Ви є тут

Головна

Прізвище: Карпенко

Ім'я: Андрій

По батькові: Володимирович

Посада: професор

Науковий ступінь: доктор економічних наук

Вчене звання: професор

Обліковий запис науковця (ORCID): 0000-0002-5717-4349

Обліковий запис науковця (Publons / Web of Science ResearcherID):V-6493-2018

Обліковий запис науковця (Scopus):Карпенко Андрій

Обліковий запис науковця Google Scholar:Карпенко Андрій

Освіта: вища

 • Таврійська державна агротехнічна академія, 1999, спеціальність за дипломом – 7.050107 «Економіка підприємства», кваліфікація за дипломом – «економіст»
 • Гуманітарний університет «Запорізький інститут державного та муніципального управління», 2005, спеціальність за дипломом – 8.050201 «Менеджмент організацій», кваліфікація за дипломом – «менеджер-економіст»

 

 

 

Дисертації:

 • Кандидатська дисертація зі спеціальності – 08.07.02 «економіка сільського господарства і АПК»: «Ефективність виробництва, переробки та збуту соняшнику в регіоні», рік захисту – 2004, «Дніпропетровський державний аграрний університет»
 • Докторська дисертація зі спеціальності – 08.00.07 «Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика»: «Розвиток інтелектуальних активів людського потенціалу в національній інноваційній системі», рік захисту – 2019, Донецький національний університет імені Василя Стуса, Вінниця.
   

Наукові інтереси:

 • Інноваційний та інвестиційний менеджмент
 • Національна та регіональна економіка
 • Людський капітал
 • Митна справа
 • Економіка АПК
   

Дисципліни, які викладає:

 • Інноваційний розвиток підприємства
 • Митна справа
 • Економіка і організація інноваційної діяльності
 • Економіка підприємства
 

Основні наукові роботи (публікації):

Всього наукових праць: 268, з них монографій – 17, навчальних посібників – 4.

