Ви є тут

Головна » Факультети » Інформаційної безпеки та електронних комунікацій

Кафедра інформаційних технологій електронних засобів

Курсовий проєкт (титул): завантажити

Завдання на курсовий проєкт (роботу): завантажити

Щоденник практики: завантажити

Пояснювальна записка до дипломного проєкту: завантажити

Завдання на дипломний проєкт: завантажити

Рецензія на дипломний проєкт: завантажити

Методичні вказіки до виконання кваліфікаційної роботи бакалавра: завантажити

Методичні вказіки до виконання кваліфікаційної роботи магістра: завантажити

Наукові школи

Радіотехніка та інформаційні технології

В рамках  наукової школи сформовано кілька творчих груп, які виконують дослідження за визначеними напрямками. Основними напрямками досліджень є:

 • проектування тепловідводних елементів і забезпечення теплових режимів радіоелектронних апаратів (керівник к.т.н., доцент Г.М.Шило);
 • допускове проектування радіоелектронних пристроїв з урахуванням старіння елементів, дії зовнішніх впливів і законів розподілу параметрів (керівник к.т.н., доцент Г.М.Шило);
 • проектування елементів і пристроїв надвисоких частот (керівник к.т.н., доцент О.Ю.Фарафонов);
 • проектування систем автоматизації виробництва та мікропроцесорної техніки  (керівник к.т.н. О.Ю.Малий).

Науково-дослідні роботи

На замовлення підприємств:

     ТОВ "АЛД ІНЖИНІРИНГ ТА БУДІВНИЦТВО"

     № 4219

     Назва: Розробка технології та програмно-апаратної системи позиціювання персоналу на робочому місці

Керівник: Д.т.н., доцент Шило Г.М.

Виконавці: Писарський А.О. ( ст викладач ), Романюк Д.І. (студент гр..РТ-516), Шило А.П. (студент гр.РТ-619), Коновалова І.П. (зав.навчальної лабораторії).

Роки виконання:2019-2021

Результати:

Технологія позиціювання персоналу на промислових підприємствах. Програмно-апаратна система для отримування координат місця перебування співробітників з заданою точністю, як усередині приміщень так і на відкритих промислових площадках.

 

 

Держбюджетні:

ДБ 04213 ОБ’ЄКТНО-ОРІЄНТОВАНІ МЕТОДИ ПРОЕКТУВАННЯ РАДІОЕЛЕКТРОННИХ АПАРАТІВ

Керівник: провідний наук. співроб., канд. техн. наук, професор Крищук В.М.

Роки виконання: 2013-2014

Результати:

Розроблено теплові моделі блоків з природним охолодженням, що враховують конфігурацію перфораційних отворів та тепловідвід теплопровідністю через елементи кріплення друкованих плат функціональних вузлів.
Розроблено теплову модель оребренного каналу з примусовим повітряним охолодженням, яка враховує геометричні та технологічні обмеження на параметри оребрення.
Розроблено методики побудови моделей для дослідження масогабаритних і теплових характеристик в блоках з природним та примусовим повітряним охолодженням, які можуть використовуватись при компоновці блоків на стадії ескізного проектування радіоелектронних апаратів.
Розроблено методи проектування систем охолодження з мінімальними масогабаритними показниками, що містять метод оптимізації масогабаритних показників блоків РЕА з природним охолодженням та метод оптимізації теплових характеристик блоків з примусовим повітряним охолодженням.

 

 

Кафедральні:

№ 04218

Назва: Розробка інтелектуальних мехатронних та робототехнічних систем

Керівник: Д.т.н., доцент Шило Г.М.

Роки виконання:2018-2021

Тематичний план:

1. Розробка електронного обладнання мехатронних та робототехнічних систем.

2. Розробка методів підвищення надійності та точності параметрів мехатронних та робототехнічних систем.

3. Розробка програмного забезпечення мехатронних та робототехнічних систем.

№ 04215

Назва: Розробка математичного та програмного забезпечення проектування радіоелектронних апаратів

Керівник: К.т.н., доцент Шило Г.М.

Роки виконання:2015-2018

Результати:

Розроблено метод оптимізації масогабаритних параметрів герметичних блоків, який використовує математичні моделі залежностей об’єму блока та теплових характеристик від зміни кількості друкованих плат, діаметра стояків та відстані між платами та містить процедури чисельного моделювання теплових режимів, що надає можливість підвищити точність теплового проектування радіоелектронних апаратів та враховувати конструктивні та технологічні обмеження.
Запропоновано методику проектування мікросмужкових фільтрів НВЧ на основі фракталів.

№ 04212
Назва: Розробка методів проектування радіоелектроних апаратів з використанням інформаційних технологій

Керівник: К.т.н., професор Крищук В.М.
Роки виконання:2012-2015

Результати:

Досліджено моделі конструкцій мікросмужкових фільтрів та запропоновано методики розрахунку та оптимізації їх параметрів, синтезу топології.
Розроблено методи формування метематичних моделей областей розсіяння у вигляді брусоеліпсоїдної структури з вершинними еліпсоїдними гіперповерхнями, якщо розподіл значень параметрів елементів задано статистичними рядами та з урахуванням кореляційних зв’язків між параметрами. З використанням моделей допускових областей розроблено методи статистично-орієнтованого допускового проектування.
Розроблено геометричні та теплові моделі герметичних блоків етажерної конструкції, блоків з природним повітряним охолодженням та оребреного каналу при примусовому повітряному охолодженні. Розроблено методи мінімізації маси та об’єму конструкцій та теплового опору оребреного каналу.

 

Рейтинг науково-педагогічних працівників

В рамках  наукової школи сформовано кілька творчих груп, які виконують дослідження за визначеними напрямками. Основними напрямками досліджень є:

Рейтингове оцінювання у НУ "Запорізька політехніка" здійснюється на основі "Положення про рейтингову систему оцінки діяльності науково-педагогічних працівників, кафедр і факультетів Національного університету "Запорізька політехніка", затвердженого наказом № 189 від 10.06.2019 р та Вченою радою НУ "Запорізка політехніка", протокол №10 від 03.06.2019 р.

Куляба-Харитонова Т.І. 2018/2019 н.р. 2019/2020 н.р.

Малий О.Ю. 2018/2019 н.р. 2019/2020 н.р.

Огренич Є.В. 2018/2019 н.р. 2019/2020 н.р.

Онищенко В.Ф. 2018/2019 н.р. 2019/2020 н.р.

Поспеєва І.Є. 2018/2019 н.р. 2019/2020 н.р.

Фарафонов О.Ю. 2018/2019 н.р. 2019/2020 н.р.

Фурманова Н.І. 2018/2019 н.р. 2019/2020 н.р.

Шевченко О.С.  2019/2020 н.р.

Шило Г.М.  2019/2020 н.р.

Списки наукових публікацій за попередні роки: 20182017, 201620152014,20132012
 
Cписок  наукових публікацій за 2019 рік:
всього*: 3
 -з них за авторством молодих учених 3

1. G. Shilo. Thermal Design of Electronic Equipment Enclosures with Natural Air Cooling / G. Shilo, E. Ogrenich, T. Kulyaba-Kharitonova, O. Buhaiev  // Conference Proceedings "Advanced Computer Information Technologies ACIT 2019", Ceske Budejovice, Czech Republic, June 5-7, 2019. – P.153-156

2. Shilo, G. Thermal Design of Electronic Devices with a Forced Cooling System / G. Shilo, V. Beskorovainyi, E. Ogrenich, N. Furmanova, N. Myronova // Proceedings of the 9th IEEE International Conference on Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems: Technology and Applications, 18-21 September, 2019, Metz, France. - p. 556-561

3. Shilo, G. Improving students’ qualification level by introducing innovative educational and production technologies / G. Shilo, N. Furmanova, D. Romaniuk, A. Kalynychenko, P. Kostianoi, O. Desyatnyuk// Proceedings of the 9th IEEE International Conference on Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems: Technology and Applications, 18-21 September, 2019, Metz, France. - p. 1020-123

 

