Ви є тут

Головна

Науково-дослідна робота кафедри журналістики здійснюється відповідно до тематичного плану за напрямком 08011 «Журналістика в Україні й світі: сучасний стан і перспективи розвитку»

З 2008 по 2023 рр. штатними викладачами кафедри видано 590 статей (з них 480 – у фахових виданнях), 9 монографій.

Викладачі кафедри беруть активну участь у роботі конференцій різних рівнів. Важливим результатом наукової співпраці з університетами зарубіжних країн є публікації в закордонних виданнях та доповіді на міжнародних конференціях, що створює імідж як кафедри, так і університету (проф. В.Л. Погребна, доц. Пода О.Ю., доц. Хітрова Т.В., доц. Волинець Г.М., доц. Скуртул Г.С.).

Викладачі кафедри журналістики є авторами монографій, зокрема: «Соціальні комунікації: результати досліджень» (2013 р., Островська Н.В., колективна монографія); «Медіатрансформації: рік другий» (2015 р., Островська Н.В., колективна монографія), «Історія, теорія, методологія й практика соціальних комунікацій у дискурсі університетської освіти» (2016 р., Погребна В.Л., Пода О.Ю., Хітрова Т.В., Панченко С.А., Островська Н.В., Тонкіх І.Ю., Полєжаєв Ю.Г., колективна монографія); «Медіакультура в контексті міждисциплінарних досліджень» (2017 р., Островська Н.В., колективна монографія), «Особливості сучасного тревел-дискурсу» (2017 р., Полєжаєв Ю.Г., колективна монографія), «Журналістика й освіта: методика, історія, теорія, практика» (2018 р., Скуртул Г.С., Хітрова Т.В., Панченко С.А., колективна монографія), «Дискурс українського журналістикознавства в контексті розвитку соціальних комунікацій» (2021 р., Г.М. Волинець, К.В. Єськова, Н.В. Островська, В.Л. Погребна, Т.В. Хітрова, Г.С. Скуртул, І.Ю. Тонкіх, С.А. Панченко, колективна монографія) та ін.

За 2013–2023 роки викладачами кафедри журналістики підготовлено та опубліковано навчальні посібники, методичні рекомендації та курси лекцій з усіх дисциплін, що забезпечуються кафедрою, зокрема навчальні посібники: Островська Н. В. Прикладні соціально-комунікаційні технології : навчальний посібник для студентів спеціальності «Журналістика». – Запоріжжя : ЗНТУ, 2017. – 110 с.; Пода О. Ю. Гендер і друковані ЗМІ : навчальний посібник для студентів спеціальності «Журналістика». – Запоріжжя : ЗНТУ, 2017. – 122 с.; Тонкіх І. Ю. Інтернет-журналістика. Жанри в інтернеті : навчальний посібник для студентів спеціальності «Журналістика». – Запоріжжя : ЗНТУ, 2017. – 130 с.; Скуртул Г. С. Агенційна журналістика : навчально-методичний посібник для студентів І курсу спеціальності  061 «Журналістика» / Г. С. Скуртул. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. – 122 с.; Волинець Г. М. Українська мова у професійному спілкуванні : навчально-методичний посібник для студентів І та ІІ курсів спеціальності 061 «Журналістика» / Г. М. Волинець. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. – 122 с.;  Історія зарубіжної журналістики : навчально-методичний посібник / Т. В. Хітрова. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019. ; Навчально-методичний посібник з дисципліни «Історія української журналістики» для студентів ІІІ курсу спеціальносіт 061 «Журналістика» / Укл. : С.А. Панченко. – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2020. – 110 с. ; Газетно-журнальне виробництво: навчально-методичний посібник / К.В. Єськова. – Запоріжя: НУ «Запорізька політехніка», 2020. – 170 с.; Волинець Г.М. Пресфотографія як свідчення порушень прав людини: еволюція праволюдяност / Г.М. Волинець // Права людини та масмедіа в Україні: Частина 3: збірник конспектів лекцій. – Київ : Інститут журналістики КНУ імені Тараса Шевченка, 2021. – С. 14–29.; Островська Н., Шендеровський К. Інклюзивний підхід у професійній підготовці журналістів / Н. Островська, К. Шендеровський// Права людини та масмедіа в Україні: Частина 3: збірник конспектів лекцій. – Київ : Інститут журналістики КНУ імені Тараса Шевченка, 2021. – С. 105–120.