 • 1. Карпенко А. В. Підходи до територіального поділу та формування макрорегіонів в умовах інноваційного розвитку України. Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки) / За ред. М. Ф. Кропивка. Мелітополь: Вид-во Мелітопольська типографія «Люкс», 2013. № 4 (24). С. 102-108.
 • 2. Карпенко А. В. Державна стратегія ефективного використання економічних ресурсів в умовах світової глобалізації. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування : збірник наукових праць. Економічні науки. 2014. Вип. 3(67). С. 126-135.
 • 3. Карпенко А. В. Можливості людського потенціалу України до інноваційного розвитку. Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького. Серія «Економічні науки». 2014. Т. 16. № 3 (60). Ч. 5. С. 47-57. 
 • 4. Карпенко А. В. Розвиток національної інноваційної системи України. Суверенна Україна: вирішальні кроки до цивілізаційного світу: монографія / За ред. В. І. Троненка. К.: КиМУ. 2014. С. 297-320.
 • 5. Карпенко А. В. Визначальна роль інтелектуального капіталу в розвитку національної економіки. Mechanism of Sustainable Development of Economic Systems Formation : Collective monograph. Vol. 1. Verlag SWG imex GmbH, Nürnberg, Deutschland, 2014. P. 82-90.
 • 6. Карпенко А. В. Інноваційна активність: оцінка та мотивація. Обліково-фінансове забезпечення сталого розвитку аграрного сектору економіки України на інноваційній основі: колективна монографія / за заг. ред. Г. Є. Павлової та І. П. Приходька. Дніпропетровськ : Герда, 2015. С. 345-354.
 • 7. Карпенко А. В. Трансфер технологій: сутність та тенденції в Україні. Сталий розвиток економіки: міжнародний науково-виробничий журнал. 2016. № 1 (30). С. 24-31.
 • 8. Карпенко А. В. Порівняльно-морфологічний аналіз сутності базових категорій інноваційної діяльності. Економіка і організація управління: збірник 
 • 9. Karpenko A. V. Strategy of innovations’ commercialization in Ukraine. Scientific letters of Academic Society of Michal Baludansky. Košice, Slovakia. 2016. № 6. P. 55-58.
 • 10. Карпенко А. В. Соціальна відповідальність в основі сучасного інноваційного розвитку України. Теорія та практика регіонального розвитку: колективна монографія / за заг. ред. К. Ф. Ковальчука, Л. М. Савчук. Дніпро : Герда. 2016. С. 237-245.
 • 11. Karpenko A. HR Management of innovative enterprises // Innovative Entrepreneurship: textbook / A. Sokolov, A. Karpenko, E. Vasilieva, D. Vasilychev ; «ICo-op» ; Edited by Olga Savchenko. Kharkiv : LL «Planeta-print Ltd», 2016. 200 p.: рр. 33-58.
 • 12. Соколов А. В., Карпенко А. В., Василичев Д. В., Васильєва О. О. HR-менеджмент на інноваційних підприємствах: навчальний посібник. Запоріжжя: Дике поле, 2016. 104 с.
 • 13. Карпенко А. В. Людський потенціал в основі формування інноваційної системи. Приазовський економічний вісник: електронний науковий журнал. 2017. № 5 (05). С. 260-264. URL : http://pev.kpu.zp.ua/journals/2017/5_05_uk/50.pdf
 • 14. Карпенко А. В. Інтелектуальні активи: етимологія поняття та місце в національній інноваційній системі. Економіка і організація управління: збірник наукових праць. 2017. № 4 (28). С. 65-80.
 • 15. Karpenko A., Basenko K. Highly effective corporate culture as an instrument of talents’ attracting and retaining. Baltic Journal of Economic Studies. Vol. 3. 2017. № 4 September. P. 101-106.
 • 16. Карпенко А. В. Формування інноваційного клімату та розвиток креативності персоналу. Інноваційна діяльність та економічна безпека підприємств: колективна монографія / за заг. ред. Л. М. Савчук, Daniel Fic. Дніпро : Пороги. 2017. С. 470-479.
 • 17. Карпенко А. В. Розвиток підприємця та інноваційного підприємництва як передумови комерціалізації інновацій. Financial-economic and innovative support of entrepreneurship development in the spheres of economy, tourism and hotel-restaurant business: collective monograph / V. Yatsenko, S. Pasieka, and others: [Ed. By Doctor of Economic Sciences, Prof. Yatsenko V.M.]. Agenda Publishing House, Coventry, United Kingdom, 2017. Pp. 307-318.
 • 18. Карпенко А. В. Формування інноваційної культури суспільства як передумова забезпечення комерціалізації інновацій. Соціально-економічні аспекти інноваційного розвитку людських ресурсів : колективна монографія / за заг. ред. М. В. Ґудзь і А. В. Карпенка ; Запорізький національний технічний університет. Запоріжжя : «Просвіта», 2017. С. 20-37.
 • 19. Карпенко А. В. Розвиток наукових підходів до визначення ролі людського потенціалу в контексті інтелектуалізації економіки. Innovation Technologies In Economy And Society / Scientific editors: Tetyana Nestorenko, Magdalena Wierzbik – Strońska, Rafał Jendruś. – Katowice: Copyright by Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach, 2018. РР. 198-216.
 • 20. Карпенко А. В., Шаульська Л. В. Соціальна політика як передумова розвитку інтелектуальних складових людського потенціалу. Менеджмент та підприємництво: тренди розвитку. Електронне наукове періодичне видання. 2018. № 2 (04). С. 33-44. URL : https://management-journal.org.ua/index.php/journal/article/view/56/42 
 • 21. Карпенко А. В. Розвиток інтелектуальних активів людського потенціалу: теорія та практика: монографія. Запоріжжя: ФОП В. В. Мокшанов, 2018. 510 с.
 • 22. Karpenko A., Doronina O. Human Potential and Innovation as Drivers of Competitiveness in the New Economy. Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy. 2019. nr 12. Pp. 71-81.
 • 23. Карпенко А. В., Бухаріна Л. М., Онищенко О. А. Інноваційне підприємництво як основа соціально-економічного розвитку. Information and Innovation Technologies in Economics and Administration. Monograph 27. / Scientific editors: Olena Chukurna and Magdalena Gawron-Łapuszek. Katowice: Copyright by Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach, 2019. 267 р. РР. 122-131.
 • 24. Розвиток митної системи України в умовах нової економіки. Трансформація та розвиток митної справи в умовах нової економіки: колективна монографія / За заг. ред. А. В. Карпенка і М. В. Гудзь. Запоріжжя : ФОП Мокшанов В.В., 2019. С. 58-70.
 • 25. Karpenko A., Karpenko N., Shudrik O. Development and Implementation of a Strategic Personnel Management System According to Goals Based on Key Performance Indicators. Management and Entrepreneurship: Trends of Development. Electronic Scientific Journal. Issue 2 (12) 2020 / Менеджмент та підприємництво: тренди розвитку. Електронне наукове видання. 2020. № 2 (12). С. 22-35. URL : https://management-journal.org.ua/index.php/journal/article/view/186/132.

