Ви є тут

Головна

Запорізький національний технічний університет 3-5 жовтня вітав учасників міжнародного освітнього проекту Erasmus+ KA2 586114-EPP-1-2017-1-ES-EPPKA2-CBHE-JP «Інноваційна мультидисциплінарна навчальна програма для підготовки бакалаврів та магістрів зі штучних імплантів для біоінженерії».

Представники одинадцяти вищих навчальних закладів з Іспанії, Бельгії, Австрії, Польщі, України та Ізраїлю, а також Державної установи “Інститут патології хребта та суглобів імені М.І.Ситенка НАМНУ” (м. Харків, Україна) обмінювались досвідом з аналізу вимог ринку праці та особливостей законодавства в галузі вищої освіти з метою розробки нової навчальної програми. Оскільки відмінною рисою сучасних навчальних програм є мультидисциплінарність, то в ЗНТУ до розробки нової інноваційної програми залучені три кафедри – кафедра радіотехніки та телекомунікацій (зав. каф., к.т.н, доцент С.В. Морщавка, аспірант Г.В. Мороз), кафедра програмних засобів (зав. каф., д.т.н., проф. С.О. Субботін, к.т.н., доцент, Г.В. Табунщик, к.т.н., доцент А.В. Пархоменко, аспірант А.В. Туленков) та кафедра фізичного матеріалознавства (д.т.н, проф. В.А. Шаломєєв, к.т.н., доцент О.В. Климов, аспірант Айкін М. Д.).

Під час зустрічі учасники проекту взяли участь у IX міжнародній науково-практичній конференції «Сучасні проблеми і досягнення в галузі радіотехніки, телекомунікацій та інформаційних технологій», що проходила в ЗНТУ. Координатор проекту проф. Давід Луенго (Мадридський політехнічний університет) відкрив конференцію пленарною доповіддю «Evaluation of the feasibility of ECG-based biometric identification of healthy subjects».

3 жовтня було організовано круглий стіл «Перспективи розвитку трикутника знань наука-освіта-виробництво в галузі біомедичної техніки та інтелектуальних штучних імплантів для біоінженерії», на якому представники Запорізького державного медичного університету, представники клініки «Мотор-Січ» та офтальмологічної клініки «Візус», головний інженер виробництва АТ «Мотор Січ», представники компанії «Інфоком» та Торгово-промислової палати України (О. Макарчук, М. Шумілін) розповіли про останні досягнення в галузі штучних імплантів та сформулювали вимоги до сучасних випускників в галузі біоінженерії. Сучасний стан виробництва штучних імплантів в Ізраїлі було представлено професором Кфір Бен Харуш (Семі Шамон Коледж).

Наступні доповіді визвали жваві дискусії та були високо оцінені учасниками круглого столу:

– Баднауї А. (Інститут патології хребта та суглобів ім. Ситенка Національної української Академії медичних наук) СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ІМПЛАНТІВ В ОРТОПЕДИЧНІЙ ХІРУРГІЇ ТА ТРАВМАТОЛОГІЇ. МОТИВАЦІЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ.

– Безуглий М. (канд. мед. наук, доцент ЗДМУ) ІМПЛАНТИ В ОФТАЛЬМОЛОГІЇ: ДІЙСНІСТЬ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

– Чорний В. (зав. відділенням ортопедії і травматології МСЧ АТ «МОТОР СІЧ», доцент кафедри ЗДМУ), ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНО - КЛІНІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ОСТЕОСИНТЕЗУ ІМПЛАНТАМИ ЗІ СПЛАВІВ НА ОСНОВІ МАГНІЮ

– Яковлева А. ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ВІТЧИЗНЯНИХ ІМПЛАНТІВ АТ «МОТОР СІЧ»

– Румянцев С. ІННОВАЦІЙНІ ПРОЕКТИ КОМПАНІЇ ІНФОКОМ ЛТД

Ознайомитись з особливостями виробництва штучних імплантів учасники проекту змогли під час візиту до АТ «Мотор Січ» 4 жовтня за підтримки директора виробництва товарів народного споживання АТ «МОТОР СІЧ» Олексія Зеленюка та головного інженера Івана Матвієнка.

5 жовтня українські партнери проходили превентивний моніторинг, а європейські колеги мали можливість відвідати лабораторії кафедр фізичного матеріалознавства, програмних засобів, радіотехніки та телекомунікацій. Соціальна програма містила відвідування колиски українського козацтва – острова Хортиця. Крім того, 5 жовтня була проведена спеціальна секція, в рамках якої студенти ЗНТУ представили свої розробки в галузі біо-інженерії:

1) Туленков А.(асп. каф. ПЗ) ВБУДОВАНІ БІОМЕДИЧНІ СИСТЕМИ ТА БЕЗДРОТОВІ СЕНСОРНІ МЕРЕЖІ

2) Кущ А., Фролова А. (ст. гр. КНТ-715) РЕКОМЕНДАЦІЙНА СИСТЕМА ДЛЯ ВИБОРУ МЕДИЧНОГО ОБЛАДНАННЯ

3) Хорзєєв І. (КНТ-124м) РОЗРОБКА ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЛЯ ПОБУДОВИ ТРИВИМІРНОЇ МОДЕЛІ ЛЮДИНИ

4) Чудеснова О. (РП-914м) ПОЛІПШЕННЯ БЕЗДРОТОВОГО ДОСТУПУ ДО МЕРЕЖІ В ПРИМІЩЕННЯХ З ОБМЕЖЕННЯМ ЗА РІВНЕМ ЕЛЕКТРОМАГНІТНОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ.

5) Шерстобитова А. (РП-914м) СИСТЕМА АВТОМАТИЧНОГО ВИКЛИКУ ЕКСТРЕНИХ СЛУЖБ ДЛЯ НАДАННЯ ДОПОМОГИ ПАСАЖИРАМ «РОЗУМНОГО» ТРАНСПОРТУ В АВАРІЙНИХ СИТУАЦІЯХ

6) Лук'яненко О. (ІФ-214м) ПОКРАЩЕНИЙ СПЛАВ НА ОСНОВІ МАГНІЮ З ПІДВИЩЕНИМ КОМПЛЕКСОМ ВЛАСТИВОСТЕЙ ДЛЯ ОСТЕОСИНТЕЗУ.

Представники Національного Еразмус+ офісу мали можливість зустрітись з представниками ринку праці – О.А. Рижовим, професором, доктором фарм. наук, завідувачем кафедри медичної та фармацевтичної інформатики і новітніх технологій ЗДМУ та С.Ю. Цоцоріним, заступником головного конструктора АО «Мотор Січ».

Особливу вдячність за допомогу в організації першої зустрічі за проектом BIOART команда проекту висловлює АТ «Мотор Січ», компаніям Light IT та Vimeo та перекладачу Є. Четвертак, доценту каф. теорії та практики перекладу.