Ви є тут

Головна

Публікації:

 • Мартовицький, Л.М. Стійкость стінок коробчатих пролітних кранових балок [Текст]/ Л.М. Мартовицький, В.І. Глушко, А.І. Сочава, Г.В. Клименко, З. М. Шаніна, Є. В. Коцюк, А.Г. Зеленська //Підйомно-транспортна техніка.‒Одеса, 2017.‒№1(53).‒С.36-41.
 • Сочава, А.І. Вплив асиметрії циклу на величину ефективного коефіцієнта концентрації напружень[Текст]/ А.І. Сочава, Л.М. Мартовицький, В.І. Глушко, Є.С. Кримов, Р.О. Фролов //Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні.‒ЗНТУ, 2017.‒№1.‒С.70-76.
 • Мартовицький, Л.М. Проектування механізмів підйому кранів граничної вантажопідйомності [Текст]/ Л.М. Мартовицький, В.І. Глушко, А.І. Сочава, Г.В. Клименко, С.А. Луговський // Підйомно-транспортна техніка. ? Одеса, 2016. ? №1(49). ? С. 32-37. 
 • Мартовицький, Л.М. Апаратне забезпечення для дослідження динаміки руху мостового крана [Текст]/ Л.М. Мартовицький, В.І. Глушко, А.І. Сочава // Підйомно-транспортна техніка. ? Одеса, 2016. ?№2(50).?С. 17-24.
 • Мартовицький, Л.М. Подовження ресурсу важкозавантажених прогінних кранових балок [Текст]/ Л.М. Мартовицький, А.І. Сочава, В.І. Глушко, О.М. Руднєв, Г.В. Клименко, М.С. Мулін, О.П. Коваленко //Підйомно-транспортна техніка. ? Одеса, 2016. ? №3(51). ? С. 27-35.
 • Мартовицький, Л.М. Способы упрочнения поверхности малого конуса доменной печи [Текст]/ Л.М. Мартовицький, Г.І. Камель (ДДТУ)//Сб. Науч. тр./ Днепродзерж. госуд. техн. ун-т, т.?ДДТУ, 2015.?№ 1(26). ?С.32-36.
 • Гальченко Л.В. Динамические свойства крановых балок с переменными массой и жесткостью / Гальченко Л.В., Мартовицький Л.М., Глушко В.І., Шаніна З.М.       //        Вісник СевНТУ: Механіка, енергетика, екологія.  ?Вип. 148. ? 2014. ? С.105?111.        
 • Мартовицький Л.М. Дослідження експлуатаційних навантажень важких кранів / Мартовицький Л.М., Глушко В.І., Шаніна З.М. // Вісник СевНТУ: Механіка, енергетика, екологія,  Вип. 148. ? 2014. ? С. 99?104.
 • Мартовицький Л.М. Sin-приводи в машинобудуванні / Мартовицький Л.М., Курлаєва Ю.С., Кутєпов Б.М. // Вісник СевНТУ: Механіка, енергетика, екологія. ? Вип. 137. ? 2013. ? С. 294?298.
 • Мартовицький Л.М. Обоснование параметров зубчатого рабочего органа для обработки почвы / Мартовицький Л.М., Гальченко Л.В., Шаніна З.М. // Вісник СевНТУ: Механіка, енергетика, екологія, Вип. 137. ? 2013. ? С. 315?324.
 • Мартовицький Л.М. Важільний привід для ділильних столів / Мартовицький Л.М., Курлаєва Ю.С., Кутєпов Б.М., Мельник Д.О. //          Нові матеріали і технології в металургії та машинобудува-нні, ЗНТУ. ? 2012. ? №1. ? С. 130?132.
 • Сочава А.І. Дослідження низьколегованих сталей на опір втомі в умовах асиметрії циклу / Сочава А.І, Глушко В.І., Мартовицький Л.М., Курлаєва Ю.С. // Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні, ЗНТУ. ? 2012. ? №1. ? С. 55?60.
 • Мартовицький Л.М. Математическая модель поверхности зубчатого рабочего органа для обработки почвы        / Мартовицький Л.М., Гальченко Л.В., Шаніна З.М. // Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні, ЗНТУ, 2012. ? №1. ? С. 139?143.
 • Мартовицький Л.М. Стабілізація траєкторії руху мостових кранів. / Л.М. Мартовицький, Г.В. Клименко // Науково-технічний та виробничий журнал «Підйомно-транспортна техніка» 1 (30), 2010.
 • Мартовицкий Л.М. Конструктивные и эксплуатационные предпосылки создания подъемно-транспортных кранов-роботов в машиностроении /Л.М. Мартовицкий, В.И. Глушко, А.И. Сочава, И.А. Федерякин, Л.В. Гальченко, З.М. Шанина, А.В. Клименко// Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні № 1, 2010.
 • Мартовицький Л.М. Використання теорії вкладань та покриттів до розкрою листових матеріалів при виготовленні металоконструкцій ПТМ/ Л.М. Мартовицький, А.І. Сочава, А.В. Клименко// Науково-технічний та виробничий журнал «Підйомно-транспортна техніка» №3 (31), 2009.
 • Сочава А.І. Опір втомі сталі 09Г2С в умовах асиметрії циклу /А.І.Сочава, В.І.Глушко, Л.М.Мартовицький, О.М.Сакара//Збірка матеріалів XI Міжнародної науково-технічної конференції. Запоріжжя. 8-10 жовтня 2008 р., с. 101-103.
 • Сочава А.І. Вплив рівно-середніх напружень па опір втомі низьколегованих сталей./ А.І.Сочава, В.І.Глушко, Л.М. Мартовицький, О.М. Сакара // Підйомно-транспортна техніка-№3-2008 р., с.45-54.
 • Мартовицький Л.М. Лінії впливу для системи із змінною статичною визначеністю/Л.М.Мартовицький, А.І.Сочава, Д.В.Кугай.//Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні, ЗНТУ.-№2-2008р.

Патенти:

 • Пат.104691 Україна. Спосіб підвищення ресурсу важко завантажених прогінних кранових балок/ Л.М.Мартовицький, А.І. Сочава, В.І. Глушко, О.М. Руднєв, О.П. Коваленко, М.С. Мулін (Україна); заявл. 03.09.2015; опубл. 10.02.2016, Бюл. №3.- Режим доступу: http://www. ukrpatent.org
 • Пат.104692 Україна. Прогінна балка вантажопідйомного крана/ Л.М.Мартовицький, В.І. Глушко, З.М. Шаніна, А.Г. Зеленська (Україна); заявл. 03.09.2015; опубл. 10.02.2016, Бюл. №3.- Режим доступу: http://www. ukrpatent.org