Ви є тут

Головна

Наукові школи

Кафедра радіотехніки та телекомунікацій (РТТ) має потужний науковий потенціал і висококваліфіковані науково-педагогічні кадри. За останні роки на кафедрі сформувався науковий напрямок з прикладних досліджень  “Обробка сигналів в радіотехнічних та телекомунікаційних системах в умовах дії комбінованих завад”, який очолює д.т.н., проф., зав. кафедри РТТ  Д.М.Піза. З 1999 року на кафедрі існує аспірантура та докторантура за спеціальностями: 05.12.17 – Радіотехнічні та телевізійні системи, 05.13.06 – Інформаційні технології, 05.13.12 – Системи автоматизації проектувальних робіт, 01.04.03 - Радіофізика. Аспіранти та докторанти під керівництвом проф. Д.М.Пізи розробляють нові принципи побудови систем завадозахисту і алгоритми обробки сигналів у радіолокаційних та телекомунікаційних системах на основі адаптивної фільтрації з використанням можливостей сучасних інформаційних технологій.

За останні роки на кафедрі успішно захищено одну докторську та вісім кандидатських дисертацій, в тому числі у 2008 році в Нідерландах аспірантом кафедри Шарпанських О.А. захищена дисертація за сумісним науковим керівництвом професорів Пізи та Треура).

Під керівництвом проф. Щекотихіна О.В. ведуться наукові дослідження з напряму передачі інформації в мережах оптичного зв’язку та розробки технічних засобів передачі інформації в оптичних мережах, зокрема оптичних атмосферних каналів зв’язку.

Напрями наукових досліджень

На кафедрі радіотехніки та телекомунікацій виконувались держбюджетні та госпрозрахункові науково-дослідні роботи за такими темами:

  1. держбюджетна тема ДБ 05813 «Розробка та дослідження алгоритмів просторово- (поляризаційно-) часової обробки сигналів в радіотехнічних системах в умовах дії комбінованих завад» (прикладна, електроніка і радіотехніка, № д/р 0103U000108, наказ МОНУ №633 від 05.11.02, тривалість 2003-2005 р.р., обсяг 222727 грн.) – науковий керівник проф. Д.М.Піза;
  2. госпрозрахункова тема №5813 «Проведення дослідницької роботи “Антена ВРЛ РЛК Днепр”» (01.10.03-15.06.04, організація фінансування – КП НВК «Іскра») – науковий керівник проф. Д.М.Піза;
  3. держбюджетна тема ДБ 03916 «Дослідження алгоритмів обробки сигналів в умовах інтенсивної радіопротидії з урахуванням не ідеальності каналів передачі і приймання» (наказ МОНУ №654 від 16.11.05, наказ ЗНТУ №266 від 05.12.05, тривалість 01.01.06-31.12.08, обсяг 90000 грн.) – науковий керівник проф. Д.М.Піза.

Відповідно до угоди між урядом України та урядом Арабської Республіки Єгипет з квітня 2007 року у рамках міжнародного науково-технічного співробітництва започатковано спільний проект «Інформаційна технологія обробки просапних культур з використанням методів розпізнавання». Проект являє собою науково-дослідно-експериментальну роботу по виділенню, передачі та обробці інформації у волоконно-оптичних системах. Тривалість роботи 01.04.07 – 31.12.08 р., обсяг фінансування – 50 тис. доларів.

В ЗНТУ з 1999 року видається фаховий журнал «Радіоелектроніка, інформатика, управління», який входить до переліку видань ВАК з технічних та фізико-математичних наук. Головним редактором журналу є зав. кафедри радіотехніки та телекомунікацій, д.т.н., проф. Д.М.Піза.

Кафедра радіотехніки та телекомунікацій є співорганізатором міжнародних науково-технічних конференцій по оптичному зв’язку в 2003 і 2005 роках: «Сучасний стан та перспективи використання ВОЛЗ: Первинні мережі як транспортна основа телекомунікаційної інфраструктури України» (Запоріжжя, ЗНТУ) та Міжнародного наукового семінару по застосуванню сигнальних процесорів ADSP фірми Analog Devices для обробки сигналів в телекомунікаціях, радіолокації та в навчальному процесі в 2004 році, а також міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні проблеми і досягнення в галузі радіотехніки, телекомунікацій та інформаційних технологій» в 2006, 2008 та 2010 р.р.