 1. Дейдей, В.С. Моделювання теплових режимів радіоелектронних пристроїв в Fusion 360 / В.С. Дейдей, Г.М. Шило, Т.І. Куляба-Харитонова, В.А. Чернишев // Тиждень науки-2021. Факультет радіоелектроніки та телекомунікацій. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 19–23 квітня 2021 р. [Електронний ресурс] / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2021. – с. 58-59
 2. Котляров, В.А. Використання протоколу I2C на прикладі лазерних датчиків відстані / В.А. Котляров, О.Ю. Фарафонов // Тиждень науки-2021. Факультет радіоелектроніки та телекомунікацій. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 19–23 квітня 2021 р. [Електронний ресурс] / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2021. – с.  66-69
 3. Bielinska, I. «Arts and Mindfulness in Education» Project / I. Bielinska, N. Furmanova // Тиждень науки-2021. Факультет радіоелектроніки та телекомунікацій. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 19–23 квітня 2021 р. [Електронний ресурс] / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2021. – с. 71-72
 4. Шило, А.П. Анімація 3D-моделей в Blender / А.П. Шило, А.В. Пархоменко, Г.М. Шило, Є.В. Огренич // Тиждень науки-2021. Факультет радіоелектроніки та телекомунікацій. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 19–23 квітня 2021 р. [Електронний ресурс] / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2021. – с. 72-74
 5. Бучко, І.В. Графічна візуалізація складального процесу радіоелектронних пристроїв у САПР / І.В. Бучко, Н.І. Фурманова // Тиждень науки-2021. Факультет радіоелектроніки та телекомунікацій. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 19–23 квітня 2021 р. [Електронний ресурс] / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2021. – с. 74-75
 6. Булатов, В.В. Створення віртуального середовища навчальної лабораторії в Unity / В.В. Булатов, Н.І. Фурманова // Тиждень науки-2021. Факультет радіоелектроніки та телекомунікацій. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 19–23 квітня 2021 р. [Електронний ресурс] / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2021. – с. 76-78
 7. Поспеєва, І.Є. Особливості 3D-моделювання несучих конструкцій радіоелектронних, мехатронних, робототехнічних пристроїв з використанням САПР INVENTOR/ І.Є. Поспеєва, А.Р. Потапенко, І.П. Соколік // Тиждень науки-2021. Факультет радіоелектроніки та телекомунікацій. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 19–23 квітня 2021 р. [Електронний ресурс] / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2021. – с. 78-80
 8. Палівода, Д.С. Моделювання випробувань квадрокоптерів в системах CAD / Д.С. Палівода, О.Ю. Фарафонов // Тиждень науки-2021. Факультет радіоелектроніки та телекомунікацій. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 19–23 квітня 2021 р. [Електронний ресурс] / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2021. – с.  82-84
 9. Фурманова, Н. Особливості створення 3D-моделей об'єктів для додатків доповненої реальності / Н. Фурманова, П. Костяной, О. Фарафонов, О. Малий // Виробництво & Мехатронні Системи 2020: Матеріали ІV Міжнародної конференції, Харків, 22-23 жовтня 2020 р.: тези доповідей / [редкол. І.Ш. Невлюдов (відповідальний редактор)]. – Харків: [електронний друк], 2020. - с. 131 - 135
 10. Шевченко, О.С. Переваги використання хмарних технологій при вивченні CAD/CAM/CAE систем / О.С. Шевченко, Г.М. Шило, Т.І. Куляба-Харитонова, Є.В. Огренич, В.С. Дейдей // Тиждень науки-2020. Факультет радіоелектроніки та телекомунікацій. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13–17 квітня 2020 р. [Електронний ресурс] / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2020. – с. 56–58.
 11. Romaniuk, D. Indoor and outdoor positioning technology at the industrial interprises / D. Romaniuk, A. Lebedieva-Dychko, G. Shilo, A. Pysarskyi, S. Shaptala // Тиждень науки-2020. Факультет радіоелектроніки та телекомунікацій. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13–17 квітня 2020 р. [Електронний ресурс] / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2020. – с. 58–60
 12. Кохан, О.В. Технології доповненої реальності в обслуговуванні та ремонті пристроїв для 3D-друку / О.В. Кохан, А.П. Шило, А.Р. Калиниченко, Г.М. Шило, О.С. Шевченко // Тиждень науки-2020. Факультет радіоелектроніки та телекомунікацій. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13–17 квітня 2020 р. [Електронний ресурс] / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2020. – с. 76–78
 13. Чухрай, А.А. Розвиток електронних пристроїв та інформаційних систем в умовах карантину. / А.А. Чухрай // Тиждень науки-2020. Факультет радіоелектроніки та телекомунікацій. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13–17 квітня 2020 р. [Електронний ресурс] / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2020. – с.78–79.
 14. Кроленко, С.Р. Проектування безконтактного активного  3Д-сканера / С.Р. Кроленко // Міжнародна наукова інтернет-конференція "Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення (випуск 44)" / Збірник тез доповідей: випуск 44 (м. Тернопіль, 12 грудня 2019 р.).– Тернопіль. – 2019. (до друку)
 15. Сивоненко, С.А. Автоматизированная система помощи во время управления транспортным средством / С.А. Сивоненко // Міжнародна наукова інтернет-конференція "Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення (випуск 44)" / Збірник тез доповідей: випуск 44 (м. Тернопіль, 12 грудня 2019 р.).– Тернопіль. – 2019. (до друку)
 16. Назаренко, Т.А. Методи моделювання елементів мікросистемної  техніки / Т.А. Назаренко // Міжнародна наукова інтернет-конференція "Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення (випуск 44)" / Збірник тез доповідей: випуск 44 (м. Тернопіль, 12 грудня 2019 р.).– Тернопіль. – 2019. (до друку)
 17. Скрипник, В.В. Програмно – апаратний модуль контролю та автоматичної очистки каналізацію в системі  «розумний дім» / В.В. Скрипник // Міжнародна наукова інтернет-конференція "Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення (випуск 44)" / Збірник тез доповідей: випуск 44 (м. Тернопіль, 12 грудня 2019 р.).– Тернопіль. – 2019. (до друку)
 18. Shilo, G. Improving students’ qualification level by introducing innovative educational and production technologies / G. Shilo, N. Furmanova, D. Romaniuk, A. Kalynychenko, P. Kostianoi, O. Desyatnyuk// Proceedings of the 9th IEEE International Conference on Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems: Technology and Applications, 18-21 September, 2019, Metz, France
 19. Фарафонов, А.Ю. Позиционирование робота на складе / А.Ю. Фарафонов, А.Р. Калиниченко // Транспортні системи та технології: проблеми та перспективи розвитку. Тези доповідей Регіональної науково-практичної конференції серед студентів, викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів і учнів 12 квітня 2019 року [Електронний ресурс] / Редкол. : С. М. Турпак (відпов. ред.) Електрон. дані. –Запоріжжя : ЗНТУ, 2019. – с. 79-81
 20. Куляба-Харитонова, Т.І. Створення бібліотеки компонентів в Altium Designer у вигляді бази даних з інтеграцією в систему електронного документообігу / Т.І. Куляба-Харитонова, С.О. Сивоненко // Тиждень науки-2019. Факультет радіоелектроніки та телекомунікацій. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2019 р. [Електронний ресурс] / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019. – с. 88-90
 21. Фурманова, Н.І. Методи та технології 3D сканування / Н.І. Фурманова, С.Р. Кроленко // Тиждень науки-2019. Факультет радіоелектроніки та телекомунікацій. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2019 р. [Електронний ресурс] / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2019. – с. 90-92
 22. Малий, О.Ю. Віддалене управління станами вузлів на виробництві зварювальних електродів / О.Ю. Малий, В.В. Скрипник // Тиждень науки-2019. Факультет радіоелектроніки та телекомунікацій. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2019 р. [Електронний ресурс] / Редкол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2019. – с. 93-94
 23. Поспеева, І.Є. Особливості використання десяткової матриці пошуку у наукових дослідженнях в галузі радіоелектроніки / І.Є. Поспеева, М.В. Моздалевський // Тиждень науки-2019. Факультет радіоелектроніки та телекомунікацій. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2019 р. [Електронний ресурс] / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019. – с. 94-96
 24. Фурманова, Н.І. Методика викладання практичних занять з програмування на базі платформи Arduino / Н.І. Фурманова, І.В. Бучко // Тиждень науки-2019. Факультет радіоелектроніки та телекомунікацій. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2019 р. [Електронний ресурс] / Редкол.: В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019. – с. 96-98
 25. Фурманова, Н.І. Застосування масових відкритих онлайн курсів для вивчення радіотехнічних спеціальностей / Н.І. Фурманова, В.Р. Надворна, Д.В. Деркач // Тиждень науки-2019. Факультет радіоелектроніки та телекомунікацій. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2019 р. [Електронний ресурс] / Редкол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019. – с. 98-100
 26. Костяной, П.А. Методика  визначення  оптимальної  кількості  датчиків  для  системи автоматичного пожежогасіння [Електронний ресурс] / П.А. Костяной // Збірник студентських наукових статей «Автоматизація та приладобудування» ADED-2018 (Випуск 2). – С.114-121.
