Ви є тут

Головна

2018 рік

  1. Ситников, М.М. Активізація інноваційного розвитку України шляхом залучення досвіду ЄС[Текст]/ М.М. Ситников, А.О. Єгоров // Причорноморські економічні студії. - 2018. - Вип.29. - С.10 – 14.
  2. Єгоров, А.О. Економічна ефективність міжнародної трудової міграції та забезпечення гідних умов праці українських мігрантів в країнах ЄС [Електронний ресурс] / А.О. Єгоров, М.М. Ситников // Глобальні та національні проблеми економіки. - 2018. - Вип. 23. - С.395-401. - Режим доступу:...
  3. Єгоров, А.О. Міжнародна трудова міграція: проблеми регулювання та захисту мігрантів на досвіді ЄС[Текст]/ А.О. Єгоров, М.М. Ситников // VIRTUS: Scientific Journal. - Монреаль: CPM «ASF». - 2018. - № 23. - С.139-143.

2017 рік

  1. Ситников М.М. Вплив прямого іноземного інвестування на активізацію регіонального соціально-економічного розвитку [Електронний ресурс] /М.М. Ситников, І.О. Лазнева, А.О. Єгоров // Глобальні та національні проблеми економіки. - 2017. - Вип. 16. - С. 81-86.

2012 рік

  1. Ситников М.М. Проблеми та шляхи підвищення рівня соціально-економичного розвитку регіонів України/ М.М.Ситников// Економика і регіон: Науковий вісник Полт.НТУ.-2012.-№25.-Спеціальний випуск 2.-С.35-40.