Ви є тут

Головна

Шановні колеги!

Нинішня суспільно-політична ситуація засвідчила про неоднорідність українського суспільства. Неоднорідним виявилося і студентське середовище, яке народжене уже в незалежній державі і мало б об'єднатися навколо ідеології високої якості знань і державницького патріотизму. Адже саме такі підходи реалізуються у всьому цивілізованому світі. Прикро, але на цих проблемах зараз вибудовуються політичні маніпуляції, спрямовані на поділ суспільства за регіональними ознаками. Маємо відверто визнати, що значна провина за такий стан лежить на вищій школі, а отже і на нас – керівниках вищих навчальних закладів. Ми активно зайнялися цілком обґрунтованими питаннями інтеграції вищої школи у світовий освітній простір, але в той же час не сформували достатньо цивілізованого національного освітнього простору, який би базувався на принципах чесності навчання, високої якості освіти, ідеології української державності і рівності доступу до вищої освіти.

У вищій школі на сьогодні практично не здійснюється системна робота з питань співпраці університетів на міжрегіональному рівні щодо обміну студентами, викладачами, науковцями при реалізації спільних навчальних програм і програм наукових досліджень. Не реалізуються міжуніверситетські культурні та дозвільневі проекти як важливий чинник національного виховання студентської молоді.

З метою подолання кризових суспільних проблем та зміцнення ролі вищої школи у формуванні українського суспільства як єдиної цілісності, Спілка ректорів вищих навчальних закладів України рекомендує вжити невідкладних заходів щодо зміцнення міжрегіональної співпраці університетів. Зокрема, на основі взаємних договорів:

  • запровадити спільні навчальні програми для студентів, обмін викладачами для читання лекцій та студентами для включеного навчання і проходження практики на навчальних і виробничих базах університетів;
  • практикувати проведення наукових досліджень шляхом реалізації спільних наукових тем та використання наукових установок, приладів, що відсутні в іншому навчальному закладі;
  • ширше впроваджувати проведення міжрегіональних та міжуніверситетських наукових і науково-методичних конференцій викладачів та студентських олімпіад, особливо, з проблем, що мають суспільно-політичний характер;
  • налагодити співпрацю університетів у питаннях культурного обміну студентів та проведення їх відпочинку і дозвілля;
  • організовувати спільні студентські будівельні загони, археологічні і фольклорні експедиції тощо.

Ми переконані, що вища школа має потужний потенціал для поглиблення міжрегіональної співпраці університетів як важливого засобу збереження і зміцнення України в усьому її національному і культурному розмаїтті.

 

З повагою

Президент Спілки ректорів
Л.В.Губерський

Пропонуємо для завантаження документ:

Лист Президента Спілки ректорів вищих навчальних закладів України Л.В.Губерського (PDF, 204 КБ)