Ви є тут

Головна

Прізвище: Ситников

Ім'я: Микола

По батькові: Миколайович

 

Посада: доцент

Участь у роботі рад і державних структур: Вчена рада ЗНТУ

Науковий ступінь: кандидат наук

Академічний ступінь: доктор філософії

 

Вчене звання: доцент

Обліковий запис науковця (ORCID): .....

 

Освіта: вища

 • ЗМІ, механіко-технологічний факультет, рік закінчення – 1981, спеціальність за дипломом – «інженер-механік», кваліфікація за дипломом - "спеціаліст";
 • ЗДІА, факультет післядипломної освіти, рік закінчення – 1999, спеціальність за дипломом – «економіка підприємства», кваліфікація за дипломом - "спеціаліст";

Дисертації:

 • Кандидатська дисертація зі спеціальності – 05.09.10 «Електротермічні процеси та установки»: «Дослідження і розробка плазмово-дугового процесу отримання зносостійких металізаційних покриттів для відновлення деталей папероробного обладнання», рік захисту – 1996, Запорізький державний технічний університет;

Наукові інтереси:

 • Устаткування та технології плазмово-дугових процесів;
 • Інвестиційна привабливість регіонів;
 • Децентралізація і регіоналізація інноваційно-інвестиційних процесів;
 • Реструктурізація і соціалізація економіки;

Дисципліни, які викладає:

 • Основи зовнішньоекономічної діяльності підприємства;
 • Міжнародні економічні відносини;
 • Міжнародна економіка;
 • Управління зовнішньоекономічною діяльністю;
 • Управління портфельними інвестиціями;
 • Європейська економічна інтеграція;

Основні наукові роботи (публікації):

 • Ситников М.М., Лазнева І.О., Єгоров А.О. Вплив прямого іноземного інвестування на активізацію регіонального соціально-економічного розвитку [Електронний ресурс] / М.М.Ситников, І.О.Лазнева, А.О.Єгоров // Глобальні та національні проблеми економіки.- 2017.- вип.16.- С.81- 86. – Режим доступу до журн.:http://.....;
 • Ситников М.М. Проблеми та шляхи підвищення рівня соцально-економічного розвитку регіонів України / М.М. Ситников // Економка і регіон.-2010.-№25-с.- С35-40;
 • Ситников М.М. Інвестування у розвиток людського потенціалу як фактор соціально-економічного розвитку України / М.М.Ситников // Бізнесінформ. Національна економіка в умовах зміни ролі та місця людини в системі суспільного виробництва.-2009-№11 (2).- С. 173-174;
 • Ситников М.М. Роль інноваційного розвитку в процесі соціалізаціїї економіки України / М.М.Ситников // Проблем и пнрспективы сотрудничества между странами юго-восточной Европы в рамках черноморского экономического сотрудничества [сб. научн. трудов].- Севастополь-донецк: ДонНУ.-2009.-том 2.- С.654-657;
 • Ситников М.М. Фінансові кризи та їх вплив на світовий ринок процеси соціалізації в країнах світу/ Микола Ситников // Всник Тернопльського національного університету.- Тернопіль: Економічна думка.-2007- вип.№5.-С.105-109;
 • Ситников М.М. Шляхи та проблеми залучення інвестицй в економіку України / Микола Ситников // Вісник Тернопольського державного універитету.- Тернопіль: Економічна думка.-2006.-вип.№5-2.-С.163-168;
 • Ситников М.М. Інветиції і інновації-як джерела забезпечення соціально-економічного розвитку Запорізького регіону / М.М.Ситников // Проблемы и перспективы сотрудничества между странами юго-восточной Европы в рамках черноморского экономического сотрудничества и ГУАМ [сб.научн. трудов].- Свиштов-Донецк: ДонНУ.-2006.-том 2.- С.437-442;
 • Ситников М.М. Проблеми і пріоритети інвестиційного розвитку Запорізького регіону /М.М.Ситников // Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций: региональный аспект [сб. научн. трудов ].- Донецк : ДонНУ.- 2006.- С.564-568;
 • Ситников М.М.,Гамов М.С. Конкурентноспроможніть промислової продукції – умова ефективності зовнішньоекономічної діяльності / М.М.Ситников, М.С.Гамов // Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций: региональный аспект [сб. научн. трудов].- Донецк: ДонНУ.-2004.-часть 2.- С.472-474;
 • Ситников М.М.,Монох А.С. Проблеми здийснення експортної діяльності металургійних підприемств Запорізького регіону / М.М.Ситников, А.С.Монох // Економіка України: реалії , перспективи розвитку ринкових відносин [Мжвідомчий наук. збірн.].-К.:НДІ «Проблеми людини»,2000.- том 20.-725с.;

Всього наукових праць: 74 друкованих робіт, з них 6 авторських свідоцтв та патентів.

Перелік усіх наукових публікацій за роками

 

Участь у конференціях:

 • Ситников М.М. Роль підготовки фахівців з міжнародних економічних відносин в інноваційному розвитку України // Сучасний стан та перспективи підготовки фахівців з міжнародних економічних відносин : міжн. наук.-практ. конф., 14-16 травня 2009р. : матеріали конф..-Запоріжжя: ЗНТУ,2009.- С.52-53;
 • Ситников М.М. Інвестування у розвиток людського потенціалу як фактор соціально-економічного розвитку України // Стратегія розвитку національної економіки в умовах зміни ролі та місця людини в системі суспільного виробництва : всеукр. наук.-практ. конф., 13-14 листопада 2009р. : матеріали конф..-Х.: ХНЕУ,2009.- С.173-175;
 • Ситников М.М. Роль інноваційного розвитку в процесі соціалізації економіки України // Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций : региональный аспект: межд. научн.-практ. сем. , 28-31 января 2010г. : матеріали сем..-Донецк: ДонНУ, 2010.- С.654-656;
 • Ситников М.М. Активізація інвестиційних процесів у регіоні фактор підвищення соціально-економічного розвитку України // Проблеми соцально-економічного розвитку регіонів в умовах глобализації : міжн. наук.-прак. сем., 20-21 травня 2011 р.: матеріали сем..- Запоріжжя: ЗІЕтаІТ,2011.- С.42-48;
 • Ситников М.М. Шляхи та проблеми залучення інвестицій в економіку України // Проблеми інтеграції України в Європейський союз : пошук новітньої парадигми економічного розвитку постсоціалістичних країн і Україна : міжн. наук. конф., 20-22 вересня 2012р. м.Ялта-Форос (Україна): матеріали конф..-Тернопіль : ТНЕУ,2012.- С.163-168;

Перелік усіх конференцій, у яких взято участь, за роками

 

Відзнаки та нагороди:

 • Лауреат обласної премії ім. Андросова;
 • Бронзова медаль ВДНГ СРСР;
 • Срібна медаль ВДНГ СРСР;
 • Почесний знак «Відмінник Освіти України»;
 • Почесний знак ЗНТУ « За бездоганну працю» 3-го ступеню;
 • Почесний знак ЗНТУ « За бездоганну працю» 2-го ступеню;
 • Почесне звання "Винахідник СРСР";
 • Почесні грамоти різного рівня;

Рік початку діяльності в університеті: 1981

Мови спілкування: українська (вільно), російська (вільно), німецька (зі словником), грузинська (зі словником);

Контакти:

адреса: вул. Жуковського 64, м. Запоріжжя, Україна, 69063
аудиторія (кабінет): 277а
тел.: +380(61) 7-698-253
e-mail: kafedra_mev@zntu.edu.ua ; sytnikovnikolay56@gmail.com
URL: .....