Ви є тут

Головна

2017

 1. Левченко Н.М. Обліково-аналітичне забезпечення процесу управління витратами на виробництво продукції рослинництва [Текст] / Н.М. Левченко, К.Л. Скрипник // Всеукраїнська  науково-практична Інтернет – конференція «Модифікація обліку, аналізу та аудиту в контексті євроінтеграційних процесів в Україні» 6-7 квітня  2017. : тези докл. ЗНТУ – З., 2017.
 2. Левченко Н.М. Податкове адміністрування ПДФО [Текст] / Н.М. Левченко, О.В. Бойко // Всеукраїнська  науково-практична Інтернет – конференція «Модифікація обліку, аналізу та аудиту в контексті євроінтеграційних процесів в Україні» 6-7 квітня  2017. : тези докл. ЗНТУ – З., 2017.
 3. Левченко Н.М. Особливості оподаткування грального бізнесу [Текст] / Н.М. Левченко, Гвінджилія К.А. // Всеукраїнська  науково-практична Інтернет – конференція «Модифікація обліку, аналізу та аудиту в контексті євроінтеграційних процесів в Україні» 6-7 квітня  2017. : тези докл. ЗНТУ – З., 2017.
 4. Левченко Н.М. Податковий контроль за сплатою ПДВ [Текст] / Н.М. Левченко, Скиданенко А.І. // Всеукраїнська  науково-практична Інтернет – конференція «Модифікація обліку, аналізу та аудиту в контексті євроінтеграційних процесів в Україні» 6-7 квітня  2017. : тези докл. ЗНТУ – З., 2017.
 5. Левченко Н.М. Обліково-аналітичне забезпечення процесу управління витратами на виробництво продукції рослинництва [Текст] / Н.М. Левченко, Шаров О.А. // Всеукраїнська  науково-практична Інтернет – конференція «Модифікація обліку, аналізу та аудиту в контексті євроінтеграційних процесів в Україні» 6-7 квітня  2017. : тези докл. ЗНТУ – З., 2017.
 6. Левченко Н.М. Податковий облік інвестиційної нерухомості за моделями оцінки її вартості [Текст] / Н.М. Левченко, Ширяєва Т.В.  // Всеукраїнська  науково-практична Інтернет – конференція «Модифікація обліку, аналізу та аудиту в контексті євроінтеграційних процесів в Україні» 6-7 квітня  2017. : тези докл. ЗНТУ – З., 2017.
 7. Левченко Н.М. Удосконалення методики нарахування амортизації / Левченко Н.М. // Тиждень науки : наук.-практ. конф.,  квіт. 2017 р. : тези доп.  –  З., 2017.
 8. Левченко Н.М. Удосконалення документального відображення операцій з інвестиційною нерухомістю / Н.М. Левченко, Т.В. Ширяєва // Тиждень науки : наук.-практ. конф.,  квіт. 2017 р. : тези доп.  –  З., 2017.
 9. Левченко Н.М. ЄСВ: обліковий аспект / Левченко Н.М., О.В. Бойко // Тиждень науки : наук.-практ. конф.,  квіт. 2017 р. : тези доп.  –  З., 2017.
 10. Левченко Н.М. Особливості обліку доходів грального бізнесу / Н.М. Левченко, К.А. Гвінджилія // Тиждень науки : наук.-практ. конф.,  квіт. 2017 р. : тези доп.  –  З., 2017.
 11. Левченко Н.М. Облік доходів підприємств оптової торгівлі / Н.М. Левченко, А.І. Скиданенко // Тиждень науки : наук.-практ. конф.,  квіт. 2017 р. : тези доп.  –  З., 2017.
 12. Левченко Н.М. Обліково-інформаційне забезпечення управління процесом реалізації медикаментів / Н.М. Левченко, О.А. Шаров // Тиждень науки : наук.-практ. конф.,  квіт. 2017 р. : тези доп.  –  З., 2017.
 13. Левченко Н.М. Удосконалення методики калькулювання собівартості продукції рослинництва / Н.М. Левченко, К.Л. Скрипник // Тиждень науки : наук.-практ. конф.,  квіт. 2017 р. : тези доп.  –  З., 2017.