 27. Лепьохін, К.В. Принципи роботи віртуальної лабораторії з відаленним доступом / К.В. Лепьохін // Міжнародна наукова інтернет-конференція "Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення (випуск 32)" / Збірник тез доповідей: випуск 33 (м. Тернопіль, 13 листопада 2018 р.). – Частина 1. – Тернопіль. – 2018. – с. 54-55.
 28. Пилипенко, П.А. Нові шляхи і засоби для формування та розвитку професійної компетентності майбутніх фахівців / П.А. Пилипенко // Збірник тез: 45 Міжнародна науково-технічна конференція молоді. Запоріжжя : ФОП Мокшанов В. В., 2018. - с. 77.
 29. Цапко Д.Ю. Автоматизация сбора данных для формирования статистики относительно твердых бытовых отходов / Д.Ю. Цапко, Н.И. Фурманова // Збірник тез: 45 Міжнародна науково-технічна конференція молоді. Запоріжжя : ФОП Мокшанов В. В., 2018. - с. 78.
 30. Калиниченко, А.Р. Система віддаленого моніторингу забруднення повітря / А.Р. Калиниченко, П.А. Костяной, Н.І. Фурманова // Збірник тез: 45 Міжнародна науково-технічна конференція молоді. Запоріжжя : ФОП Мокшанов В. В., 2018. - с. 140-141.
 31. Furmanova, N.I. The mobile system for environmental monitoring / N.I. Furmanova, O.Yu. Farafonov, A.R. Kalynychenko // Сучасні проблеми і досягнення в галузі радіотехніки, телекомунікацій та інформаційних технологій: Тези доповідей IХ Міжнародної науково-практичної конференції (03–05 жовтня 2018 р., м. Запоріжжя) [Електронний ресурс] / Редкол.: Д.М. Піза, С.В. Морщавка. Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. – c. 161-162.
 32. Малий, О.Ю. Система автоматизованого моніторингу потоку вантажних машин через мости для запобігання руйнування конструкцій та покриття / О.Ю. Малий, Р.В. Степура // Сучасні проблеми і досягнення в галузі радіотехніки, телекомунікацій та інформаційних технологій: Тези доповідей IХ Міжнародної науково-практичної конференції (03–05 жовтня 2018 р., м. Запоріжжя) [Електронний ресурс] / Редкол.: Д.М. Піза, С.В. Морщавка. Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. – c. 180-181.
 33. Малий, О.Ю. Автоматизація збору даних для формування статистики відносно співвідношення ТПВ, що здаються в якості вторинної сировини відносно загальної кількості / О.Ю. Малий, Д.Ю. Цапко // Сучасні проблеми і досягнення в галузі радіотехніки, телекомунікацій та інформаційних технологій: Тези доповідей IХ Міжнародної науково-практичної конференції (03–05 жовтня 2018 р., м. Запоріжжя) [Електронний ресурс] / Редкол.: Д.М. Піза, С.В. Морщавка. Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. – c. 182-183.
 34. Малий, О.Ю. Методика визначення кількості датчиків вогню та їх розташування на об'єкті при використанні системи автоматичного пожежогасіння / О.Ю. Малий, М.О. Школяренко // Сучасні проблеми і досягнення в галузі радіотехніки, телекомунікацій та інформаційних технологій: Тези доповідей IХ Міжнародної науково-практичної конференції (03–05 жовтня 2018 р., м. Запоріжжя) [Електронний ресурс] / Редкол.: Д.М. Піза, С.В. Морщавка. Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. – c. 184-185.
 35. Г.М. Шило. Застосування технології доповненої та віртуальної реальностей в освітньому процесі / Г.М. Шило, Н.І. Фурманова, П.А. Костяной // Сучасні проблеми і досягнення в галузі радіотехніки, телекомунікацій та інформаційних технологій: Тези доповідей IХ Міжнародної науково-практичної конференції (03–05 жовтня 2018 р., м. Запоріжжя) [Електронний ресурс] / Редкол.: Д.М. Піза, С.В. Морщавка. Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. – c. 198-199.
 36. Нєсвєтаєв, К.О. Використання системи HFSS для аналізу об'єктів з точки зору електромагнітної сумісності / К.О. Нєсвєтаєв // Міжнародна наукова інтернет-конференція "Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення (випуск 32)" / Збірник тез доповідей: випуск 32 (м. Тернопіль, 16 жовтня 2018 р.). – Тернопіль. – 2018. –  с. 18-20
 37. Ткаченко, С.О. Развитие STEM-образования в Украине / С.О. Ткаченко // Міжнародна наукова інтернет-конференція "Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення (випуск 32)" / Збірник тез доповідей: випуск 32 (м. Тернопіль, 16 жовтня 2018 р.). – Тернопіль. – 2018. –  с. 35-37
 38. Фурманова, Н.І. Застосування технології доповненої реальності в освітньому процесі для навчання студентів радіотехнічних спеціальностей. [Текст] / Н.І. Фурманова, І.Є. Поспеєва, П.А. Костяной // Міжнародна наукова інтернет-конференція "Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення". Збірник тез доповідей: випуск 30 (м. Тернопіль, 11 липня 2018 р.) - Тернопіль. - 2018. - с. 85-88
 39. Furmanova, N. The Mobile Environment Monitoring System with a Web Interface [Теxt] / N. Furmanova, G. Shilo, A. Kalynychenko, P. Kostianoi. // Proceedings of the International Conference “Advanced Computer Information Technologies” (ACIT-2018). – P.183-186
 40. Костяной, П.А. Розробка системи віддаленого моніторингу екологічного стану навколишнього середовища [Електронний ресурс] / П.А. Костяной, А.Р. Калиниченко // Збірник студентських наукових статей «Автоматизація та приладобудування» ADED-2018, 1 частина (Випуск 2018). – С.138-143.
 41. Кроленко, С.Р. Шляхи оптимізації міцнісних характеристик деталей, виготовлених методом 3D-друку [Електронний ресурс] / Кроленко С.Р. // Збірник студентських наукових статей «Автоматизація та приладобудування» ADED-2018, 1 частина (Випуск 2018). – С.148-153.
 42. Цапко, Д.Ю. Программно-аппаратный комплекс для снятия АЧХ пассивных фильтров [Електронний ресурс] / Д.Ю. Цапко, С.А. Мирошниченко, В.Ф. Онищенко // Тиждень науки: щоріч. наук.- практ. конф., 16-20 квітня 2018 р.: тези доп. / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані.- Запоріжжя: ЗНТУ, 2018. - С. 881-882.
 43. Кроленко, С.Р. Шляхи оптимізації міцнісних характеристик деталей, виготовлених методом 3D-друку / О.Ю.Фарафонов, С.Р. Кроленко. // Тиждень науки: щоріч. наук.- практ. конф., 16-20 квітня 2018 р.: тези доп. / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані.- Запоріжжя: ЗНТУ, 2018. - С. 879-880.
 44. Авраменко, С.О. Система обліку і контролю відпуску палива на підприємствах [Електронний ресурс] / С.О. Авраменко, О.Ю. Малий  // Тиждень науки: щоріч. наук.- практ. конф., 16-20 квітня 2018 р.: тези доп. / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані.- Запоріжжя: ЗНТУ, 2018. - С. 882-884.
 45. Краснокутський, М.Г. Система автоматизованого сортування фруктів та овочів на основі аналізу їх стиглості за кольоровими характеристиками [Електронний ресурс] / М.Г. Краснокутський, О.Ю. Малий  // Тиждень науки: щоріч. наук.- практ. конф., 16-20 квітня 2018 р.: тези доп. / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані.- Запоріжжя: ЗНТУ, 2018 . - С. 884-886
 46. Степура, Р.В. Система аналізу потоку вантажних машин через мости [Електронний ресурс] / Р.В Степура, О.Ю. Малий  // Тиждень науки: щоріч. наук.- практ. конф., 16-20 квітня 2018 р.: тези доп. / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані.- Запоріжжя: ЗНТУ, 2018. - С. 886-888.
 47. Цапко, Д.Ю. Система збирання даних стосовно кількості ТПВ, що здаються в якості вторинної сировини [Електронний ресурс] / Д.Ю. Цапко, О.Ю. Малий  // Тиждень науки: щоріч. наук.- практ. конф., 16-20 квітня 2018 р.: тези доп. / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані.- Запоріжжя: ЗНТУ, 2018. - С. 888-889
 48. Школяренко, М.О. Система автоматичного пожежогасіння на підприємствах [Електронний ресурс] / М.О. Школяренко, О.Ю. Малий  // Тиждень науки: щоріч. наук.- практ. конф., 16-20 квітня 2018 р.: тези доп. / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані.- Запоріжжя: ЗНТУ, 2018. - С. 890-891
 49. Костяной, П.А. Розробка системи віддаленого моніторингу екологічного стану навколишнього середовища [Електронний ресурс] / П.А. Костяной , Н.І. Фурманова // Тиждень науки: щоріч. наук.- практ. конф., 16-20 квітня 2018 р.: тези доп. / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані.- Запоріжжя: ЗНТУ, 2018 . - С. 892-893.
 50. Калиниченко, А.Р. Фурманова Н.І. Розробка програмного забезпечення для системи моніторингу екологічного стану навколишнього середовища [Електронний ресурс] / А.Р. Калиниченко , Н.І. Фурманова // Тиждень науки: щоріч. наук.- практ. конф., 16-20 квітня 2018 р.: тези доп. / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані.- Запоріжжя: ЗНТУ, 2018. - С. 894-895.
 51. Задирака, А.М. Фурманова Н.І. Розробка мобільного додатку для системи моніторингу екологічного стану навколишнього середовища [Електронний ресурс] / А.М. Задирака , Н.І. Фурманова // Тиждень науки: щоріч. наук.- практ. конф., 16-20 квітня 2018 р.: тези доп. / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані.- Запоріжжя: ЗНТУ, 2018. - С. 895-896.
 52. Несветаєв, К.О. Застосування системи ELCUT для аналізу об’єктів з точки зору електромагнітної сумісності [Електронний ресурс] / К.О. Несветаєв, О.Ю. Фарафонов  // Тиждень науки: щоріч. наук.- практ. конф., 16-20 квітня 2018 р.: тези доп. / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані.- Запоріжжя: ЗНТУ, 2018. - С. 896-898.
 53. Фурманова, Н.И. Обучение студентов инженерных специальностей системному и функциональному подходам с учетом соционических типов / Н.И. Фурманова, И.Е. Поспеева, М.Г. Краснокутский // Сборник научных трудов международной конференции «Современные инновационные технологии подготовки инженерных кадров для горной промышленности и транспорта 2017». – Д.: НГУ, 2017. – С. 668-672.
 54. Шило, Г. М., Лопатка, Ю. А., Куляба-Харитонова, Т. І. Розробка  програмного комплексу для  автоматизації теплового  проектування блоків РЕА [Електронний ресурс] / Г.М.Шило, Ю.А.Лопатка, Т.І.Куляба-Харитонова // Тиждень науки: щоріч. наук.- практ. конф., 18-21 квітня 2017 р.: тези доп. / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані.- Запоріжжя : ЗНТУ, 2017. - C. 570-572 - 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM). - назва з тит. екрана.
