Ви є тут

Головна

Кафедра здійснює підготовку: 

За першим (бакалаврським) рівнем 

Спеціальність: 192 «Будівництво та цивільна інженерія»(освітня програма: Промислове та цивільне будівництво )

Спеціальність: 073 «Менеджмент» (освітня програма: Менеджмент в будівництві)

 

 

За другим (магістерським) рівнем 

Спеціальність:192 «Будівництво та цивільна інженерія»(освітня програма: Промислове та цивільне будівництво )   

 

 

За другим (магістерським) рівнем 

Спеціальність:073 «Менеджмент» (освітня програма: Управління проектами та програмами)