Ви є тут

Головна

Напрями наукових досліджень кафедри такі:

  1. Високопродуктивні обчислювальні системи та паралельне програмування;

  2. Підвищення ефективності комп’ютерних систем та мереж, моделювання навчального процесу;

  3. Оптоелектронні технології в комп’ютерних системах;

  4. Автоматизація проектування мікропроцесорних систем;

  5. Застосування семантичного Web для побудови якісних сервісів;

  6. Застосування методів штучного інтелекту для вирішення прикладних задач;

  7. Застосування інформаційних технологій для космічних систем;

  8. Використання паралельних комп’ютерів для моделювання складних систем.

З 2002 р. на кафедрі готуються аспіранти за спеціальностями 05.13.06 – «Інформаційні технології», 05.13.05 «Комп’ютерні системи та компоненти» та 01.05.02 «Математичне моделювання і обчислювальні методи».

З 2001 р. ведуться дослідження з наукового напряму «Високопродуктивні обчислювальні системи та паралельне програмування», які очолює завідувач кафедри к.т.н., доцент Кудерметов Р.К.

У 2008 р. розпочаті дослідження з напряму «Оптоелектронні технології в комп’ютерних системах », що проводять к.т.н., доцент Проскурін М.П. та асистент Грушко С.С.

Проблеми застосування семантичного Web для побудови якісних сервісів досліджують к.т.н., доцент Касьян К.М. та аспірант Тягунов Д.В.

Застосуванням методів штучного інтелекту для вирішення прикладних задач частково присвячено дисертаційну роботу к.т.н., доцента кафедри Тягунової М.Ю. та наукові роботи студентів під її керівництвом.

Дослідженням проблем використання інформаційних технологій для космічних систем керує завідувач кафедри, к.т.н. Кудерметов Р.К. У даному напрямі було виконано науковцями кафедри НДР «Розробка та дослідження інформаційних технологій підтримки космічних систем дистанційного зондування Землі». Зазначена робота виконувалась відповідно до угоди між урядом України та урядом Арабської Республіки Єгипет.

У 2011 р. підписано угоду про наукове та науково-технічне співробітництво на базі науково-дослідної лабораторії, розміщеної у ТОВ «НВП «Хартрон-Юком». Науковий керівник науково-дослідницької лабораторії к.т.н. Тягунова М.Ю. Метою цієї лабораторії є залучення викладачів і студентів до досліджень сучасних методів проектування комп’ютерних систем для складних систем управління, зокрема космічних.

В 2011 р. сумісно з Донецьким національним технічним університетом та Харківським національним університетом радіоелектроніки подано заявку на конкурс в проекті USPIH (University collaboration for Simulation on Parallel Innovative HPC systems), який присвячено поширенню використання паралельних комп’ютерів для моделювання складних систем. Європейськими партнерами у цьому проекті плануються Центр високопродуктивних обчислень Штудгартського університету (Німеччина), Віденський технологічний університет (Австрія) та Едінбурзький технічний університет (Шотландія).

 

На кафедрі створена наукова школа з напряму «Високопродуктивні обчислювальні системи та паралельне програмування», яку к.т.н., доцент Кудерметов Р.К.

З даного напряму на кафедрі вже захищено чотири кандидатські дисертації.