Ви є тут

Головна

Наукова  діяльність,  наукові  школи  та  напрями  наукових  досліджень  викладачів  кафедри  філософії:

Проф. Бондаренко О.В.  
Основна сфера наукових інтересів – наукові розвідки за напрямками: філософія та соціологія проблематики ментального, економічна ментальність, українська національна ментальність, українська національна економічна ментальність, філософія сучасного світу та у сучасному світі.
Тема кандидатської дисертації: «Соціокультурні засади підприємницької активності: досвід соціологічної інтерпретації» (за спец. 22.00.03 - соціологія праці та економічна соціологія, зараз спец. 22.00.04 - спеціальні та галузеві соціології).
Тема докторської дисертації: «Українська економічна ментальність: соціально-філософський аналіз» (за спец. 09.00.03 - соціальна філософія і філософія історії).

Доц. Арсеньєва Г.О.   
Основна сфера наукових інтересів – історія філософії, сучасна європейська некласична філософія, психологія, методика викладання у вищій школі.
Тема кандидатської дисертації: «Спілкування як сумісна діяльність людей: соціально-філософський аналіз» (за спец. 09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії).

Доц. Бондаревич  І.М.   
Основна сфера наукових інтересів – дослідження у галузі: філософської антропології та філософії культури; соціальної філософії; філософії освіти.
Тема кандидатської дисертації: «Духовна цілісність особистості як атрибут саморозгортання людини» (за спец.09.00.04 – філософська антропологія, філософія культури).

Доц. Дєвочкіна Н.М.   
Основна сфера наукових інтересів – дослідження у галузі соціальної філософії, психології, методика викладання у вищій школі.
Тема кандидатської дисертації: «Сучасні політичні трансформації як предмет філософської рефлексії» (за спец. 09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії).

Доц. Ємельяненко Є.О.   
Основна сфера наукових інтересів – феномен маргінальності, проблеми маргіналізації суспільства, проблеми етногенезу та походження мов, метафізика мови, проблеми свідомості та мови у феноменології, екзистенційність постмодерного сприйняття та творення світу у різних сферах (мистецтва, релігії, науки, способу життя тощо).
Тема кандидатської дисертації: «Стратагемне мислення у моделюванні політичної поведінки: соціально-філософський аналіз» (за спец. 09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії).

Ст. викл. Коваль В.М.   
Основна сфера наукових інтересів – дослідження у галузі соціальної філософії, філософії освіти, методи і форми викладання у В.Н.З., а також практична робота в етико-естетичному плані.

Доц. Повзло О.М.   
Основна сфера наукових інтересів – дослідження у галузі філософії пізнання, формальної логіки.
Тема кандидатської дисертації: «Філософські аспекти марксистської концепції виховання й освіти та їх сучасне значення» (за спец.09.00.01 – діалектичний та історичний матеріалізм).