Ви є тут

Головна

2017

 1. Лищенко О.Г. Облік та класифікація основних засобів за міжнародними стандартами [Текст] / О.Г. Лищенко // Всеукраїнська науково-практична Інтернет – конференція «Модифікація обліку, аналізу та аудиту в контексті євроінтеграційних процесів в Україні» 6-7 квітня  2017. : тези докл. ЗНТУ – З., 2017.
 2. Лищенко О.Г. Формування витрат на розробку об’єктів інтелектуальної власності [Текст] / О.Г. Лищенко, С.О. Артюх // Всеукраїнська  науково-практична Інтернет – конференція «Модифікація обліку, аналізу та аудиту в контексті євроінтеграційних процесів в Україні» 6-7 квітня  2017. : тези докл. ЗНТУ – З., 2017.
 3. Лищенко О.Г. Дослідження питання організації управлінського обліку на підприємстві [Текст] / О.Г. Лищенко, Д.Г. Войтович // Всеукраїнська  науково-практична Інтернет – конференція «Модифікація обліку, аналізу та аудиту в контексті євроінтеграційних процесів в Україні» 6-7 квітня  2017. : тези докл. ЗНТУ – З., 2017.
 4. Лищенко О.Г. Класифікація витрат в управлінському обліку [Текст] / О.Г. Лищенко, Т.С. Красноперова // Всеукраїнська  науково-практична Інтернет – конференція «Модифікація обліку, аналізу та аудиту в контексті євроінтеграційних процесів в Україні» 6-7 квітня  2017. : тези докл. ЗНТУ – З., 2017.
 5. Лищенко О.Г. Шляхи вдосконалення обліку розрахунків з органами соціального страхування [Текст] / О.Г. Лищенко, М.А. Прохоренкова // Всеукраїнська  науково-практична Інтернет – конференція «Модифікація обліку, аналізу та аудиту в контексті євроінтеграційних процесів в Україні» 6-7 квітня  2017. : тези докл. ЗНТУ – З., 2017.
 6. Лищенко О.Г. Шляхи удосконалення організації обліку доходів [Текст] / О.Г. Лищенко, І.М. Самарська // Всеукраїнська  науково-практична Інтернет – конференція «Модифікація обліку, аналізу та аудиту в контексті євроінтеграційних процесів в Україні» 6-7 квітня  2017. : тези докл. ЗНТУ – З., 2017.
 7. Лищенко О.Г. Взаємозв’язок організації обліку витрат та калькулювання собівартості продукції [Текст] / О.Г. Лищенко, А.А. Сердюк // Всеукраїнська  науково-практична Інтернет – конференція «Модифікація обліку, аналізу та аудиту в контексті євроінтеграційних процесів в Україні» 6-7 квітня  2017. : тези докл. ЗНТУ – З., 2017.
 8. Лищенко О.Г. Облік дебіторської заборгованості підприємства, організаційний аспект / О.Г. Лищенко // Тиждень науки : наук.-практ. конф.,  квіт. 2017 р. : тези доп.  —  З., 2017.
 9. Лищенко О.Г. Облік розрахунків з органами соціального страхування / О.Г. Лищенко, М.А.  Прохоренкова // Тиждень науки : наук.-практ. конф.,  квіт. 2017 р. : тези доп.  —  З., 2017.
 10. Лищенко О.Г. Організація обліку і оподаткування доходів бізнесу / О.Г. Лищенко, І.М. Самарська // Тиждень науки : наук.-практ. конф.,  квіт. 2017 р. : тези доп.  —  З., 2017.
 11. Лищенко О.Г. Удосконалення обліку витрат підприємства / О.Г. Лищенко, А.А. Сердюк // Тиждень науки : наук.-практ. конф.,  квіт. 2017 р. : тези доп.  —  З., 2017.
 12. Лищенко О.Г. Облік та контроль відходів виробництва / О.Г. Лищенко, Н.В. Стрілець // Тиждень науки : наук.-практ. конф.,  квіт. 2017 р. : тези доп.  —  З., 2017.

