Ви є тут

Головна

Прізвище: Євсєєва

Ім'я: Наталія

По батькові: Олексіївна

 

Посада: доцент кафедри

Науковий ступінь: кандидат технічних наук

Вчене звання: доцент

Обліковий запис науковця (ORCID): 0000-0002-4782-829X

Обліковий запис науковця (Scopus): 7003492867

Обліковий запис науковця (Web of Science): M-4522-2018

 

Освіта: вища

 • Запорізький індустріальний інститут, рік закінчення – 1993, спеціальність за дипломом – «Металургія кольорових металів», кваліфікація за дипломом – «інженер-металург».
 

Дисертації:

 • Кандидатська дисертація:
  «Підвищення механічних та експлуатаційних властивостей хромонікельмарганцевої сталі спеціального призначення», рік захисту – 2015.

Дисципліни, які викладає:

 • Гідравліка, гідро- та пневмопривід.
 • Теоретичнi основи теплотехнiки.
 • Основи теплопостачання.
 • Інженерні комунікації в будівництві.

Основні наукові роботи (публікації):

Всього наукових праць: 15, з них патентів – 1.

 • Mishchenko, V. G. Influence of Metallurgical Processing on the Structure and Properties of Multicomponent Alloy Steel [Текст] / V. G. Mishchenko, N. A. Evseeva // Steel in Translation. – 2019. – Vol. 49. – No. 5. – pp. 357–360. (Scopus)
 • Мищенко, В.Г. Формирование структуры и физико-механических свойств многокомпонентно легированной стали в процессе металлургического передела [Текст] / В.Г. Міщенко, Н.О. Євсєєва // Сталь ООО «Интермет Инжиринг» М:. – 2019. – № 5. – С.55-59.
 • Евсеева Н.А. Изменение фазового состояния коррозионностойкой стали 03Х17Н3Г9МБДЮЧ при нагреве и охлаждении / Н. А. Евсеева, В. Г. Мищенко // Строительство, материаловедение, машиностроение: Сб. науч. трудов. – Дн-вск : ПГАСА, 2017. – Вып. 73. – С. 79-81.

Перелік усіх наукових публікацій за роками

Участь у конференціях:

 • Mishchenko, V. Steel corrosion resistance in the technological process / V. Mishchenko, N. Evseeva, S. Shejko, V. Shalomeev // Materials Science and Technology Conference 2019 (MS and T 2019) : Proceedings, September 29–October 3, 2019. – Portland, Oregon. (Scopus)
 • Євсєєва, Н.О. Дослідження системи охолодження 4-тактного дизельного двигуна [Текст] /Н.О. Євсєєва, О.В. Сметанко // Сучасні технології на автомобільному транспорті та машинобудуванні : Наукові праці Міжнарод. наук.-практ. конф., 15-18 жовтня 2019. – Х.: ХНАДУ, 2019. – С. 176–177.
 • Євсєєва, Н.О. Кінетика й закономірності руйнування матеріалів реторт титаномагнієвого виробництва [Текст] / Н.О. Євсєєва // Нові сталі та сплави і методи їх оброблення для підвищення надійності та довговічності виробів : Матеріали XIV Міжнарод. наук.-техн. конф., 08-10 жовтня 2019. – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2019. – С.155–156.

Перелік усіх конференцій, у яких взято участь, за роками

 

Відзнаки та нагороди:

 • Грамота Олександрівської районної адміністрації Запорізької міської ради, грудень 2019
 • Почесна грамота ЗНТУ, травень 2016
 • Почесна грамота департамента освіти і науки Запорізької облдержадміністрації, 2015
 • Почесна грамота Жовтневої районної адміністрації, 2006

Рік початку діяльності в університеті: 2001.

Мови спілкування: українська (вільно), російська (вільно), англійська (зі словником)

Контакти:

адреса: 69063, м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 64, І навчальний корпус ЗНТУ
аудиторія (кабінет): 135