Список монографій кафедри:

1. Історія, теорія, методологія й практика соціальних комунікацій у дискурсі університетської освіти [Текст] : колективна монографія; за ред. О.Ю. Поди. Дніпро : ЛІРА, 2016. – 196 с.
2. Журналістика й освіта: методика, історія, теорія, практика : колективна монографія / Г.С. Скуртул, Т.В. Хітрова, С.А. Панченко та ін.; за ред. О.Ю. Поди. – Дніпро : ЛІРА, 2018. – С. 138–156.
3. Дискурс українського журналістикознавства в контесті розвитку соціальних комунікацій : колективна монографія / Г.М. Волинець, К.В. Єськова, Н.В. Островська та ін.; за ред. В.Л. Погребної. – Дніпро : ЛІРА, 2021. – 308 с.

Кафедра журналістики НУ «Запорізька політехніка» є співорганізатором Міжрегіональної студентської конференції «Медіакартина світу: формування особистості під впливом медіа» (проводилась 14-15 травня 2015 р., 17-18 травня 2017 р., 16 травня 2019 р., 11 травня 2021 р., 11 травня 2023 р. в Інституті філології та соціальних комунікацій Бердянського державного педагогічного університету), організатором Всеукраїнської науково-практичної конференції «Суспільство і особистість у сучасному комунікаційному дискурсі» (9-10 квітня 2018 р., Запорізький національний технічний університет, 9-10 квітня 2020 р., 28 квітня 2021 р., 02 листопада 2022 р. НУ «Запорізька політехніка»). 

Участь у конференціях:

Науково-практична конференція викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів та студентів ЗНТУ «Тиждень науки-2018»,   16–20 квітня 2018 р. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018 (Погребна В.Л., Волинець Г.М., Скуртул Г.С., Пода О.Ю., Хітрова Т.В., Островська Н.В., Тонкіх І.Ю., Єськова К.В., Панченко С.А.).

Всеукраїнська науково-практична конференція «Суспільство і особистість у сучасному комунікаційному дискурсі», 9–10 квітня 2018 р. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018 (Погребна В.Л., Волинець Г. М., Єськова К.В., Панченко С. А., Пода О.Ю., Скуртул Г.С., Тонкіх І.Ю., Хітрова Т.В., Островська Н. В.).

VI Міжнародна наукова конференція «Східнослов’янська філологія: від Нестора до сьогодення», 10 квітня 2018 року. – Бахмут: Горлівський інститут іноземних мов ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет», 2018 (Погребна В.Л.). 

ІІІ Міжнародний симпозіум «Соціальні комунікації: теорія і практика», 21 квітня 2018 р. – Київ: ВНЗ «Інститут реклами», 2018 (Островська Н. В., Єськова К. В.).

Всеукраїнська науково-практична конференція студентів та молодих вчених «Медіапростір: проблеми і виклики сьогодення», Київ, 25 квітня 2018 р. – К. : Інститут журналістики, 2018 (Пода О.Ю.).

IV Міжнародна-науково-практична конференція «Журналістика, філологія, медіаосвіта», 4-5 жовтня 2018 р. Полтава : Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка (Островська Н.В., Панченко С.А., Пода О.Ю., Скуртул Г.С., Хітрова Т.В., Погребна В.Л., Тонкіх І.Ю., Волинець Г.М., Єськова К.В.).

Всеукраїнська наукова конференція «Література й історія», 11-12 жовтня 2018 р. – Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2018 (Скуртул Г.С., Панченко С.А., Тонкіх І.Ю., Пода О.Ю., Еськова К.В., Погребна В.Л., Волинець Г.М.) .

Дванадцята Всеукраїнська науково-теоретична конференція «Українська періодика: історія і сучасність» 30 листопада – 1 грудня 2018 р. – Львів: Національна наукова бібліотека імені В. Стефаника, 2018 (Пода О.Ю.).

Міжнародна науково-практична конференція «Засоби масової інформації в умовах інформаційно-психологічної і військової агресії Російської Федерації проти України», 1-2 березня 2019 р. – Львів, ЛНУ імені Івана Франка, 2019 (Пода О.Ю.).

Міжнародний сімпозіум «Сучасні проблеми дослідження соціальних комунікацій», 19 березня 2019 року. – Київ: Міжрегіональна академія управління персоналом, 2019 (Островська Н.В., Пода О.Ю., Погребна В.Л., Панченко С.А., Волинець Г.М., Скуртул Г.С., Хітрова Т.В., Тонкіх І.Ю., Єськова К.В., Полєжаєв Ю.Г.).

Сьома міжнародна науково-методична конференція «Сучасний простір медіаграмотності та перспективи його розвитку» (21 – 22 березня 2019 року). – Київ: Академія української преси, 2019 (Островська Н.В., Волинець Г.М.).

V Всеукраїнська науково-теоретична конференція «Образ радянського: конструкція, міфологія, візуальні рамки», 45 квітня 2019 р. у Вінницькому державному педагогічному університеті імені Михайла Коцюбинського (Хітрова Т.В.).