 
 
2016

 1. Левченко Н.М. Облік процесу матеріального забезпечення підпріємства за логістичним підходом / Н.М. Левченко // Міжнародна науково-практична конференція «Трансформація бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту в контексті євроінтеграційних процесів в Україні», 6-7 квітня 2016 р., ЗНТУ, Запоріжжя
 2. Левченко Н.М. Удосконалення обліку розрахунків по соціальному страхуванню / Н. М. Левченко, Т.С. Самарська // Міжнародна науково-практична конференція «Трансформація бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту в контексті євроінтеграційних процесів в Україні», 6-7 квітня 2016 р., ЗНТУ, Запоріжжя.
 3. Левченко Н. М. Капіталізація банківських установ України: сучасний стан та вектори розвитку / Н.М. Левченко, К.С. Животок // Міжнародна науково-практична конференція «Трансформація бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту в контексті євроінтеграційних процесів в Україні», 6-7 квітня 2016 р., ЗНТУ, Запоріжжя.
 4. Левченко Н.М. Модель механізму сплати ЄСВ / Н.М. Левченко, Т.С. Самарська // Тиждень науки: наук. - практ. конф. 18–22 квіт. 2016 р.
 5. Левченко Н.М. Удосконалення документального відображення операцій з земельними активами / Н.М. Левченко, С.С Желонкін // Тиждень науки: наук. - практ. конф. 18–22 квіт. 2016 р.
 6. Левченко Н.М. Амортизаційна політика як підґрунтя процесу управління основними засобами підприємства / Н.М. Левченко, М.В. Нікітченко // Тиждень науки: наук. - практ. конф. 18–22 квіт. 2016 р.
 7. Левченко Н.М. Удосконалення документального відображення в податковому обліку операцій з реалізації палива / Н.М. Левченко, Ю.А. Веретельник // Тиждень науки: наук. - практ. конф. 18–22 квіт. 2016 р.
 8. Левченко Н.М. Генезис інтерпретації поняття «поточні зобов’язання» / Н.М. Левченко, В.В. Кочура // Тиждень науки: наук. - практ. конф. 18–22 квіт. 2016 р.

 
2014

 1. Левченко, Н.М. Удосконалення податкового обліку втрат матеріальних цінностей з причин об’єктивного характеру [Текст] / Н.М. Левченко, Ю.М.  Воскобойник // Сучасні проблеми і перспективи розвитку обліку, аудиту та аналізу: теорія, методологія, організація : збірник тез доповідей учасників II Всеукр. наук.-практ. Інтернет-конф. 10-11 грудня 2013 р. – Х.: - ХНТУ, - 2013, – С. 29-31.
 2. Левченко, Н.М. Інвойс як основний первинний документ при експорті чи імпорті послуг [Текст] / Н.М.Левченко, С.В.Пальчиковський // Фінансово-кредитні відносини в Україні:стан та перспективи розвитку: матеріали Всеукр. наук. - практ. конф., 22-23 лют. 2013 р. : тези, м. Запоріжжя. – С. 60-63.
 3. Левченко, Н.М. Удосконалення механізму оподаткування доходів інтернет-магазину [Текст] / Н.М. Левченко, В.Г. Биковський // Тиждень науки: наук. - практ. конф. 14–18 квіт. 2014 р.: тези доп. – З., 2013. – т.2. – С. 101-103.
 4. Левченко, Н.М. Податковий облік торговельних знижок [Текст] / Н.М. Левченко // Тиждень науки: наук. - практ. конф. 14–18 квіт. 2014 р.: тези доп. – З., 2013. – т.2. – С. 183-185.

