Ви є тут

Головна

1. Климко О. М. Вплив на показники якості електроенергії вхідної індуктивності мережі, що живить частотно-регульований привод [Текст] / О.М. Климко, І.В.Авдєєв, В.В. Баранець, О.В. Немикіна, В.Л. Прихно, // Електротехніка та електроенергетика. – 2012 –№1 – С.51-57.
2. Климко О. М. Исследование основных расчетных параметров дифференциально-фазной защиты сборных шин энергообъектов и факторов электрической сети, оказывающих влияние на их выбор. [Текст]/О.М. Климко, Д.О.Кулагін, П.В. Махлін, В.В. Ніценко // Електротехніка та електроенергетика. – 2015 –№2 – С.87-94.3.
3.Андрієнко П.Д. Разработка модели выпрямителя с рекуперацией для группового питания электроприемников . /І.В.Авдєєв , О.М.Климко, А. А. Шрам, О.В.Немикіна   //Вісник НТУ «Харківський політехнічний інститут» - Харків: НТУ «ХПІ». -2010. -№28.- С.438-439
 4.Авдєєв І.В.  Вплив на показники якості електроенергії вхідної індуктивності мережі, що живить частотно-регульований привод. /І.В.Авдєєв, О.М.Климко,О.В. Немикіна , В.Л.Прихно,Баранець В.В. // Електротехніка та електроенергетика. –2012. -№1 – С.51-57