Ви є тут

Головна
Напрям наукової діяльності та характеристика наукової школи
 
Кафедра «Деталі машин та підйомно-транспортні машини» (ДМ і ПТМ) має потужний науковий потенціал і висококваліфіковані науково-
 
педагогічні кадри на кафедрі сформовані напрями наукових та прикладних досліджень, які співпадають з напрямом підготовки фахівців:
 
  • теорія, методи та обладнання діагностування дійсного стану та прогнозування можливості подальшої експлуатації вантажопідйомних кранів;
  • дослідження впливу асиметрії циклу на опір втоми конструкційних матеріалів;
  • дослідження контактної витривалості матеріалів для зубчастих коліс та підшипників кочення;
  • дослідження напружено-здеформованого стану та розробка методів технічного діагностування фактичного стану елементів металоконструкцій вантажопідйомних кранів;
  • вирішення проблеми якості деталей з листових матеріалів методами змін їх механічних та фрикційних властивостей;
  • дослідження та розробка конічних трибосистем гідротранспорту високого тиску;
  • дослідження і розробка методів отримання порошкових конструкційних виробів з підвищеними механічними властивостями у машинобудуванні;
  • вирішення проблеми оптимізації пружного тіла граничним напруженим станом;
  • дослідження коливань елементів конструкцій вантажопідйомних кранів для вирішення проблем вібродіагностики;
  • підвищення втомної стійкості металоконструкцій вантажопідйомних кранів.
Очолює ці напрями к.т.н., доц., ДМ і ПТМ Л.М. Мартовицький.
 
На кафедрі існує разова аспірантура за спеціальністю 05.05.05 «Підйомно-транспорті машини». В 2008р. захищена одна кандидатська 
 
дисертація М.В. Сидоренко. Науковий керівник О.М. Руднєв. В 2009 р. захищена одна докторська дисертація Г.І. Камель.
 
На кафедрі ДМ і ПТМ виконуються госпдоговірні науково-дослідні роботи. Обсяг роботи у 2004-2008 рр. складав близько 243 тис.грн. 
 
Виконуються науково-дослідні роботи: 03313 «Дослідження напружено-здеформованого стану елементів вантажопідйомних кранів» (2003-
 
2006 рр.), 03316 «Розробка методів технічного діагностування фактичного стану металоконструкцій вантажопідйомних кранів» (2006-2009 
 
рр.), 03319 «Розробка нових підходів щодо дослідження збільшення витривалості деталей машин» (2009-2012 рр.).
 
Кафедра «Деталі машин і ПТМ» була організатором проведення та приймаючою стороною 10 Ювілейного з’їзду Підйомно-транспортної 
 
академії наук України (2006 р.) і методичної Ради з підйомно-транспортних машин при Міністерстві освіти і науки України.