Міжнародний круглий стіл «Моделі гендерної презентації у мас-медіа та рекламі» в рамках Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні проблеми медіапростору», 18 квітня 2019 р. – К. : Інститут журналістики КНУ імені Тараса Шевченка, 2019 (Пода О.Ю.).

Науково-практична конференція викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів та студентів ЗНТУ «Тиждень науки-2019», 15 – 19 квітня 2019 р. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019. (Погребна В.Л., Волинець Г.М., Скуртул Г.С., Островська Н.В., Панченко С.А., Тонкіх І.Ю., Пода О.Ю., Хітрова Т.В., Єськова К.В.).

Міжнародна наукова конференція «Сучасні тенденції розвитку медіагалузі і регіональні ЗМІ», 10 – 11 травня 2019 р. – Тернопіль: Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2019. (Погребна В.Л., Панченко С.А., Волинець Г.М., Тонкіх І.Ю., Хітрова Т.В., Скуртул Г.С., Островська Н.В., Єськова К.В.).

Міжнародна наукова конференція «Між хутором і світом: культурницька місія Пантелеймона Куліша», 19-21 вересня 2019 р. Суми : Сумський державний університет (Скуртул Г.С., Пода О.Ю., Погребна В.Л., Островська Н.В., Волинець Г.М., Панченко С.А., Тонкіх І.Ю., Хітрова Т.В.).

ХІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Південь України в умовах глобальних соціокультурних трансформацій: питання кульутрної, етнорелігійної, етнічної та національно-громадянської ідентичності», 3-4 жовтня 2019 р. м. Запоріжжя: Національний університет «Запорізька політехніка» (Хітрова Т.В., Волинець Г.М., Погребна В.Л., Єськова К.В., Скуртул Г.С., Островська Н.В., Тонкіх І.Ю.).

Всеукраїнська наукова конференція «Запорожжя в гуманітарному дискурсі» 14 листопада 2019 року. Запоріжжя: Запорізький національний університет (Волинець Г.М., Єськова К.В., Скуртул Г.С., Панченко С.А., Погребна В.Л., Пода О.Ю., Тонкіх І.Ю., Хітрова Т.В., Островська Н.В.).

ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Суспільство і особистість у сучасному комунікаційному дискурсі», 9–10 квітня 2020 р. Запоріжжя : Національний університет «Запорізька політехніка», 2020 (Тонкіх І.Ю., Панченко С.А., Хітрова Т.В., Погребна В.Л., Єськова К.В., Скуртул Г.С., Пода О.Ю., Волинець Г.М., Островська Н.В.).

V Міжнародна науково-практична конференція «Журналістика. Філологія. Медіаосвіта» (8-9 жовтня 2020 р.). – Полтава: Полтавський національний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка, 2020 (Волинець Г.М., Тонкіх І.Ю., Скуртул Г.С., Хітрова Т.В., Пода О.Ю.)

Всеукраїнська наукова конференція «Література й історія» (8-11 жовтня 2020 р.). – Запоріжжя: Запорізький національний університет, 2020 (Погребна В.Л., Волинець Г.М., Єськова К.В., Островська Н.В.,  Панченко С.А., Пода О.Ю., Скуртул Г.С., Тонкіх І.Ю., Хітрова Т.В.).

Міжнародна науково-практична конференція «Журналістика в епоху цивілізаційних трансформацій» (20 листопада 2020 р.). Харків: Харківський національний університет ім. В.Каразіна, 2020 (Волинець Г.М., Островська Н.В., Пода О.Ю., Хітрова Т.В.).

Науково-практична конференція викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів та студентів НУ «Запорізька політехніка» «Тиждень науки-2021» (19-23 квітня 2021 р.). Запоріжжя. Національний університет «Запорізька політехніка», 2021 (Волинець Г.М., Островська Н.В., Пода О.Ю., Хітрова Т.В., Єськова К.В., Панченко С.А., Погребна В.Л.,Скуртул Г.С., Тонкіх І.Ю.).

«Суспільство і особистість у сучасному комунікаційному дискурсі», 28 квітня 2021 р. Запоріжжя. Національний університет «Запорізька політехніка», 2021 (Волинець Г.М., Островська Н.В., Пода О.Ю., Хітрова Т.В., Єськова К.В., Панченко С.А., Погребна В.Л.,Скуртул Г.С., Тонкіх І.Ю.).

Всеукраїнська науково-практична конференція «Людина в українському суспільстві в системі цінностей прав людини: сучасний вимір медіадіяльності», 14 травня 2021 р. Київ : Інститут журналістики, 2021 (Волинець Г.М., Островська Н.В.).

Всеукраїнська науково-практична онлайн-конференція «Регіональна журналістика в Україні: Історія, реалії, виклики, перспективи» (7-8 жовтня 2021 р.). Полтава: Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка, 2021 (Волинець Г.М., Островська Н.В., Єськова К.В., Панченко С.А., Скуртул Г.С., Тонкіх І.Ю.).

Всеукраїнська наукова конференція «Запорізькі філологічні читання», 11-12 листопада 2021 р. – Запоріжжя : ЗНУ, 2021 (Волинець Г.М., Островська Н.В., Єськова К.В., Панченко С.А., Скуртул Г.С.).

Актуальні проблеми соціальних комунікацій: міжнародна науково-практична конференція, 12-13 листопада 2021 р. Запоріжжя : Класичний приватний університет, 2021 (Скуртул Г.С., Тонкіх І.Ю.).

Науково-практична конференція викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів та студентів НУ «Запорізька політехінка» «Тиждень науки-2022» (18–22 квітня 2022 р.). – Запоріжжя, Національний університет «Запорізька політехніка», 2022 (Волинець Г.М., Островська Н.В., Хітрова Т.В., Єськова К.В., Панченко С.А., Погребна В.Л.,Скуртул Г.С., Тонкіх І.Ю.).

Всеукраїнська науково-практична онлайн-конференція «Регіональна журналістика в Україні: Історія, реалії, виклики, перспективи» (67 жовтня 2022 р.). Полтава: Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка, 2022 (Волинець Г.М., Островська Н.В., Хітрова Т.В., Єськова К.В., Панченко С.А., Скуртул Г.С., Тонкіх І.Ю.).

XIV Всеукраїнська науково-практична конфереція «Південь України в умовах глобальних соціокультурних трансформацій: питання культурної, етнорелігійної, етнічної та національно-громадянської ідентичності», 6 жовтня 2022 р. – Запоріжжя, НУ «Запорізька політехніка», 2022 (Волинець Г.М., Островська Н.В., Хітрова Т.В., Єськова К.В., Панченко С.А., Погребна В.Л.,Скуртул Г.С., Тонкіх І.Ю.).

IV Всеукраїнська науково-практична конфереція «Суспільство і особистість у сучасному комунікаційному дискурсі» (2 листопада 2022 р.). – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2022 (Волинець Г.М., Островська Н.В., Хітрова Т.В., Єськова К.В., Панченко С.А., Погребна В.Л.,Скуртул Г.С., Тонкіх І.Ю.).

Міжнародна науково-практична конференція «Соціальні комунікації: теорія і практика сучасної науки» (11-12 листопада 2022 р.) Київ: Таврійський національний університет ім. В.І. Вернадського, 2022 (Тонкіх І.Ю.).

Всеукраїнська наукова конференція «Література й історія», 17–18 листопада 2022 р. – Запоріжжя : ЗНУ, 2022 (Волинець Г.М., Єськова К.В., Панченко С.А., Погребна В.Л.,Скуртул Г.С., Тонкіх І.Ю.).

Науково-практична конференція викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів та студентів НУ «Запорізька політехніка» «Тиждень науки-2023», 24–28 квітня 2023 року.- Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2023  (Волинець Г.М., Островська Н.В., Хітрова Т.В., Єськова К.В., Панченко С.А., Погребна В.Л.,Скуртул Г.С., Тонкіх І.Ю.).

Міжнародна наукова конференція «Соціальні комунікації в умовах  глобалізаційних процесів: стан, тенденції, перспективи», 16-17 травня 2023 р. Тернопіль:  Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2023 (Волинець Г.М., Островська Н.В., Хітрова Т.В., Скуртул Г.С., Тонкіх І.Ю.).

Міжнародна науково-практична онлайн-конференція «Медіакомунікації в діалозі культур: виклики європейської інтеграції для української освіти і науки», 2 червня 2023 року. – Київ : Київський університет імені Бориса Грінченка, 2023 (Погребна В.Л.).

Міжнародна науково-практична конференція «Соціальні комунікації: інструменти, технологія і практика», 28–29 квітня 2023 р. Запоріжжя: Класичний приватний університет, 2023 (Тонкіх І.Ю.).

Всеукраїнська науково-практична онлайн-конференція «Регіональна журналістика в Україні: Історія, реалії, виклики, перспективи» (56 жовтня 2023 р.). Полтава: Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка, 2023 (Волинець Г.М., Островська Н.В., Хітрова Т.В., Єськова К.В., Панченко С.А., Погребна В.Л.,Скуртул Г.С., Тонкіх І.Ю.).