Ви є тут

Головна

Випускова кафедра «Двигуни внутрішнього згорання» забезпечує викладання 46 спеціальних технічних дисциплін для підготовки бакалаврів, спеціалістів і магістрів денної та заочної форм навчання за спеціальностями 133 «Галузеве машинобудування» (освітня програма «Двигуни внутрішнього згорання»), 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» та 192 «Будівництво та цивільна інженерія», а також теплотехнічних та гідравлічних дисциплін для майбутніх фахівців на чотирьох факультетах: транспортному, машинобудівному, інженерно-фізичному та електротехнічному. Важливість вивчення теплотехнічних та гідравлічних дисциплін полягає у тому, що всі явища природи і всі процеси в технічних пристроях і технологічних виробництвах супроводжуються перетвореннями енергії, пов’язаними з виділенням чи поглинанням тепла. Багато з них передбачають застосування рідин чи газів, як теплоносіїв.

Також на кафедрі проводиться виробнича і переддипломна практики, виконуються курсові проекти і роботи, атестація, дипломування.