботодавців регіону.

Освітньо-професійна програма передбачає багато унікального, цікавого та корисного. Одночасне вивчення двох іноземних мов – англійської та німецької, дає можливість поглиблення soft-skills здобувачів через опанування комунікативних методик. Унікальність вибіркових освітніх компонент полягає в акцентуванні уваги здобувачів на роботі в окремих сферах міжнародної економіки згідно їх індивідуальних інтересів. Відокремлення комунікативного аспекту підготовки здобувачів вищої освіти та фахівців для сфери бізнесу, що відповідають потребам регіону. Участь у тренінгах з ділової активності, семінарах, конференціях, симпозіумах, що проводяться на базі Запорізької торгово-промислової палати за участі представників регіонального та національного бізнессередовища, задля формування у здобувачів освіти розуміння сучасних вимог роботодавців до професійних компетенцій. Викладання короткострокових спец-курсів запрошеними викладачами з іноземних ЗВО.

Потребу у фахівцях в галузі міжнародної економіки мають компанії, що ведуть зовнішньоекономічну діяльність, банки та інші фінансові установи, державні структури, посольства і торговельні представництва, засоби масової інформації, що висвітлюють проблематику міжнародної економічної діяльності. Ким будуть працювати наші випускники? Відповідно до класифікатора професій це: Експерт із зовнішньоекономічних питань, Експерт із торговельно-економічних операцій, Консультант із зовнішньоекономічних питань, Економіст, Економіст з міжнародної торгівлі, Фахівець з корпоративного управління, Фахівець з фінансово-економічної безпеки, Представник торговельний, Інспектор з експорту.

 

УВАГА! АНКЕТА!

Шановний абітурієнт!!! Перейди за посиланням та заповни невелику анкету! Це дасть тобі змогу бути першим в курсі всіх останніх подій із життя кафедри МЕВ, а нам твої відповіді допоможуть стати кращими! Змінюй світ разом з нами!

Більш детально ознайомитись з усією важливою інформацією щодо вступу на нашу спеціальність можно переглянувши файл-буклет "Запрошення на навчання 2022", який розташований нижче.

 

Наші контакти:

Наш e-mail: kafedra_mev@zntu.edu.ua

Ми на офіційному сайті НУЗП

Ми в Telegram

Ми в Instagram

Ми в Facebook

Відповідальна особа по работі з абітурієнтами - Ніколенко Олена Василівна тел. +38(095)2459108