Ви є тут

Головна

Навчальний план
підготовки здобувачів вищої освіти на першому (бакалаврському) рівні за напрямом 6.010203 «Здоров’я людини» галузі 0102 «Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини»