Ви є тут

Головна

З 9 по 12 листопада 2020 р. в нашому університеті в онлайн-форматі у режимі відеоконференції із використанням платформи Google meet відбулася ХVІ Міжвишівська наукова конференція за міжнародною участю до Дня української писемності та мови і 120-річчя НУ «Запорізька політехніка», у якій узяли участь студенти та професорсько-викладацький (старші викладачі, доценти, професори, завідувачі різних кафедр) склад восьми українських університетів (НУ "Запорізька політехніка", Запорізького національного університету, Національної академії внутрішніх справ (м. Київ), Академії адвокатури України (м. Київ), Дніпровського національного університету ім. Олеся Гончара (м. Дніпро), Луганського державного університету внутрішніх справ (м. Сєвєродонецьк), Запорізького державного медичного університету, Класичного приватного університету), представники запорізьких мас-медіа, різних наукових установ, випускники ГФ та ФЕУ у різні роки та за різними спеціальностями.

Оргкомітет цієї ювілейної конференції очолив в.о. ректора НУ «Запорізька політехніка» — доктор технічних наук, професор, заслужений працівник освіти України Бєліков Сергій Борисович. У складі оргкомітету конференції — проректор з наукової роботи та міжнародної діяльності, доктор технічних наук, професор Наумик В.В., декан гуманітарного факультету, доцент, кандидат історичних наук, професор кафедри українознавства та ЗМП Дєдков М.В. У робочій групі — завідувач кафедри українознавства та ЗМП, доцент, кандидат філологічних наук Чернова І.В., фахівець відділу наукової роботи студентів НУ «Запорізька політехніка» Скребкова А.В., працівники університетської бібліотеки, студенти ГФ та ФБАД, які беруть активну участь з доповідями і тезами в міжнародних та всеукраїнських наукових конференціях.

Куратор XVI міжвишівської наукової конференції — доцент кафедри українознавства та загальної мовної підготовки Онуфрієнко Галина Сергіївна.

Лейтмотивом програми ювілейної конференції обрано відомий вислів геніального українського поета Шевченка Тараса Григоровича: «І возвеличимо на диво і розум наш, і наш язик!». Понад 80 доповідей і презентацій, у тому числі випускників ГФ ЗНТУ минулих років, які нині успішно працюють у науковій сфері в Ісландії та Канаді, у програмі цієї знакової міжвишівської конференції. Серед доповідачів від нашого університету якнайбільше студентів, що здобувають вищу освіту на ГФ, ФБАД, ІФ, ЕФ, ФКНТ, ФЕУ.

Оригінальною окрасою конференції стала колоритна культурна програма. Учасники конференції ознайомилися як із галереєю ґрунтовних книжкових видань науковців кафедри українознавства та загальної мовної підготовки, так і з підготовленими досвідченими працівниками бібліотеки університету Федько Н.І. та Федюн С.В. чудовою експозицією «Наша гордість: професори університету — лауреати Державної премії України в галузі науки і техніки» і майстерно створеною фотовиставкою «Вернісаж талантів: роботи Корнус Т.М.».

Вразили учасників дві яскраві виставки-презентації ляльок-мотанок запорізької майстрині ТО «Самоцвіти України» С.В. Балуєвої: «Лялька-мотанка — один із символів національної ідентичності українців» і «Ляльки в костюмах різних областей України та національних діаспор».

Виступи з доповідями і презентаціями та їх обговорення відбулися в інтелектуальній атмосфері на пленарному засіданні, яким модерувала куратор конференції — доцент кафедри українознавства та ЗМП Онуфрієнко Г.С., та на 9-ти локаціях у 3-х секціях конференції (модератори — професор Конончук Т.І. і доцент Красницька А.В. (м. Київ), доцент Пащук Р.І. (м. Сєвєродонецьк), ст. викладач Ласкава Ю.В.(ЗНУ), представники кафедр НУ «Запорізька політехніка» — професор кафедри українознавства та ЗМП Мантуло Н.Б. і доценти цієї кафедри Біленко Т.Г., Воронюк І.О., доцент кафедри вищої математики Антоненко Н.М.).

У виголошених доповідях докладно висвітлено цілий спектр актуальних питань до величного 120-річного ювілею альма-матер, а саме: історичні етапи становлення нашого університету, різних факультетів та кафедр; формування наукових шкіл на технічних кафедрах університету; традиції лінгвістичної підготовки іноземних студентів в університеті; науковий потенціал університету очима його випускників; відображений в журнальній періодиці , монографіях та довідкових джерелах персональний науковий здобуток провідних професорів кафедр університету — докторів технічних і фізико-математичних наук; професійні династії на різних кафедрах університету; різні напрями наукового співробітництва лінгвістів-термінологів університету з іншими українськими ЗВО; навчальний потенціал підготовлених на різних кафедрах університету для студентів різних спеціальностей перекладних термінологічних словників; наукові досягнення кафедр у переддень їх ювілеїв (до 90-річчя кафедри вищої математики); впровадження результатів науково-дослідних проєктів з українського й порівняльного мовознавства, термінознавства, лінгвокультурології (до 30-річчя від першої НДР з лінгвістики в ЗМІ); цифрова грамотність в сучасному освітньому процесі і фаховій комунікації; значення в сучасному мовнокомунікативному вимірі щорічної міжвишівської наукової конференції в НУ «Запорізька політехніка» до Дня української писемності та мови.

Модератори визначили серед студентів «Запорізької політехніки» тих, які найкраще виступили з підготовленими презентаціями і переконливо відповіли на всі поставлені їм запитання — це Коваленко Єлизавета (ГФ-217), Гавриш Сергій (ЮФ-119), Майстренко Олександр (ІФ-110), Ануліч Артем (ЕФ-410). Студенти ЕФ та ТФ підготували розгорнуті доповіді про наукові здобутки професорсько-викладацького складу кафедри вищої математики до її 90-річного ювілею.

Завідувач кафедри іноземних мов, кандидат філологічних наук, доцент Соболь Ю.О. висвітлила в своїх тезах цікаві кафедральні проєкти з поглибленого вивчення англійської фахової мови. Завідувач кафедри вищої математики нашого університету, професор, доктор фізико-математичних наук, заступник Голови ради Придніпровського центру НАН України та МОН України Онуфрієнко В.М. з нагоди року математики в Україні, яким оголошено 2021, всебічно обґрунтував обов'язковість і важливість математичної компетентності як базової в усіх сучасних технічних галузях. Член національної Спілки журналістів України Гладій О.Б. цікаво розповіла про телепрограми і радіоефіри на каналі «Суспільне: Запоріжжя», на які були запрошені видатні особистості НУ «Запорізька політехніка», та про історію створення успішного телепроєкту «Мова як море».

Найактивнішу участь у підготовці медіа-матеріалів конференції взяли студенти різних факультетів університету та курсів: Коваленко Єлизавета (ГФ-217), Чебан Юлія (ФБАД-530), Тимошенко Тарас (ФБАД-510).

Пленарне і три секційні засідання відбулися в новому — дистанційному — форматі відеоконференції. Організатори щорічної конференції до Дня української писемності та мови кожного року шукають нові її форми, розширюючи масштаби і географію учасників конференції, урізноманітнюючи й осучаснюючи тематику і проблематику секцій та локацій, збагачуючи новими можливостями культурну програму, розробляючи інформаційно корисні для студентства і цікаві віртуальні інформаційні матеріали за активної участі досвідчених працівників університетської бібліотеки. Ці пошуки новацій, їх втілення з часом продукує традиції, на яких і розвивається далі науково-дослідна робота зі студентами в університеті.