 55. Арєшкін, Є. К., Шаптала, С. В., Якименко, С. А. Дослідження  динаміки нагріву  радіоелектронних приладів [Електронний ресурс] / Є.К.Арєшкін, С.В.Шаптала, С.А.Якименко // Тиждень науки: щоріч. наук.- практ. конф., 18-21 квітня 2017 р.: тези доп. / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані.- Запоріжжя : ЗНТУ, 2017. - C. 572-574 - 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM). - назва з тит. екрана
 56. Малий, О. Ю. Конструктивні методи боротьби з  наносекундними  завадами в  мікроконтролерних платах керування  потужними  навантаженнями [Електронний ресурс] / О.Ю.Малий // Тиждень науки: щоріч. наук.- практ. конф., 18-21 квітня 2017 р.: тези доп. / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані.- Запоріжжя : ЗНТУ, 2017. - C. 574-576 - 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM). - назва з тит. екрана.
 57. Фурманова, Н. І., Поспеєва, І. Є., Краснокутський, М. Г. Особливості підготовки інженерів з радіотехніки  та телекомунікацій  на рівні світових стандартів [Електронний ресурс] / Н.І.Фурманова, І.Є.Поспеєва, М.Г.Краснокутський // Тиждень науки: щоріч. наук.- практ. конф., 18-21 квітня 2017 р.: тези доп. / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані.- Запоріжжя : ЗНТУ, 2017. - C. 576-578 - 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM). - назва з тит. екрана.
 58. Furmanova, N. I. Using english as the medium of instruction  for students of radio engineering specialities [Електронний ресурс] / N.I.Furmanova// Тиждень науки: щоріч. наук.- практ. конф., 18-21 квітня 2017 р.: тези доп. / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані.- Запоріжжя : ЗНТУ, 2017. - C. 578-580 - 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM). - назва з тит. екрана.
 59. Малий, О. Ю., Фурманова, Н. І., Піроженко, О. О. Технологія  розпізнавання схем електричних принципових з наступним  автоматизованим створенням креслень схем та конструкцій плати [Електронний ресурс] / О.Ю.Малий, Н.І.Фурманова, О.О.Піроженко // Тиждень науки: щоріч. наук.- практ. конф., 18-21 квітня 2017 р.: тези доп. / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані.- Запоріжжя : ЗНТУ, 2017. - C. 580-582 - 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM). - назва з тит. екрана.
 60. Фурманова, Н. І., Поспеєва, І. Є., Степура, Р. О Інтерактивні методи  навчання при  підготовці інженерних кадрів [Електронний ресурс] / Н.І.Фурманова, І.Є.Поспеєва, Р.О.Степура // Тиждень науки: щоріч. наук.- практ. конф., 18-21 квітня 2017 р.: тези доп. / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані.- Запоріжжя : ЗНТУ, 2017. - C. 582-584 електрон. опт. диск (DVD-ROM). - назва з тит. екрана.
 61. Фурманова, Н. І., Цапко, Д. Ю. Особливості розробки сайту  кафедри  вищого навчального закладу [Електронний ресурс] / Н.І.Фурманова, Д.Ю.Цапко // Тиждень науки: щоріч. наук.- практ. конф., 18-21 квітня 2017 р.: тези доп. / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані.- Запоріжжя : ЗНТУ, 2017. - C. 584-586 електрон. опт. диск (DVD-ROM). - назва з тит. екрана.
 62. Фурманова, Н. І., Школяренко, М. О. Веб-дизайн інформаційних  сайтів вищих  навчальних закладів [Електронний ресурс] / Н.І.Фурманова, М.О.Школяренко// Тиждень науки: щоріч. наук.- практ. конф., 18-21 квітня 2017 р.: тези доп. / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані.- Запоріжжя : ЗНТУ, 2017. - C. 586-587 електрон. опт. диск (DVD-ROM). - назва з тит. екрана.
 63. Farafonov, O. Yu., Marzouk A. R. Quadcopter prototype developing [Електронний ресурс] / O.Yu.Farafonov. A.R. Marzouk // Тиждень науки: щоріч. наук.- практ. конф., 18-21 квітня 2017 р.: тези доп. / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані.- Запоріжжя : ЗНТУ, 2017. - C. 587-589 електрон. опт. диск (DVD-ROM). - назва з тит. екрана.
 64. Фурманова, Н. І., Костяной, П. А. Розробка універсальної системи оплати  транспортних послуг в міському транспорті [Електронний ресурс] / Н.І.Фурманова, П.А.Костяной// Тиждень науки: щоріч. наук.- практ. конф., 18-21 квітня 2017 р.: тези доп. / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані.- Запоріжжя : ЗНТУ, 2017. - C. 589-590 електрон. опт. диск (DVD-ROM). - назва з тит. екрана.
 65. Арєшкін, Є. К., Лопатка, Ю. А., Кузьменко, О. В. Создание виртуальной лаборатории с  помощью интерактивной среды Unity3d [Електронний ресурс] / Є.К.Арєшкін, Ю.А.Лопатка, О.В.Кузьменко// Тиждень науки: щоріч. наук.- практ. конф., 18-21 квітня 2017 р.: тези доп. / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані.- Запоріжжя : ЗНТУ, 2017. - C. 591-592 - 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM). - назва з тит. екрана.
 66. Малий, О. Ю., Кроленко, С. Р., Скрипник, В. В. Використання цифрових прийомо-передавачів  NRF24l01 для організації мережі дозуючих   пристроїв на підприємствах [Електронний ресурс] / О.Ю.Малий, С.Р.Кроленко, В.В.Скрипник// Тиждень науки: щоріч. наук.- практ. конф., 18-21 квітня 2017 р.: тези доп. / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані.- Запоріжжя : ЗНТУ, 2017. - C. 593-594 - 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM). - назва з тит. екрана.
 67. Школяренко М.А. Веб-дизайн информационных сайтов вузов / М.А.Школяренко, науч. рук. Н.И. Фурманова // 21-й Міжнародний молодіжний форум «Радіоелектроніка та молодь у ХХІ столітті». Зб. матеріалів форуму. Т.6. – Харків: ХНУРЕ, 2017. – с.193-194.
 68. Степура Р.В. Використання командного та ігрового підходів у навчанні студентів / Р.В. Степура, наук.кер. І.Є.Поспеєва // 21-й Міжнародний молодіжний форум «Радіоелектроніка та молодь у ХХІ столітті». Зб. матеріалів форуму. Т.9. – Харків: ХНУРЕ, 2017. – с.34-35.
 69. Колосов, К.С. Розробка алгоритму та програмного забезпечення для розпізнавання автомобільних номерів [Текст] / К.С. Колосов // Матеріали ХХ ювілейного Міжнародного молодіжного форуму "Радіоелектроніка та молодь у ХХІ ст." - Харків: 2016. - Т.2. - с. 177-178
 70. Гарачук, С.А. Автоматичне розпізнавання роботом підводних об'єктів з використанням ультразвукового розпізнавання [Текст] /С.А. Гарачук // Матеріали ХХ ювілейного Міжнародного молодіжного форуму "Радіоелектроніка та молодь у ХХІ ст." - Харків: 2016. - Т.3. - с. 120-121
 71. Гарачук, С.А. Разработка системы определения уровня жидкости в резервуаре [Текст] / С.А Гарачук // 42 Международная научно-техническая конференция молодежи: Запорожсталь. - 2015. - с.80-81
 72. Фурманова, Н.И. Проектирование фильтров СВЧ на отрезке нерегулярной линии с помощью квазистатического анализа [Текст] / Н.И.Фурманова, Ю.А.Сицилицин, Н.И.Швагер // 18-й Международный молодежный форум “Радиоэлектроника и молодежь в XXI веке”. Сб.материалов форума. Т. 1. – Харьков: ХНУРЭ, 2014. – с. 157-158.
 73. Малий, О.Ю. Розробка моделі та схеми керування маніпулятором типу "рука" [Текст] /О.Ю. Малий, С.А. Гарачук // Сучасні проблеми і досягнення в галузі радіотехніки, телекомунікацій та інформаційних технологій : міжнарод. наук.-практ. конф., 17-19 вер. 2014 р. : тези доп. – Запоріжжя, 2014. – с. 195–196
 74. Малий, О.Ю. Система позиціонування групи мобільних роботів з використанням ультразвукових датчиків на прикладі віброходів [Текст] /О.Ю. Малий, Н.І. Фурманова, М.І. Швагер // Сучасні проблеми і досягнення в галузі радіотехніки, телекомунікацій та інформаційних технологій : міжнарод. наук.-практ. конф., 17-19 вер. 2014 р. : тези доп. – Запоріжжя, 2014. – с. 197–198
 75. Риженко, Т.В. Оптимізація конструктивних параметрів кільцевих подільників потужності НВЧ [Текст] / Т.В. Риженко // 18-й Международный молодежный форум “Радиоэлектроника и молодежь в XXI веке”. Сб.материалов форума. Т. 2. – Харьков: ХНУРЭ, 2014. – с. 147-148.
 76. Петрова, Е.В. Разработка упрощённого алгоритма проектирования микрополосковых ППФ на шпилечных резонаторах с отверстиями в экранирующем слое на основе электродинамического анализа в программе Ansoft HFSS [Текст] / Е.В. Петрова, Н. И. Фурманова, А. Ю. Фарафонов // Радіоелектроніка, Інформатика, Управління. – 2012. – № 1. – с. 14–18
 77. Сиротюк, О.В. Оптимизация объема герметичних блоков радиоэлектронной аппаратуры [Текст] /О.В. Сиротюк, Ю.А. Лопатка, Е.К. Арешкин, Т.И. Куляба // Сучасні проблеми і досягнення в галузі радіотехніки, телекомунікацій та інформаційних технологій : міжнарод. наук.-практ. конф., 19-21 вер. 2012 р. : тези доп. – Запоріжжя, 2012. – с. 286–287
 78. Дерновий, І.Б. Розробка системи технічного зору для автономного робота [Текст] /І.Б. Дерновий // Сучасні проблеми і досягнення в галузі радіотехніки, телекомунікацій та інформаційних технологій: міжнарод. наук.-техн. конф., 22-24 вер. 2010 р. : тези доп. – Запоріжжя, 2010. – с. 42–44
 79. Малий, О.Ю. Основні проблеми, що виникають під час проектування пристроїв на основі мікроконтролерів [Текст] /О.Ю. Малий, І.М.Веснін, О.А. Дем'яненко // Сучасні проблеми і досягнення в галузі радіотехніки, телекомунікацій та інформаційних технологій : міжнарод. наук.-техн. конф., 22-24 вер. 2010 р. : тези доп. – Запоріжжя, 2010. – с. 60–62
 80. Марухняк, М.С. Исследование и разработка радиоэлектронных средств с использованием некондуктивных связей между элементами [Текст] /М.С. Марухняк, К.В. Петрова // Сучасні проблеми і досягнення в галузі радіотехніки, телекомунікацій та інформаційних технологій : міжнарод. наук.-техн. конф., 22-24 вер. 2010 р. : тези доп. – Запоріжжя, 2010. –с. 62–63

