Ви є тут

Головна

2017
1.Левченко Н.М. Податкова дерегуляція як елемент практичної імплементації нової моделі розвитку державного контролю за сплатою податків / Н.М. Левченко, Т.С. Самарська // Інвестиції: практика та досвід. – 2017. - № 2. – С. 90-93.
2. Левченко Н.М. Специфіка обліку та оподаткування компенсації орендарями вартості спожитих комунальних послуг / Н.М. Левченко, О.М. Силенко, А.О. Гапонова // Інвестиції: практика та досвід. – 2017. –  № 9. – С. 45-49.
3. Левченко, Н.М. Електронне адміністрування податку на додану вартість // Н.М. Левченко, О.М. Силенко, А.Ф. Шишкова // Інвестиції: практика та досвід. – 2017. – № 11.
4. Левченко, Н.М. Податок на виведений капітал як альтернатива податку на прибуток [Текст] / Н.М. Левченко, В.М. Помулєва, О.В. Боровських // Сталий розвиток економіки. – 2017. – № 2.
 
  2016
1. Левченко Н.М. Податковий облік реалізації палива / Н.М. Левченко, В.Я. Веретельник // Податковий облік реалізації палива : колективна монографія  за ред. С.В.Шарова, Н.М. Левченко, – ЗНТУ. – Запоріжжя : Кругозір, 2016. – С.85-98.
2. Левченко Н.М. Обліково-інформаційне забезпечення оподаткування земель сільськогосподарського призначення / Н.М. Левченко, С.С. Желонкін // Сталий розвиток економіки. – 2016. – № 1 [30]. – С.201-208.
 
  2015
1. Левченко Н.М. Обліково-аналітичне забезпечення стратегічного управління грошовими коштами як складовою монетарних активів підприємства / Н.М. Левченко, М.А. Скірко // Сталий розвиток економіки. – 2015. – № 1 [26]. – С.198-218.
2. Левченко Н.М., Головань С.В. Удосконалення обліку медика-ментів та лікарських засобів в закладах охорони здоровя / Н.М. Левченко, С.В. Головань // Інноваційна економіка. – 2015. – № 1 [56]. – С.198-202.
3. Левченко Н.М. Контроль правильності облікового відображення поліпшення нерухомого майна бюджетних установ, переданого в операційну оренду / Н.М. Левченко, В.М. Пустовалова // Сталий розвиток економіки. – 2015. – № 2 [27]. – С.190-197.
4. Левченко Н.М. Судово-бухгалтерська експертиза розрахунків за виплатами працівникам / Н.М. Левченко, К.В. Авраменко // Сталий розвиток економіки. – 2015. – № 3 [28]. – С.198-205.
5. Левченко Н.М. Систематизація методологічних основ моніторингу податкових ризиків в системі податкового ризик-менеджменту / Н.М. Левченко, А.В. Песеукова // Сталий розвиток економіки. – 2015. – № 4 [29]. – С.219-226.
6. Левченко Н.М. Організація контролю правильності облікового віображення орендних операцій бюджетних установ/ Н.М. Левченко // Розвиток економіки України під впливом економічних, соціальних, технологічних та екологічних трендів : колективна монографія за ред. М.С. Пашкевич, Ж.К. Нестеренко. – Д.: НГУ, 2015. – С.148-158.
 
  2014
1.       Левченко, Н.М. Обліково-інформаційне забезпечення управління браком у виробництві [Текст] / Н.М. Левченко, І.В. Козачок // Сталий розвиток економіки. –2014. – № 1 [23]. – С. 213–220.
2.       Левченко, Н.М. Управлінський облік процесу матеріального забезпечення за логістичним підходом [Текст] / Н.М. Левченко, Ю.М. Воскобойник // Сталий розвиток економіки. – 2014. – № 2 [24]. – С. 213–220.
 
  2013  
   1.       Левченко, Н.М. Методологічні аспекти аудиту експортно-імпортних операцій підприємства [Текст] / Н.М. Левченко, С.В. Пальчиковський // Інноваційна          економіка. – 2013. – № 42. – С. 271–277.
2.       Левченко, Н.М. Організація обліку трансакційних витрат підприємства [Текст] / Н.М. Левченко // Сталий розвиток економіки. – 2013. – № 18. – С. 249–254.
3.       Левченко, Н.М. Методологічні аспекти аудиту експортно-імпортних операцій підприємства [Текст] / Н.М. Левченко, С.В. Пальчиковський // Інноваційна економіка. – 2013. – № 4 (42). – С. 271–277.