Ви є тут

Головна

1. Шрам А. А. Математическая модель ионно-плазменной модификации поверхности стекла. / А. А. Шрам // Електротехніка та електроенергетика. – Запоріжжя, 2011. – № 2. – С. 69 – 73.
2. Авдеев И. В. Электротехнический комплекс для измерения температур плазменных потоков при поверхностной модификации  стекла. / И. В. Авдеев, А. А. Шрам // Електротехніка та електроенергетика. – Запоріжжя, 2012. – № 2. – С. 49 – 51.
3. Шрам А. А. Электротехнический комплекс поверхностной модификации стекла потоками низкотемпературной плазмы. / А. А. Шрам  // Ползуновский вестник. – Барнаул, 2013. – № 4 – 2. – С. 210 – 215.
4. Шрам А. А. Исследование параметров плазменного потока установки для ионно-плазменной модификации стекла. / А. А. Шрам // Энергосбережение. Энергетика.Энергоаудит. – Харьков, 2014. – №11– С. 52 – 57..
5. Шрам А. А. Регрессионный анализ математической модели ионно-плазменной обработки поверхности стекла. / А. А. Шрам // Вісник національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут». Серія: Механіко-технологічні системи та комплекси. – Харків, 2015. – №21 (1130) – С.121 – 127.
6. Шрам А. А. Плазмотрон для ионно-плазменной обработки поверхности стекла при атмосферном давлении. / А. А. Шрам // Технологический аудит и резервы производства. – Харьков, 2015. – №3/1(23) – С.31 – 34.
Підручник:
Чикіна В. О. Збірник відібраних задач для підготовки до олімпіад з електротехніки: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. Ч. 1 : Електричні кола.  / В. О. Чикіна, О. А. Шрам . ­– Запоріжжя: Запорізький національний технічний ун-т., -2006. — С.297 : рис. — ISBN 966-7809-56-0.