 

2020 р.

 1. Шевченко, О.С. Переваги використання хмарних технологій при вивченні CAD/CAM/CAE систем / О.С. Шевченко, Г.М. Шило, Т.І. Куляба-Харитонова, Є.В. Огренич, В.С. Дейдей // Тиждень науки-2020. Факультет радіоелектроніки та телекомунікацій. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13–17 квітня 2020 р. [Електронний ресурс] / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2020. – с. 56–58.
 2. Romaniuk, D. Indoor and outdoor positioning technology at the industrial interprises / D. Romaniuk, A. Lebedieva-Dychko, G. Shilo, A. Pysarskyi, S. Shaptala // Тиждень науки-2020. Факультет радіоелектроніки та телекомунікацій. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13–17 квітня 2020 р. [Електронний ресурс] / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2020. – с. 58–60.
 3. Tsapko, D. Features of communication between robots in a group under conditions of a limited number of channels / D. Tsapko, G. Shilo, L. Karpukov, Y. Sobol // Тиждень науки-2020. Факультет радіоелектроніки та телекомунікацій. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13–17 квітня 2020 р. [Електронний ресурс] / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2020. – с. 60–62.
 4. Анікін, П.С. Порівняльні характеристики типів 3D-друку та можливості їх симуляції у CAE Abaqus / П.С. Анікін, Г.М. Шило // Тиждень науки-2020. Факультет радіоелектроніки та телекомунікацій. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13–17 квітня 2020 р. [Електронний ресурс] / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2020. – с. 62–64.
 5. Фарафонов, О.Ю. Застосування неоднорідних ліній в задачах синтезу мікросмужкових спрямованих відгалужувачів / О.Ю. Фарафонов, Н.І. Фурманова // Тиждень науки-2020. Факультет радіоелектроніки та телекомунікацій. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13–17 квітня 2020 р. [Електронний ресурс] / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2020. – с.64–66.
 6. Малий, О.Ю. Генетичний алгоритм для групового управління автономних підводних роботів, виконуючих колективну роботу в певному місці підводного простору / О.Ю. Малий, С.А. Гарачук // Тиждень науки-2020. Факультет радіоелектроніки та телекомунікацій. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13–17 квітня 2020 р. [Електронний ресурс] / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2020. – с. 66–68.
 7. Малий, О.Ю. Відносна оцінка позиції і маршруту пересування роботів за допомогою одометрії. / О.Ю. Малий, О.О. Піроженко // Тиждень науки-2020. Факультет радіоелектроніки та телекомунікацій. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13–17 квітня 2020 р. [Електронний ресурс] / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2020. – с. 68–71.
 8. Фурманова, Н.І. Ділові ігри як форма активних методів навчання / Н.І. Фурманова, І.Є. Поспеева, О.Ю. Фарафонов // Тиждень науки-2020. Факультет радіоелектроніки та телекомунікацій. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13–17 квітня 2020 р. [Електронний ресурс] / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2020. – с. 71–73.
 9. Фурманова, Н.І. Застосування ігрового підходу при вивченні дисципліни "Основи проектування ЕА" / Н.І. Фурманова, І.Є. Поспеева, О.Ю. Фарафонов //Тиждень науки-2020. Факультет радіоелектроніки та телекомунікацій. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13–17 квітня 2020 р. [Електронний ресурс] / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2020. – с. 73–76.
 10. Кохан, О.В. Технології доповненої реальності в обслуговуванні та ремонті пристроїв для 3D-друку / О.В. Кохан, А.П. Шило, А.Р. Калиниченко, Г.М. Шило, О.С. Шевченко // Тиждень науки-2020. Факультет радіоелектроніки та телекомунікацій. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13–17 квітня 2020 р. [Електронний ресурс] / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2020. – с. 76–78.
 11. Чухрай, А.А. Розвиток електронних пристроїв та інформаційних систем в умовах карантину. / А.А. Чухрай // Тиждень науки-2020. Факультет радіоелектроніки та телекомунікацій. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13–17 квітня 2020 р. [Електронний ресурс] / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2020. – с.78–79.
 12.  Фурманова, Н.І. Інтерактивні та ігрові форми навчання студентів технічних спеціальностей / Н.І. Фурманова, І.Є. Поспеєва, О.Ю. Фарафонов // Міжнародна наукова інтернет-конференція "Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення (випуск 49)" /Збірник тез доповідей: випуск 49 (м. Тернопіль, 10 червня 2020 р.). –Тернопіль. – 2020. –с. 99-102
 13. Фурманова, Н. Особливості створення 3D-моделей об'єктів для додатків доповненої реальності / Н. Фурманова, П. Костяной, О. Фарафонов, О. Малий // Виробництво & Мехатронні Системи 2020: Матеріали ІV Міжнародної конференції, Харків, 22-23 жовтня 2020 р.: тези доповідей / [редкол. І.Ш. Невлюдов (відповідальний редактор)]. – Харків: [електронний друк], 2020. - с. 131 - 135
 14. Малий, О.Ю.  Аналітичний огляд пристроїв та автоматичних систем безконтактного вимірювання температури тіла / Малий О.Ю., Фарафонов О.Ю., Фурманова Н.І. // Сучасні проблеми і досягнення в галузі радіотехніки, телекомунікацій та інформаційних технологій: Тези доповідей Х Ювілейної Міжнародної науково-практичної конференції (07-09 жовтня 2020 року, м. Запоріжжя)  – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка» , 2020. - с. 126-128
 15. Фурманова, Н.І. Гейміфікація процесу навчання проектування електронної апаратури / Н.І. Фурманова, О.Ю. Фарафонов, О.Ю.Малий, І.Є. Поспеєва // Сучасні проблеми і досягнення в галузі радіотехніки, телекомунікацій та інформаційних технологій: Тези доповідей Х Ювілейної Міжнародної науково-практичної конференції (07-09 жовтня 2020 року, м. Запоріжжя)  – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка» , 2020. - с.141-142
 16. Фарафонов, О.Ю. Використання фреймворку Xamarin у розробці програмного забезпечення для керування автономними роботами/Фарафонов О.Ю., Фурманова Н.І., Малий О.Ю. // Сучасні проблеми і досягнення в галузі радіотехніки, телекомунікацій та інформаційних технологій: Тези доповідей Х Ювілейної Міжнародної науково-практичної конференції (07-09 жовтня 2020 року, м. Запоріжжя)  – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка» , 2020. - с.139-140

