Ви є тут

Головна

Емблема кафедри «Міжнародні економічні відносини» НУ «Запорізька політехніка»

Кафедра «Міжнародні економічні відносини» (МЕВ)

Рік початку діяльності: 1995

Положення про кафедру

 

Керівництво:

Завідувач кафедри: д.е.н., професор Прушківська Емілія Василівна

Спеціальності:

051 – «Економіка», освітньо-професійні програми:

«Міжнародна економіка та економічна безпека»

Підготовка здійснюється за освітніми ступенями бакалавра і магістра

292 – «Міжнародні економічні відносини», освітньо-професійні програми:

«Міжнародний бізнес»

Підготовка здійснюється за освітніми ступенями бакалавра і магістра

 

Контактні дані:

адреса кафедри: вул. Жуковського 64, м. Запоріжжя, Україна, 69063
аудиторія (кабінет): 277-А
тел.: +380(61)7698253
e-mail: kafedra_mev@zntu.edu.ua