Перелік усіх наукових публікацій за роками

Участь у конференціях:

 • 1. Карпенко А. В. Кластери як форма забезпечення інноваційної активності галузей регіону. Стратегія забезпечення сталого розвитку України : Матеріали міжнародної науково-практичної конференції: в 3 ч. / РВПС України НАН України. К.: РВПС України НАН України, 2008. С. 162-164.
 • 2. Беликов С. Б., Зайцева В. Н., Толок В. А., Васильева Е. А., Карпенко А. В. Тенденции развития высшего технического образования в вузах Запорожского региона. Модернизация образования в России и государствах-участников СНГ : достижения и потери : Сборник тезисов докладов участников XVIII Академических чтений Международной академии наук высшей школы, 17-19 октября 2012 г. / Под ред. В. Е. Шукшинова, В. В. Изранцева, А. С. Цыбина. Звенигород : МАН ВШ. 2012. С. 42-44.
 • 3. Карпенко А. В. Досвід мотивації інноваційної діяльності для України. The genesis of genius : The International Scientific and Practical Congress of Economists and Lawyers, professional scientific publication (Basel (Switzerland), 25 june 2014), - ed. dep. : Geneva (Switzerland), Minsk (Republic of Belarus), Odessa (Ukraine), St. Peterburg (Russian Federation), 2014. Vol. 1. P. 95-98. 
 • 4. Карпенко А. В. Інноваційна пасивність в Україні з причин низької довіри й відповідальності в суспільстві. Міжнародне науково-технічне співробітництво: принципи, механізми, ефективність : зб. праць ХІІ (ХХІV) Міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 10-11 берез. 2016 р.).  / [редкол. : В. Г. Герасимчук (відп. ред.) та ін.]. К. : НТУУ «КПІ», 2016. С. 41.
 • 5. Карпенко А. В. Культурно-ментальні перепони комерціалізації інновацій в Україні. Проблеми інноваційного розвитку та інформаційного суспільства : матеріали V Міжнародного форуму (Київ, 20-21 жовтня 2016 р) : в 2 ч. / Український інститут науково-технічної експертизи та інформації; Асоціація «Інформатіо-Корсорціум». К. : УкрІНТЕІ, 2016. Ч. 1. С. 111-115.
 • 6. Карпенко А. В. Образование как основа формирования инновационного общества. Актуальные проблемы профессионального образования в Республике Беларусь и за рубежом: материалы IV Международной научно-практической конференции, Витебск: В 2-х ч. / Витебский филиал Международного университета «МИТСО»; редкол.: А. Л. Дединкин (гл. ред.) [и др.]. Витебск, 2017. Ч.1. С. 90-93.
 • 7. Карпенко А. В. Стратегічні імперативи розвитку інноваційної інфраструктури в Україні. Стратегічні імперативи розвитку туризму та економіки в умовах глобалізації : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 10-річчю факультету міжнародного туризму та управління персоналом Запорізького національного технічного університету (Запоріжжя, 30–31 березня 2017 р.) : в 2 т. / колектив авторів ; за заг. ред. проф. В. М. Зайцевої ; Запорізький національний технічний університет. – Запоріжжя : «Просвіта», 2017. Т. 2. С. 221-223.
 • 8. Карпенко А. В. Технопарки як важливий елемент розвитку інноваційної інфраструктури та комерціалізації інновацій. Проблеми формування та розвитку інноваційної інфраструктури: виклики постіндустріальної економіки: матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції (Львів, 18-19 травня 2017 р.). Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2017. 1 електрон. опт. диск (CD-ROM). С. 208-209.
 • 9. Карпенко А. В. Підприємництво в інноваційному розвитку України. Розвиток малого та середнього бізнесу в умовах глобалізації світової економіки : матеріали виступів Всеукраїнського молодіжного економічного форуму з міжнародною участю (в онлайн форматі) (Житомир, 27 квітня 2017 року). Житомир : ЖДТУ, 2017. С. 37-41.
 • 10. Карпенко А. В. Трансфер технологий в формировании экономической безопасности национальной экономики. Теоретико-правовые вопросы обеспечения экономической безопасности Республики Беларусь : тезисы докладов республиканской научно-практической конференции (Минск, 19 декабря 2017 г.) / учреждение образования «Акад. М-ва внутр. дел Респ. Беларусь ; редкол. : А. А. Вишневский (отв. ред.) [и др.]. Минск : Академия МВД, 2017. С. 43-47.