2019 р.

 1. Shilo, G. Thermal Design of Electronic Devices with a Forced Cooling System / G. Shilo, V. Beskorovainyi, E. Ogrenich, N. Furmanova, N. Myronova // Proceedings of the 9th IEEE International Conference on Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems: Technology and Applications, 18-21 September, 2019, Metz, France.
 2. Shilo, G. Improving students’ qualification level by introducing innovative educational and production technologies / G. Shilo, N. Furmanova, D. Romaniuk, A. Kalynychenko, P. Kostianoi, O. Desyatnyuk// Proceedings of the 9th IEEE International Conference on Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems: Technology and Applications, 18-21 September, 2019, Metz, France.
 3. Maly, O. System for analysis of the traffic flow through the bridges / O. Maly, N. Furmanova // Транспортні системи та технології: проблеми та перспективи розвитку. Тези доповідей Регіональної науково-практичної конференції серед студентів, викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів і учнів 12 квітня 2019 року [Електронний ресурс] / Редкол. : С. М. Турпак (відпов. ред.) Електрон. дані. –Запоріжжя : ЗНТУ, 2019. – с. 72-74
 4. Фарафонов, А.Ю. Позиционирование робота на складе / А.Ю. Фарафонов, А.Р. Калиниченко // Транспортні системи та технології: проблеми та перспективи розвитку. Тези доповідей Регіональної науково-практичної конференції серед студентів, викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів і учнів 12 квітня 2019 року [Електронний ресурс] / Редкол. : С. М. Турпак (відпов. ред.) Електрон. дані. –Запоріжжя : ЗНТУ, 2019. – с. 79-81
 5. Фурманова, Н. Розробка системи аналізу транспортного потоку / Н. Фурманова, О. Малий, О. Фарафонов // Виробництво & Мехатронні Системи 2019: Матеріали ІІІ Міжнародної конференції, Харків, 24-25 жовтня 2019 р.: тези доповідей / [редкол. І.Ш. Невлюдов (відповідальний редактор)]. – Харків: [електронний друк], 2019. – с. 11-16
 6. G. Shilo. Thermal Design of Electronic Equipment Enclosures with Natural Air Cooling [Теxt] / G. Shilo, E. Ogrenich, T. Kulyaba-Kharitonova, O. Buhaiev // Conference Proceedings "Advanced Computer Information Technologies ACIT 2019", Ceske Budejovice, Czech Republic, June 5-7, 2019. – P.153-156.
 7. Шило, Г.М. Створення освітнього середовища у віртуальній реальності / Г.М. Шило, Н.І. Фурманова // Тиждень науки-2019. Факультет радіоелектроніки та телекомунікацій. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2019 р. [Електронний ресурс] / Редкол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019. – с. 79-81
 8. Фурманова, Н.І. Математичні методи у наукових дослідженнях в галузі радіоелектроніки / Н.І. Фурманова, І.Є. Поспеєва// Тиждень науки-2019. Факультет радіоелектроніки та телекомунікацій. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2019 р. [Електронний ресурс] / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019. – с. 81-83
 9. Фарафонов, О.Ю. Використання лазерних систем в задачах оцінки розмірів об’єктів на конвеєрі / О.Ю. Фарафонов // Тиждень науки-2019. Факультет радіоелектроніки та телекомунікацій. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2019 р. [Електронний ресурс] / Редкол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019. – с. 84-85
 10. Малий, О.Ю. Оптимізація задачі покриття площі підводними роботами з централізованим управлінням методом диференціації території / О.Ю. Малий, О.О. Піроженко // Тиждень науки-2019. Факультет радіоелектроніки та телекомунікацій. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2019 р. [Електронний ресурс] / Редкол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019. – с. 86-87

2018 р.

