Ви є тут

Головна

ГАЛУЗЬ ВИКОРИСТАННЯ
Цей тимчасовий стандарт поширюється на систему вищої освіти: органи, які здійснюють управління у галузі вищої освіти; інші юридичні особи, що надають освітні послуги у галузі вищої освіти; вищі навчальні заклади всіх форм власності, де готують фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр,
фахове спрямування  0102 «Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини»
напряму підготовки 6.010203 “Здоров’я людини”
освітнього рівня базова вища освіта
кваліфікації бакалавр зі здоров’я людини, фахівець з фізичної реабілітації, інструктор-методист з фізичної культури та спорту
з узагальненим об’єктом діяльності система дій, спрямована на формування, просування та реалізацію послуг, які забезпечують  максимальну потребу громадян в підтримці та відновленні здоров’я
нормативним терміном навчання (денна форма) чотири роки
Цей стандарт встановлює:
Нормативну частину змісту навчання у навчальних об’єктах, засвоєння яких забезпечує формування системи умінь відповідно до вимог освітньо-кваліфікаційної характеристики;

  • рекомендований перелік навчальних дисциплін і практик;
  • нормативний термін навчання за очною формою навчання;
  • нормативні форми державної атестації.

Підприємства, установи, організації повинні забезпечити необхідні умови для використання фахівців відповідно до здобутих ними у вищому навчальному закладі кваліфікації та спеціальності згідно з чинним законодавством.
Стандарт призначений для атестації осіб, які закінчили навчання у вищих навчальних закладах, та сертифікації фахівців