2016

 1. Лищенко О.Г. Особливості обліку та звітності за міжнародними стандартами [Текст] / О.Г. Лищенко // Міжнародна науково-практична конференція «Трансформація бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту в контексті євроінтеграційних процесів в Україні», 6-7 квітня 2016 р., ЗНТУ, Запоріжжя.
 2. Лищенко О.Г. Актуальні питання системи обліку та аудиту основних засобів [Текст] / О.Г. Лищенко, В.О. Бескоровайна // Міжнародна науково-практична конференція «Трансформація бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту в контексті євроінтеграційних процесів в Україні», 6-7 квітня 2016 р., ЗНТУ, Запоріжжя.
 3. Лищенко О.Г. Облік та контроль видатків розпорядника бюджетних коштів ІІ рівня [Текст] / О.Г. Лищенко, Н.А. Д’яконова // Міжнародна науково-практична конференція «Трансформація бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту в контексті євроінтеграційних процесів в Україні», 6-7 квітня 2016 р., ЗНТУ, Запоріжжя.
 4. Лищенко О.Г. Облік та аудит формування й розподілу прибутку підприємства [Текст] / О.Г. Лищенко, Н.С. Кравченок // Міжнародна науково-практична конференція «Трансформація бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту в контексті євроінтеграційних процесів в Україні», 6-7 квітня 2016 р., ЗНТУ, Запоріжжя.
 5. Лищенко О.Г. Організація обліку витрат в умовах бюджетування [Текст] / О.Г. Лищенко, С.А. Олонець // Міжнародна науково-практична конференція «Трансформація бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту в контексті євроінтеграційних процесів в Україні», 6-7 квітня 2016 р., ЗНТУ, Запоріжжя.
 6. Лищенко О.Г. Процес бюджетування витрат: проблеми та перспективи [Текст] / О.Г. Лищенко, С.А. Олонець // Тиждень науки: зб. тез доп. наук.-практ. конф. 15-16 квіт. 2016 р., Запоріжжя.
 7. Лищенко О.Г. Особливості обліку основних засобів [Текст] / О.Г. Лищенко, В.О. Бескоровайна // Тиждень науки: зб. тез доп. наук.-практ. конф. 15-16 квіт. 2016 р., Запоріжжя.
 8. Лищенко О.Г. Особливості контролю видатків бюджетної установи [Текст] / О.Г. Лищенко, Н.А. Д’яконова // Тиждень науки: зб. тез доп. наук.-практ. конф. 15-16 квіт. 2016 р., Запріжжя.
 9. Лищенко О.Г. Значення стратегічного управлінського обліку для управління конкурентоспроможністю [Текст] / О.Г. Лищенко // Тиждень науки: зб. тез доп. наук.-практ. конф. 15-16 квіт. 2016 р., Запоріжжя.
 10. Лищенко О.Г. Актуальні аспекти процесу управління дебіторською заборгованістю [Текст] / О.Г. Лищенко, А.В. Пасічник // Міжнародна науково-практична конференція «Трансформація бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту в контексті євроінтеграційних процесів в Україні», 6-7 квітня 2016 р., ЗНТУ, Запоріжжя.

2015

 1. Лищенко, О.Г. Методика контролю якості продукції за видами браку [Текст] / О.Г. Лищенко // Концептуальні підходи щодо удосконалення методології обліку, аналізу та аудиту в умовах євроінтеграції : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф.м. Запоріжжя: Видавництво Кругозір, 2015. – С. 168-170.
 2. Лищенко, О.Г. Актуальні аспекти  обліку  постійних та змінних витрат на підприємстві [Текст] / О.Г. Лищенко, Ю.А. Герасименко // Тиждень науки: наук. - практ. конф. 15–16 квіт. 2015 р.: тези доп. – З., 2015. – т.2. – С. 261-263.
 3. Лищенко, О.Г. Автоматизація управлінського обліку на підприємстві [Текст] / О.Г. Лищенко, Ю.А. Герасименко // Тиждень науки: наук. - практ. конф. 15–16 квіт. 2015 р.: тези доп. – З., 2015. – т.2. – С. 261-263.
 4. Лищенко, О.Г. Інновація обліку необоротних активів бюджетних установ [Текст] / О.Г. Лищенко, М.О. Сергєєва // Тиждень науки: наук. - практ. конф. 15–16 квіт. 2015 р.: тези доп. – З., 2015. – т.2. – С. 264-266.

2014

 1. Лищенко, О.Г. Обґрунтування наукових підходів до обліку та контролю виробничих запасів на підприємстві [Текст] / О.Г. Лищенко, Л.В. Матюха // Проблеми економічного розвитку в сучасних умовах: матеріали XVІІІ наук.-техн. конф. м. Запоріжжя: Видавництво ЗДІА, 2014. – С. 62.
 2. Лищенко, О.Г. Інтелектуальний капітал, як частина елементів власного капіталу [Текст] / О.Г. Лищенко, І.Є. Павленко // Проблеми економічного розвитку в сучасних умовах: матеріали XVІІІ наук.-техн. конф. м. Запоріжжя: Видавництво ЗДІА, 2014. – С. 63.