Ви є тут

Головна

2021 рік

 1. Ситников, М.М. Розвиток інвестиційно-інноваційного потенціалу Запорізького регіону в умовах Євроінтеграції [Текст] / А.І. Мелещенко, М.М. Ситников // Економічні студії. - 2020. - №4(30). - С. 88-96.

2020 рік

 1. Мелещенко А.І., Ситников М.М. Розвиток інвестиційно-інноваційного потенціалу Запорізького регіону в умовах Євроінтеграції. Економічні студії.Науково-практичний журнал. 2020. №4(30).С. 88-96.

2019 рік

 1. Ситников М.М., Калачова К.О. Залучення світового досвіду для підвищення ефективності економічного розвитку України. Молодий вчений. 2019. № 11.
 2. Ситников М.М., МелещенкоА.І. Регіональний соціально-економічний розвиток України в ракурсі інноваційної політики ЕС. Iнфраструктура ринку. 2019. №37. С.93-99.

2018 рік

 1. Ситников, М.М. Активізація інноваційного розвитку України шляхом залучення досвіду ЄС[Текст]/ М.М. Ситников, А.О. Єгоров // Причорноморські економічні студії. - 2018. - Вип.29. - С.10 – 14.
 2. Єгоров, А.О. Економічна ефективність міжнародної трудової міграції та забезпечення гідних умов праці українських мігрантів в країнах ЄС [Електронний ресурс] / А.О. Єгоров, М.М. Ситников // Глобальні та національні проблеми економіки. - 2018. - Вип. 23. - С.395-401.
 3. Єгоров, А.О. Міжнародна трудова міграція: проблеми регулювання та захисту мігрантів на досвіді ЄС[Текст]/ А.О. Єгоров, М.М. Ситников // VIRTUS: Scientific Journal. - Монреаль: CPM «ASF». - 2018. - № 23. - С.139-143.
 4. Термінологічний українсько-англійський словник-довідник економіста міжнародника: навчальний посібник [Текст] / А.І. Мелещенко, Е.В. Прушківська, О.А. Кулабнєва, І.О. Лазнева, Т.С. Павлюк, О.П. Сарнацький, М.М. Ситников – навч.посіб. – вид. 2- ге, допов. і перероб. -  Запоріжжя: ЗНТУ, 2018. - 376 с.
 5. Ситников М.М., МелещенкоА.І. Адаптація інноваційної політики ЄС до процесів регіонального соціально-економічного розвитку. Глобальні та національні проблеми економіки. 2018. вип.22. С.108 - 113.
 6. Мелещенко А.І., Ситников М.М. Міжнародний рух капіталу та економічні ризики України в умовах фінансових криз / А.І.Мелещенко, М.М.Ситников // Інвестиції: практика та досвід.- 2018.- № 11.- С.55-59.
 7. Коломоєць К.В.,Ситников М.М. Імпорт металопродукції до України та конкурентні переваги українських виробників на національному та глобальному ринках/ К.В.Коломоєць, М.М.Ситников // Молодий вчений.-№9(61).-2018.-С.249-253.

2017 рік

 1. Ситников М.М. Вплив прямого іноземного інвестування на активізацію регіонального соціально-економічного розвитку [Електронний ресурс] /М.М. Ситников, І.О. Лазнева, А.О. Єгоров // Глобальні та національні проблеми економіки. - 2017. - Вип. 16. - С. 81-86.

2012 рік

 1. Ситников М.М. Проблеми та шляхи підвищення рівня соціально-економичного розвитку регіонів України/ М.М.Ситников// Економика і регіон: Науковий вісник Полт.НТУ.-2012.-№25.-Спеціальний випуск 2.-С.35-40.