 
2013

 1. Левченко, Н.М. Удосконалення методики аудиту процесу матеріального забезпечення діяльності підприємства [Текст] / Н. М. Левченко, Ю.М. Воскобойник // Тиждень науки: наук. - практ. конф. 14–18 квіт. 2014 р.: тези доп. – З., 2013. – т.2. – С. 107-109.
 2. Левченко, Н.М. Торговельні знижки: облікове відображення з урахуванням їх специфіки [Текст] / Н.М. Левченко, О.П. Діденко // Тиждень науки: наук. - практ. конф. 14–18 квіт. 2014 р.: тези доп. – З., 2013. – т.2. – С. 116-118.
 3. Левченко, Н.М. Податковий облік браку у виробництві [Текст] / Н.М. Левченко, І.В. Козачок // Тиждень науки: наук. - практ. конф. 14–18 квіт. 2014 р.: тези доп. – З., 2013. – т.2. – С. 118-120.
 4. Левченко, Н.М. Удосконалення методики аналізу ефективності використання позикового капіталу підприємства [Текст] / Н.М. Левченко, І.В. Лут // Тиждень науки: наук. - практ. конф. 14–18 квіт. 2014 р.: тези доп. – З., 2013. – т.2. – С. 121-123.
 5. Левченко, Н.М. Специфіка управлінського обліку діяльності страхової компанії [Текст] / Н.М. Левченко, Д.О. Прокудінов // Тиждень науки: наук. - практ. конф. 14–18 квіт. 2014 р.: тези доп. – З., 2013. – т.2. – С. 124-126.
 6. Левченко Н.М. Удосконалення обліку калькулювання виробничої собівартості на промислових підприємствах [Текст] / Н.М. Левченко, С.С. Незола // Тиждень науки: наук. - практ. конф. 14–18 квіт. 2014 р.: тези доп. – З., 2013. – т.2. – С. 131-133.
 7. Левченко, Н.М.  Удосконалення обліку виробничих витрат на підприємстві [Текст] / Н.М.Левченко, С.С. Незола // Сучасні проблеми і перспективи розвитку обліку, аудиту та аналізу: теорія, методологія, організація : збірник тез доповідей учасників II Всеукр. наук.-практ. Інтернет-конф. 10-11 грудня 2013 р. – Х.: - ХНТУ, - 2013, – С.70-72.
 8. Левченко, Н.М. Удосконалення обліку логістичних витрат підприємства [Текст] / Н.М. Левченко, І.Д. Ніколаєнко // Сучасні проблеми і перспективи розвитку обліку, аудиту та аналізу: теорія, методологія, організація : збірник тез доповідей учасників II Всеукр. наук.-практ. Інтернет-конф. 10-11 грудня 2013 р. – Х.: - ХНТУ, - 2013, – С.72-74.
 9. Левченко, Н.М. Безнадійний податковий борг та порядок його списання підприємством-банкрутом [Текст] / Н.М. Левченко, Є.П. Безверхій // Сучасні проблеми і перспективи розвитку обліку, аудиту та аналізу: теорія, методологія, організація : збірник тез доповідей учасників II Всеукр. наук.-практ. Інтернет-конф. 10-11 грудня 2013 р. – Х.: - ХНТУ, - 2013, – С.15-18.
 10. Левченко, Н.М. Облік витрат на створення та функціонування інтернет-магазину [Текст] / Н.М. Левченко, В.Г. Биковський // Сучасні проблеми і перспективи розвитку обліку, аудиту та аналізу: теорія, методологія, організація : збірник тез доповідей учасників II Всеукр. наук.-практ. Інтернет-конф. 10-11 грудня 2013 р. – Х.: - ХНТУ, - 2013, – С.32-34.
 11. Левченко, Н.М. Аудит експортних операцій підприємства [Текст] / Н.М. Левченко, Ю.С. Горячковська // Сучасні проблеми і перспективи розвитку обліку, аудиту та аналізу: теорія, методологія, організація : збірник тез доповідей учасників II Всеукр. наук.-практ. Інтернет-конф. 10-11 грудня 2013 р. – Х.: - ХНТУ, - 2013, – С.33-36.
 12. Левченко, Н.М. Удосконалення процесу організації обліку витрат на якість готової продукції [Текст] / Н.М. Левченко, І.В. Козачок // Сучасні проблеми і перспективи розвитку обліку, аудиту та аналізу: теорія, методологія, організація : збірник тез доповідей учасників II Всеукр. наук.-практ. Інтернет-конф. 10-11 грудня 2013 р. – Х.: - ХНТУ, - 2013, – С.52-54.