 1. Shilo, G. Computer-aided Thermal Design of Hermetically Sealed Stackable Electronic Units / G. Shilo, Yu. Lopatka, E. Areshkin // Proceedings of 14th International Conference on Advanced Trends in Radioelectronics, Telecommunications and Computer Engineering (TCSET), Lviv-Slavske, Ukraine, February 20 – 24, 2018. – p. 358-365.
 2. Shilo, G. Software for Tolerance Design of Electronic Devices [Теxt] / G. Shilo, N. Furmanova, T. Kulyaba-Kharitonova // Proceedings of the International Conference “Advanced Computer Information Technologies” (ACIT-2018). – P.14-17.
 3. Furmanova, N. The Mobile Environment Monitoring System with a Web Interface [Теxt] / N. Furmanova, G. Shilo, A. Kalynychenko, P. Kostianoi. // Proceedings of the International Conference “Advanced Computer Information Technologies” (ACIT-2018). – P.183-186.
 4. Малий, О. Сучасні технології та засоби вивчення рельєфу дна водойм [Теxt] / О. Малий, С. Гарачук // Виробництво & Мехатронні Системи 2018: матеріали II-й Міжнародної конференції, Харків, 25-26 жовтня 2018р.: тези доповідей / [редкол. І.Ш. Невлюдов (відповідальний редактор).].-Харків: [електронний друк], 2018. - с. 96-99
 5. Малий, О. Огляд алгоритмів, моделей та стратегій для розподілу поставлених задач групам роботів, що виконують загальну мету [Теxt] / О. Малий, О. Піроженко // Виробництво & Мехатронні Системи 2018: матеріали II-й Міжнародної конференції, Харків, 25-26 жовтня 2018р.: тези доповідей / [редкол. І.Ш. Невлюдов (відповідальний редактор).].-Харків: [електронний друк], 2018. - с. 99-102
 6. Бугаєв, О.Ю. Neuro-mechanical processing measurement information about mechanical quantities [Теxt] / О.Ю. Бугаєв, А.С. Черненко // International scientific and practical conference «Prospects for the development of technical sciences in EU countries and Ukraine» Wloclawek, Republic of Poland, December 21-22, 2018. Wloclawek: Izdevnieciba «Baltija Publishing», 2018. – Р.75-77.

2017 р.

 1. G. M. Shilo, The Method of Optimization of Mass-Size and Thermal Parameters of Hermetically Sealed Electronic Equipment / G. Shilo, Y. Lopatka, T. Kulyaba-Kharitonova //14th International Conference The  Experience of Designing and Application of CAD Systems in Microelectronics (CADSM). 21-25 February 2017, Lviv, Polyana, Pages 337-339
 2. G. M. Shilo, Optimization of the Mass Characteristics of the lectronic Equipment Enclosures with Natural Air Cooling / G. Shilo, E. Areshkin , E. Ogrenich //14th International Conference The  Experience of Designing and Application of CAD Systems in Microelectronics (CADSM). 21-25 February 2017, Lviv, Polyana, Pages 340-343
 3. G. M. Shilo. Statistically Oriented Tolerance Design with Correlation between Parameters of Components/ G. M. Shilo, N. Furmanova // Proceedings of the 9th IEEE International Conference on Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems: Technology and Applications 21-23 September, 2017, Bucharest, Romania. – p.1082 – 1087
 4. G. M. Shilo. Heat Transfer Intensification in Hermetically Sealed Units Stackable Design/ / G. M. Shilo, Yu. Lopatka, E. Areshkin, E. Ogrenich, N. Furmanova // Manufacturing & Mechatronic Systems 2017: Proceedings of 1st International Conference, Kharkiv, October 24-25, 2017: Thesises of Reports / [Ed. I.Sh. Nevlyudov (chief editor).].- Kharkiv: [electronic version], 2017. - pp.72-75

2016 р.

 1. Шило, Г.М. Інтенсифікація тепловідводу в герметичних блоках етажерної конструкції[Текст]  / Г.М. Шило, Ю.А. Лопатка, Є.В. Огренич // Сучасні проблеми і досягнення в галузі радіотехніки, телекомунікацій та інформаційних технологій: VIІI Міжнародна науково-практична конференція, 19-24 вересня 2016 року: тези доповідей – м. Запоріжжя: ЗНТУ – 2016. – С. 226-227
 2. Шило, Г.М. Дослідження ефективності системи охолодження модулів радіоелектронних апаратів[Текст]  / Г.М. Шило,  Є.К. Арєшкін, Т.І. Куляба-Харитонова // Сучасні проблеми і досягнення в галузі радіотехніки, телекомунікацій та інформаційних технологій: VIІI Міжнародна науково-практична конференція, 19-24 вересня 2016 року: тези доповідей – м. Запоріжжя: ЗНТУ – 2016. – С. 224-225
 3. Шило, Г.Н. Исследование массогабаритных и тепловых характеристик герметичных блоков модульной конструкции бортовых РЭС / Г.Н. Шило, Ю.А. Лопатка, О.М. Семенцов // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 18–12 квітня 2016 р. / Редкол.: Ю. М. Внуков (відпов. ред.) та ін. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2016. –Т.1. – с.292-294
 4. Шило, Г.М. Теплове проектування блоків радіоелектронної аппаратури оптимальної масси [Текст] / Г.М. Шило, Є. К. Арєшкін, С. В. Болтенков  // Тиждень науки: науково-практична конференція, тези доповідей, 18–22 квітня 2016 р. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2016. - Т1. - С. 296- 298.
 5. Поспеєва, І.Є. Інфокомунікативні технології сприйняття та переробки інформації / І.Є. Поспеєва, Т.Ю. Ложневська // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 18–12 квітня 2016 р. / Редкол.: Ю. М. Внуков (відпов. ред.) та ін. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2016. –Т.1. – с.294-296
 6. Крищук, В.М. Технології виробництва радіопоглинаючих матеріалів / В.М. Крищук, Н.І. Фурманова // Сучасні проблеми і досягнення в галузі радіотехніки, телекомунікацій  та  інформаційних  технологій: тези  доповідей VIII Міжнародної  науково-практичної  конференції (21–23 вересня 2016 р., м. Запоріжжя). – Запоріжжя: ЗНТУ, 2016. – с. 214 - 216
 7. Фарафонов, О.Ю. Розробка програми автоматизованого розрахунку коефіцієнтів формування діаграми направленості для цифрової антенної решітки / О.Ю. Фарафонов // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 18–12 квітня 2016 р. / Редкол.: Ю. М. Внуков (відпов. ред.) та ін. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2016. –Т.1. – с.287-289
 8. Міщенко, М.В. Застосування паралельних обчислень при квазістатичному моделюванні НВЧ-пристроїв на мікросмужкових лініях / М.В. Міщенко, В.М. Крищук // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 18–12 квітня 2016 р. / Редкол.: Ю. М. Внуков (відпов. ред.) та ін. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2016. –Т.1. – с.289-290
 9. Фурманова, Н.І. Застосування хвиль терагерцового діапазону в сучасних радіоелектронних системах / Н.І. Фурманова, Е.М. Шинкаренко. // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 18–12 квітня 2016 р. / Редкол.: Ю. М. Внуков (відпов. ред.) та ін. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2016. –Т.1. – с.290-292
 10. Фурманова, Н.І. Проектування конструкції тривимірного принтера / Н.І. Фурманова, Д.Д. Трунов // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 18–12 квітня 2016 р. / Редкол.: Ю. М. Внуков (відпов. ред.) та ін. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2016. –Т.1. – с.298-299
 11. Фарафонов, О.Ю. Розробка комбінованої системи енергозабезпечення / О.Ю. Фарафонов, С.В. Шаптала // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 18–12 квітня 2016 р. / Редкол.: Ю. М. Внуков (відпов. ред.) та ін. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2016. –Т.1. – с.300-301
 12. Фурманова, Н.І. Принципи функціонування квантових комп’ютерів / Н.І. Фурманова, Р.В. Степура // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 18–12 квітня 2016 р. / Редкол.: Ю. М. Внуков (відпов. ред.) та ін. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2016. –Т.1. – с.301-303
 13. Міщенко, М.В. Розвиток біокомп’ютерних технологій / М.В. Міщенко, М.Г. Краснокутський // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 18–12 квітня 2016 р. / Редкол.: Ю. М. Внуков (відпов. ред.) та ін. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2016. –Т.1. – с.303-304
 14. Фурманова, Н.І. Проектування смугопропускаючих фільтрів на метаматеріалах / Н.І. Фурманова, О.С. Никифорчак // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 18–12 квітня 2016 р. / Редкол.: Ю. М. Внуков (відпов. ред.) та ін. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2016. –Т.1. – с.305-306
 15. Міщенко, М.В. Розвиток електронних засобів індивідуального захисту / М.В. Міщенко, М.Ю. Нежевенко // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 18–12 квітня 2016 р. / Редкол.: Ю. М. Внуков (відпов. ред.) та ін. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2016. –Т.1. – с.307-308
 16. Малий, О.Ю. Розробка алгоритму та програмного забезпечення для розпізнавання автомобільних номерів транспортних засобів / О.Ю. Малий, О.П. Шахнір // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 18–12 квітня 2016 р. / Редкол.: Ю. М. Внуков (відпов. ред.) та ін. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2016. –Т.1. – с.309-310
 17. Поспеева, И.Е.  Инфокоммуникативные технологии восприятия и переработки информации / И.Е. Поспеева, Т.Ю. Ложневская // Сборник научных трудов международной конференции «Современные инновационные технологии подготовки инженерных кадров для горной промышленности и транспорта 2016». – Д.: НГУ, 2016. – с. 486 – 491.