 • 11. Карпенко А. В. Образовательная составляющая человеческого потенциала в экономике знаний. Экономика и управление производством : тезисы 82-й научно-технической конференции профессорско-преподавательского состава, научных сотрудников и аспирантов (с международным участием) (Минск, 01-14 февраля 2018 г.) [Электронный ресурс] / отв. за издание И. В. Войтов; УО БГТУ. Минск : БГТУ, 2018. С. 119-120.
 • 12. Карпенко А. В. Інтеграція науки, вищої освіти, бізнесу, держави та суспільства. Конкурентоспроможність вищої освіти України в умовах інформаційного суспільства : збірник тез І Міжнародної науково-практичної конференції (Чернігів, 9 листопада 2018 р.) / Чернігів. нац. технол. ун-т. Чернігів, 2018. С. 63-66.
 • 13. Карпенко А. В. Интеллектуальные активы человеческого потенциала как фактор инновационного развития. Система «наука-технологии-инновации»: методология, опыт, перспективы : материалов Международной научно-практической конференции (Минск, 20-21 сентября 2018 года) / Под ред. В. В. Гончарова. Минск : Центр системного анализа и стратегических исследований НАН Беларуси. 2018. С. 290-294.
 • 14. Карпенко А. В. Сучасна інноваційна політика в контексті розвитку людського потенціалу. Наука, освіта, суспільство: реалії, виклики, перспективи: зб. матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (Вінниця, 16–17 травня 2019 р.). Вінниця: ТОВ «Твори», 2019. Т. 1. 224 с. С. 149-151.
 • 15. Карпенко А. В. Інтелектуальні активи людського потенціалу в умовах цифрової економіки. Побудова інформаційного суспільства: ресурси і технології : матеріали XVIІІ Міжнародної науково-практичної конференції, Київ, 19-20 вересня 2019 р. [Електронний ресурс] / МОН України, УкрІНТЕІ [ та ін.]. Київ : УкрІНТЕІ, 2019. 404 с. С. 100-103.
 • 16. Карпенко А. В. Концептуальний підхід до формування стратегії комерціалізації інновацій в Україні. NEW ECONOMICS: матеріали Міжнародного наукового форуму (Київ, 14-15 листопада 2019 р.): в 2-х томах. Т.1; НАН України, Ін-т економіки промисловості. Київ, 2019. 368 с. С. 290-294.
 • 17. Карпенко А. В. Подходы к оценке интеллектуальных активов человеческого потенциала. Инновационное развитие экономики и права в контексте формирования национальной безопасности: Сборник материалов II Международной научно-практической конференции (Барановичи, 14 – 15 марта 2019 года). Барановичи: БарГУ. 2019. 262 с. 
 • 18. Карпенко А. В. Основи митної політики держави. Тиждень науки : тези доп. наук.-практ. конф. (Запоріжжя, 13-17 квітня 2020 р.). Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2020. С. 126-129.
 • 19. Карпенко А. В., Карпенко Н. Н. Культурно-ментальные особенности формирования человеческого капитала в Украине. Современные проблемы инновационного развития науки, образования и производства: материалы Международной научно-практической конференции (Андижон, Республика Узбекистан, 13-15 мая 2020 р.) в 3 ч. Андижон : Андижанский машиностроительный институт, 2020. Ч. 1. 903 с. С. 126-135.
 • 20. Карпенко А. В. Тройная спираль развития в современной инновационной системе. Устойчивое развитие экономики: состояние, проблемы, перспективы: сборник трудов XIV международной научно-практической конференции, УО «Полесский государственный университет» (Пинск, 24 апреля 2020 г.) / Министерство образования Республики Беларусь [и др.]; редкол.: К.К. Шебеко [и др.]. Пинск : ПолесГУ, 2020. 217 с. С. 32-34.

Перелік усіх конференцій, у яких взято участь, за роками

Відзнаки та нагороди:

 • Подяка голови Запорізької обласної держаної адміністрації (2012 р.)
 • Почесна грамота ЗНТУ (2018 р.)
 • Подяка Міністерства освіти і науки України (2020 р.)
 • Подяка Департаменту освіти і науки Запорізької облдержадміністрації (2023 р.)
 • Грамота Міністерства освіти і науки України (2023 р.),

Рік початку діяльності в університеті: 2010

Мови спілкування: українська, англійська (читає і перекладає без словника).

Контакти:

адреса: вул. Жуковського, 64, м. Запоріжжя, Україна, 69063
аудиторія (кабінет): 487
тел.: +380(61)769-84-54