Ви є тут

Головна

Методичні вказівки до виконання магістерських робіт

Методичні вказівки до виконання дипломних проектів.

Форма 17 - Титульний лист на курсовий проект .

Форма 24 - Завдання на дипломний проект.

Форма 25 - Пояснювальна записка до дипломного проекту.