Кафедра є співорганізатором міжнародної науково-практичної конференції “Сучасні проблеми і досягнення в галузі радіотехніки, телекомунікацій та інформаційних технологій” в 2006, 2008, 2010, 2012, 2014, 2016, 208 та 2020 рр.

Протягом 2006-2010 рр. викладачами кафедри опубліковано більше 50 наукових праць в фахових наукових виданнях, в тому числі зарубіжних. Активну участь колектив кафедри бере у винахідницькій діяльності, зокрема за останні роки отримано 4 патенти.

Кафедра має розгалужені творчі зв’язки з промисловими підприємствами, науковими та навчальними закладами і провідними фірмами – виробниками програмного забезпечення. При проведенні науково-дослідних робіт використовується суперкомп’ютерний комплекс кластерного типу для реалізації інформаційних технологій (СКІТ) інституту кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України. При виконанні науково-дослідних робіт використовується ліцензійне програмне забезпечення Siemens Product Lifecycle Management Software Inc. – автоматизована система проектування NX та система інженерного аналізу NX Nastran.

Відомості про НДРС 2017 р.

Організація об'єднань для НДРС на 2018 р.

Відомості про НДРС 2018 р.

Організація об'єднань для НДРС на 2019 р.

З метою підвищення кваліфікаційного рівня випускників викладачі кафедри постійно залучають студентів до наукової роботи, яка проводиться на кафедрі. Студенти і магістри кафедри ІТЕЗ беруть регулярну участь у наукових форумах та конференціях, як міжнародного рівня так і всеукраїнських. За період з 2006 до 2010 року опубліковано 48 наукових робіт студентів в тому числі дві у фахових виданнях. Студенти, що навчаються за освітніми програмами «Радіоелектронні апарати» та "Інтелектуальні технології мікросистемної техніки", багато разів займали призові місця на всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт. За результатами наукових досліджень регулярно виконуються та захищаються курсові та дипломні проекти та магістерські роботи. Обов’язковою умовою для успішного захисту магістерських робіт є публікація тез та участь у науково-практичній конференції «Тиждень науки», а також публікація статей у науково-технічних виданнях.

Студенти кафедри часто перемагають у конкурсах на отримання стипендії міського голови за наукову діяльність.

У 2010 році студент групи РП-115 Дерновий І.Б. отримав стипендію Фонду Віктора Пінчука за роботу «Розробка системи технічного зору для автономного робота».

Під керівництвом провідних викладачів кафедри студенти старших курсів приймають активну участь у студентських олімпіадах за напрямами підготовки «Радіотехніка» та «Електронні апарати», де регулярно займають призові командні місця.

 • В 2012 р. студент групи РТ-118 Кащенко Є.О. посів І місце за кращі знання в галузі Industrial Engineering на ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади з напряму «Радіоелектронні апарати».

 • В 2013 р. студенти групи РТ-118 Кащенко Є.О., Карнаух Р.О. та Лапкін Р.С. посіли ІІ командне місце, а також Кащенко Є.О. посів ІІ місце у ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади з напряму «Радіоелектронні апарати». Студент групи РТ-118 Кащенко Є.О. був нагороджений дипломом ІІ ступеня як переможець Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Автоматизовані комплекси радіоелектронних виробництв».

 • В 2014 р. студент групи РТ-110 Житник Д.В. був нагороджений грамотою за поглиблені знання в галузі радіоелектронних апаратів, студент групи РТ-110 Гарачук С.А. був нагороджений грамотою за кращі знання галузі технологічної підготовки виробництва РЕА, а студент групи РТ-110 Швагер М.І. посів ІІ місце на ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади з напряму «Радіоелектронні апарати». Також команда у складі студентів групи РТ-110 (Житник Д.В., Гарачук С.А., Швагер М.І.) посіли ІІ місце у ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади за напрямом «Електронні пристрої та системи».

 • В 2015 р. студент групи РТ-111 Качуляк І.Д. посів ІІ місце, команда у складі студента групи РТ-111 Качуляка І.Д. та студента групи РТ-110 Швагера М.І. посіла ІІ командне місце на ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади з напряму «Радіоелектронні апарати».

 • В 2017 р. на олімпіаді з напряму "Радіоелектронні апарати", що проходила у ХНУРЕ, команда кафедри ІТЕЗ (студент гр. РТ-113 Мірошниченко Степан та студент гр. РТ-114 Кроленко Станіслав) посіла ІІ командне місце.

 • В 2018 р. за результатами олімпіади студент гр. РТ-114 Кроленко Стас посів 3 місце за спеціалізацією "Автоматизовані комплекси радіоелектронних виробництв", а команда у складі Кроленка Станіслава та Кобзєва Дениса зайняла 3 командне міце з напряму "Радіоелектронні апарати".

 • В 2018 році студент ІІ курсу Романюк Денис виборов ІІІ місце у другому етапі Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності 151 "Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології".

 • В 2018 році студент ІІІ курсу Антон Калиниченко посів ІІІ місце у другому етапі Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни "Робототехніка".

 • В 2019 році студент ІІІ курсу Владислав Булатов посів ІІІ місце у першому етапі Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни "Робототехніка".

Також викладачі кафедри ІТЕЗ успішно готують студентів для участі в  різних науково-технічних конкурсах.

 • В 2013 р. студенти групи РТ-118 Арєшкін Є.К. та Лопатка Ю.А. посіли І місце у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузі «Радіотехніка».
   
 • В 2014 р. студенти групи РТ-110 Гарачук С.А. та Швагер М.І. посіли ІІІ місця  у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузі «Радіотехніка». Також студент групи РТ-110 Швагер М.І. посів  ІІІ місце за виступ на конференції в рамках 18-го Міжнародного молодіжного форуму «Радіоелектроніка та молодь в ХХІ ст.».
   
 • Студент гр. РТ-110 Хало М.А. у складі команди «Order of the Orange Screwdriver» приймав участь у національному етапі Європейських інженерних змагань BEST 2015 категорії Team Design, що проходили у травні 2015 р. у місті Вінниця на базі Вінницького національного технічного університету та посіли 1 місце. Команда представляла Україну у фіналі, що відбувся в Португалії у м. Порто у серпні 2015 року.
   
 • В 2016 р. студент групи РТ-113 Колосов К.С. посів ІІІ місце у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузі "Радіотехніка"  "Ультразвуковий датчик рівня наповнення рідини".
 • В 2017 році студент 5-го курсу гр. РТ-112 Олександр Піроженко посів ІІІ місце у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузі "Радіотехніка" з науковою роботою "Технология распознавания схем электрических принципиальных с последующих  автоматизированным созданием чертежей схем и конструкций платы"
 • В 2018 році студенти 3-го курсу гр. РТ-115 Антон Калиниченко та Павло Костяной посіли ІІ місце у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузі "Радіотехніка" з науковою роботою "Розробка системи віддаленого моніторингу екологічного стану навколишнього середовища".
 • В 2019 р. студент 4-го курсу гр. РТ-115 Павло Костяной посів ІІІ місце у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузі "Радіотехніка".
 • В 2019 р студент 3-го курсу гр. РТ-116 Романюк Д.І. та студент 3-го курсу гр. РТ-115 Костяной П.А. з III місцем у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з напрямку "Інформаційно-комунікаційні технології в освіті".

В 2014 р. студент групи РТ-110 Швагер М.І. переміг в університетському конкурсі "Студент року" в номінації "Студент-вчений".

Організація об'єднань для науково-дослідної роботи на 2018.

Сторінки