Ви є тут

Головна

Списки наукових публікацій за попередні роки: 2015, 2014, 2013, 2012.

СТАТЕЙ,  усього за 2016 р.: 8
- з них за авторством молодих учених 1
СТАТЕЙ,  у зарубіжних виданнях, усього за 2016 р.: 0
- з них за авторством молодих учених 0
СТАТЕЙ,  у фахових виданнях, усього за 2016 р.: 8
- з них за авторством молодих учених 1
  • Мартовицький, Л.М. Проектування механізмів підйому кранів граничної вантажопідйомності [Текст]/ Л.М. Мартовицький, В.І. Глушко, А.І. Сочава, Г.В. Клименко, С.А. Луговський // Підйомно-транспортна техніка. ? Одеса, 2016. ? №1(49). ? С. 32-37. 
  • Мартовицький, Л.М. Апаратне забезпечення для дослідження динаміки руху мостового крана [Текст]/ Л.М. Мартовицький, В.І. Глушко, А.І. Сочава // Підйомно-транспортна техніка. ? Одеса, 2016. ?№2(50).?С. 17-24.
  • Мартовицький, Л.М. Подовження ресурсу важкозавантажених прогінних кранових балок [Текст]/ Л.М. Мартовицький, А.І. Сочава, В.І. Глушко, О.М. Руднєв, Г.В. Клименко, М.С. Мулін, О.П. Коваленко //Підйомно-транспортна техніка. ? Одеса, 2016. ? №3(51). ? С. 27-35.
  • Носенко, М.І. Раціональний вибір параметрів та схем гарячої деформації при отриманні порошкових титанових матеріалів різного експлуатаційного призначення [Текст]/ М.І. Носенко// Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні.?  ЗНТУ, 2015.?№2.? С.54-64.
  • Волчок, И. П. Повышение механических свойств вторичных сплавов АК7ч и А356.2 [Текст] /  И. П. Волчок, А. А. Митяев, Р. А. Фролов, К. Н. Лоза, В. В. Клочихин,  В.В. Лукинов (каф. КПМТ) // Строительство, материаловедение, машиностроение :  сб.  науч.  тр. –  Днепропет-ровск, 2016.– Вып. 90. – С. 64–70.
  • Явтушенко, А.В. Оптимизационный параметрический синтез прижимного механизма вытяжного пресса [Текст] /А.В. Явтушенко // Обработка материалов давлением: Сборник научных трудов. – Краматорск: ДГМА, 2016, № 1 (42). С. 259-264.
  • Явтушенко, А.В. Кинематический анализ исполнительного механизма вытяжного пресса [Текст]/ А.В. Явтушенко, А.В. Явтушенко, Т.А. Васильченко ( каф. ОМТ) // Обработка материалов давлением: Сборник научных трудов. – Краматорск: ДГМА, 2016, № 1 (42). С. 265-272.
  • Задоя, Н.О. Моделирование процесса нагрева плоских стеклопластиков радиационными методами облучения [Текст]/ Н.О. Задоя//Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні.?ЗНТУ, 2016.?№1.?С.106-109.