Ви є тут

Головна

Емблема кафедри «Електропривод та автоматизація промислових установок» ЗНТУ

Кафедра «Електропривод та автоматизація промислових установок» (ЕАПУ)

Рік початку діяльності: 1959

 

Керівництво:

Завідувач кафедри: к.т.н., доцент Пирожок Андрій Володимирович

Навчальні лабораторії та майстерні:

  • Навчальна лабораторія автоматизації промислових установок
  • Навчальна лабораторія електроприводу
  • Навчальна лабораторія мікропроцесорної техніки
  • Навчальна лабораторія «Безпілотних технологій і авіоніка»
  • Навчальна лабораторія теоретичних основ електротехніки
  • Навчальна лабораторія загальної електротехніки

Спеціальності:

141 – «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка», освітні програми:

«Електромеханічні системи автоматизації та електропривод»

173 – «Авіоніка», освітні програми:

«Електротехнічні комплекси та системи літальних апаратів»

174 – «Автоматизація, комп'ютерно-інтегровані технології та робототехніка», освітні програми:

«Промислова автоматика»

Підготовка здійснюється за освітніми ступенями бакалавра і магістра

 

Контактні дані:

адреса кафедри: вул. Жуковського 64, м. Запоріжжя, Україна, 69063
аудиторія (кабінет): 526
тел.: +380(61)7698313
e-mail: kafedra_eapu@zntu.edu.ua